Φόρτιση της υβριδικής μπαταρίας

Κατάσταση φόρτισης στην υποδοχή φόρτισης του αυτοκινήτου

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Κατάσταση φόρτισης στην υποδοχή φόρτισης του αυτοκινήτου

Η υποδοχή φόρτισης δείχνει την κατάσταση φόρτισης με μια λυχνία LED.

P5-1519-XC90 Hybrid-LED indicators for charging

Θέση της λυχνίας LED στην υποδοχή φόρτισης του αυτοκινήτου.

Η λυχνία LED δείχνει την τρέχουσα κατάσταση ενώ η φόρτιση βρίσκεται σε εξέλιξη. Αν η λυχνία LED δεν ανάβει, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο είναι καλά συνδεδεμένο στην επίτοιχη πρίζα και στον ρευματοδότη στο αυτοκίνητο. Η λευκή, η κόκκινη ή η κίτρινη λυχνία ανάβουν όταν ανάψει ο φωτισμός χώρου επιβατών - παραμένουν αναμμένες για λίγο αφότου ο φωτισμός χώρου επιβατών σβήσει.

Φωτισμός λυχνιών LED

Ερμηνεία

Λευκή

Λυχνία LED.

Κίτρινη

Λειτουργία αναμονήςΓια παράδειγμα, αφότου ανοίξει κάποια πόρτα ή αν δεν ασφαλίσει η λαβή του καλωδίου φόρτισης. - αναμονή για να αρχίσει η φόρτιση.

Αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα

Φόρτιση σε εξέλιξηΌσο πιο αργά αναβοσβήνουν, τόσο πλησιάζει η πλήρης φόρτιση..

Πράσινη

Η φόρτιση ολοκληρώθηκεΣβήνει μετά από λίγο..

Κόκκινη

Έχει σημειωθεί κάποια βλάβη.


Σας βοήθησε αυτό;