Σύστημα θέρμανσης

Σύστημα προθέρμανσης κατά την στάθμευση

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Σύστημα προθέρμανσης κατά την στάθμευση

Το σύστημα προθέρμανσης κατά τη στάθμευση θερμαίνει τον χώρο επιβατών όσο χρειάζεται πριν από την οδήγηση, αν ο προκαταρκτικός κλιματισμός του αυτοκινήτου είναι ενεργοποιημένος.

Το σύστημα προθέρμανσης κατά την στάθμευση είναι μία από τις δύο υπολειτουργίες του συστήματος προθέρμανσης του αυτοκινήτου. Το σύστημα θέρμανσης είναι τοποθετημένο στον θόλο του μπροστινού δεξιού τροχού.

P6-1746-XC40-DIM tell tale symbol pre-heater

Αυτή η λυχνία ανάβει στην οθόνη του οδηγούΙσχύει για το σύστημα προθέρμανσης με καύσιμο. όταν το σύστημα προθέρμανσης κατά τη στάθμευση είναι ενεργό.

Σημείωση

Όταν το σύστημα προθέρμανσηςΙσχύει για το σύστημα προθέρμανσης με καύσιμο. βρίσκεται σε λειτουργία, μπορεί να εκλύεται καπνός από τον θόλο του μπροστινού δεξιού τροχού και να ακούγεται ένας χαμηλός βόμβος. Μπορεί επίσης να ακούγεται ένας ήχος τικ από την αντλία καυσίμου από το πίσω μέρος του αυτοκινήτου. Αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό.

Το σύστημα προθέρμανσης κατά τη στάθμευση τίθεται αυτόματα σε λειτουργία αν ο προκαταρκτικός κλιματισμός του συστήματος κλιματισμού στάθμευσης είναι ενεργοποιημένος και ο χώρος επιβατών χρειάζεται να προθερμανθεί.

Απενεργοποιείται αυτόματα όταν παρέλθει η ώρα που έχει οριστεί στον χρονοδιακόπτη ή η μέγιστη λειτουργία του συστήματος προθέρμανσης, ή αν το αυτοκίνητο επανεκκινηθεί.

Η μέγιστη διάρκεια λειτουργίας του συστήματος προθέρμανσης είναι 40 λεπτά.

Σημείωση

Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετό καύσιμο στο ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου, αν χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε το καλοριφέρΙσχύει για το σύστημα προθέρμανσης με καύσιμο..

Βεβαιωθείτε ότι η υβριδική μπαταρία είναι επαρκώς φορτισμένη, αν πρέπει να χρησιμοποιήσετε το σύστημα προθέρμανσης κατά τη στάθμευση.

Προειδοποίηση

Μη χρησιμοποιείτε τον προκαταρκτικό κλιματισμόΙσχύει για το σύστημα προθέρμανσης με καύσιμο.:

  • Σε εσωτερικούς χώρους χωρίς εξαερισμό. Αν το σύστημα προθέρμανσης τεθεί σε λειτουργία, εκλύονται καυσαέρια.
  • Σε σημεία κοντά στα οποία υπάρχουν εύφλεκτα υλικά. Το καύσιμο, το αέριο, το ψηλό χορτάρι, το πριονίδι κ.λπ. μπορεί να αναφλεγούν.
  • Όταν υπάρχει κίνδυνος έμφραξης του σωλήνα εξαγωγής του συστήματος προθέρμανσης. Για παράδειγμα, το παχύ στρώμα χιονιού μέσα στον θόλο του μπροστινού δεξιού τροχού μπορεί να εμποδίζει τον εξαερισμό του συστήματος προθέρμανσης.

Να θυμάστε ότι μπορείτε να θέσετε σε λειτουργία τον προκαταρκτικό κλιματισμό μέσω ενός χρονοδιακόπτη που έχει ρυθμιστεί εκ των προτέρων σε μελλοντική χρονική στιγμή.

Προειδοποίηση

Αν υπάρχει οσμή καυσίμου, ασυνήθιστες ποσότητες καπνού, μαύρος καπνός ή ασυνήθιστοι ήχοι από το σύστημα προθέρμανσης κατά τη στάθμευσηΙσχύει για το σύστημα προθέρμανσης με καύσιμο., θέστε το σύστημα προθέρμανσης εκτός λειτουργίας και, αν είναι εφικτό, αφαιρέστε τη σχετική ασφάλεια. Η Volvo συνιστά να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo για επισκευή.


Σας βοήθησε αυτό;