Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

XC90 Twin Engine
2019 Early

Φόρτιση της υβριδικής μπαταρίας

11 Αποτελέσματα

Κατάσταση φόρτισης στην οθόνη οδηγού του αυτοκινήτου

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Στην οθόνη του οδηγού εμφανίζεται η κατάσταση φόρτισης τόσο με εικόνα όσο και κείμενο. Οι πληροφορίες εμφανίζονται όσο η οθόνη του οδηγού βρίσκεται σε λειτουργία.

Άνοιγμα και κλείσιμο του καλύμματος για την υποδοχή φόρτισης

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Το πορτάκι της υποδοχής φόρτισης της υβριδικής μπαταρίας ανοίγει χειροκίνητα.

Κατάσταση φόρτισης στην υποδοχή φόρτισης του αυτοκινήτου

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Η υποδοχή φόρτισης δείχνει την κατάσταση φόρτισης με μια λυχνία LED.

Καλώδιο φόρτισης

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Το καλώδιο φόρτισης με τη μονάδα ελέγχου χρησιμοποιείται για τη φόρτιση της υβριδικής μπαταρίας του αυτοκινήτου.

Διακόπτης βλάβης γείωσης στο καλώδιο φόρτισης

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Η μονάδα ελέγχου για το καλώδιο φόρτισης διαθέτει έναν ενσωματωμένο διακόπτη γείωσης, που προστατεύει το αυτοκίνητο και το χρήστη από τυχόν ηλεκτροπληξία, που μπορεί να προκληθεί από βλάβες του συστήματος.

Κατάσταση φόρτισης στη μονάδα ελέγχου του καλωδίου φόρτισης

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Οι διάφορες ενδείξεις στη μονάδα ελέγχου του καλωδίου φόρτισης δείχνουν την τρέχουσα κατάσταση φόρτισης καθώς και την κατάσταση αφότου η φόρτιση ολοκληρωθεί.

Επιτήρηση θερμοκρασίας καλωδίου φόρτισης

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Προκειμένου η υβριδική μπαταρία του αυτοκινήτου να φορτίζεται με ασφάλεια κάθε φορά, η μονάδα ελέγχου για το καλώδιο φόρτισης και το φις διαθέτει ενσωματωμένες συσκευές παρακολούθησης για τη θερμοκρασία.

Φόρτιση της υβριδικής μπαταρίας

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Εκτός από το ρεζερβουάρ, όπως σε ένα συμβατικό αυτοκίνητο, το αυτοκίνητο διαθέτει μια επαναφορτιζόμενη υβριδική μπαταρία, τύπου ιόντων λιθίου.

video

Έναρξη φόρτισης της υβριδικής μπαταρίας

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Η υβριδική μπαταρία του αυτοκινήτου φορτίζει με ένα καλώδιο φόρτισης που συνδέεται ανάμεσα στο αυτοκίνητο και μια πρίζα 230 V (εναλλασσόμενου ρεύματος).Χρησιμοποιείτε μόνο το καλώδιο φόρτισης που παρέχεται μαζί με το αυτοκίνητο ή ανταλλακτικό καλώδιο συνιστώμενο από τη Volvo.

Διακοπή φόρτισης της υβριδικής μπαταρίας

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Για να ολοκληρωθεί η φόρτιση, ξεκλειδώστε το αυτοκίνητο, αποσυνδέστε το καλώδιο φόρτισης από την υποδοχή φόρτισης του αυτοκινήτου και στη συνέχεια από την πρίζα 230 V (εναλλασσόμενου ρεύματος).

Ρεύμα φόρτισης

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Το ρεύμα φόρτισης χρησιμοποιείται για τη φόρτιση της υβριδικής μπαταρίας καθώς και για τον προκαταρκτικό κλιματισμό του αυτοκινήτου. Η φόρτιση πραγματοποιείται με ένα καλώδιο φόρτισης που συνδέεται στην υποδοχή φόρτισης του αυτοκινήτου και σε πρίζα 230 V (εναλλασσόμενου ρεύματος).