Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

XC90 Twin Engine
2019 Early

Αλλαγή τροχών

11 Αποτελέσματα

Όταν αλλάζετε ελαστικά

Μπορείτε να αλλάξετε τα ελαστικά του αυτοκινήτου π.χ. με χειμερινά ελαστικά / εφεδρικό τροχό. Ακολουθήστε τις σχετικές οδηγίες για την αφαίρεση και την τοποθέτηση των τροχών.

Τοποθέτηση των τροχών

Οδηγίες για την τοποθέτηση τροχού όταν αλλάζετε ελαστικά.

Αφαίρεση τροχού

Οδηγίες για την αφαίρεση τροχού όταν αλλάζετε ελαστικά. Οι αλλαγές τροχών πρέπει πάντοτε να πραγματοποιούνται σωστά.

Γρύλος*

Ο γρύλος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανύψωση του αυτοκινήτου, για παράδειγμα για την τοποθέτηση του εφεδρικού τροχού.

Μπουλόνια τροχών

Τα μπουλόνια τροχού χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση των τροχών στα μουαγιέ.

Εφεδρικός τροχός*

Ο εφεδρικός τροχός, τύπου Temporary Spare, μπορεί να χρησιμοποιηθεί, για να αντικαταστήσει προσωρινά ένα τρυπημένο κανονικό ελαστικό.

Αφαίρεση του εφεδρικού τροχού από το χώρο αποθήκευσης

Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες για τη χρήση του εφεδρικού τροχού.

Αντιολισθητικές αλυσίδες

Με τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων ή/και χειμερινών ελαστικών μπορεί να αυξηθεί η πρόσφυση σε χειμερινές συνθήκες.

Χειμερινά ελαστικά

Τα χειμερινά ελαστικά είναι σχεδιασμένα για χειμερινές οδικές συνθήκες.

Κλαταρισμένο ελαστικό

Ανάψτε τα αλάρμ αν κλατάρει κάποιο ελαστικό του αυτοκινήτου σε σημείο με διερχόμενη κυκλοφορία οχημάτων.

Εργαλειοθήκη

Εργαλεία που μπορούν να φανούν χρήσιμα κατά τη ρυμούλκηση, σε αλλαγές τροχών ή παρόμοιες εργασίες, μπορείτε να βρείτε στον χώρο αποσκευών του αυτοκινήτου.