Βιωσιμότητα

Ηθική και υπεύθυνη επιχειρηματική δραστηριότητα

Θέλουμε να είμαστε ηγέτης στην ηθική και υπεύθυνη επιχειρηματική δραστηριότητα. Στη βάση του, αυτό σημαίνει να κάνουμε το σωστό – κατά την άσκηση της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας, στον τρόπο με τον οποίο συμπεριφερόμαστε ως εργαζόμενοι και στο πώς αντιμετωπίζουμε το εργατικό δυναμικό μας, αλλά και στις προσδοκίες που έχουμε από τους επιχειρηματικούς μας συνεργάτες. Θέλουμε να είμαστε πρεσβευτές του καλού και να έχουμε θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία.

Ένας άνθρωπος που συνομιλεί με έναν αντιπρόσωπο της Volvo Cars

Η δέσμευσή μας: Να προάγουμε μια ισχυρή κουλτούρα ηθικής στην εταιρεία μας.

Ένα νέο παγκόσμιο πρότυπο για τον άνθρωπο

Θέλουμε να αποτελούμε παράδειγμα προς μίμηση όσον αφορά τα παγκόσμια πρότυπα για τον άνθρωπο, την ισότητα και τα εργασιακά δικαιώματα.

Υπεύθυνη προμήθεια

Επιδιώκουμε τη διαφάνεια και την ιχνηλασιμότητα σε όλη τη διαδικασία προμήθειας.

Ηθική ηγεσία

Η υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά συνιστά θεμελιώδες μέρος της κουλτούρας μας και του τρόπου με τον οποίο δραστηριοποιούμαστε.

Βιώσιμη χρηματοδότηση

Κάνουμε επιλογές χρηματοδότησης που έχουν θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον και την κοινωνία μας.

Παγκόσμιοι άνθρωποι.

Ένα νέο παγκόσμιο πρότυπο για τον άνθρωπο

Το πρόγραμμα Family Bond της Volvo Cars – ίση παγκόσμια γονική άδεια για όλους.

Το πρόγραμμα Family Bond της Volvo Cars είναι η παγκόσμια πολιτική της εταιρείας που χορηγεί γονική άδεια με αποδοχές σε όλους τους γονείς ανεξαρτήτως φύλου. Με αυτήν, χορηγούμε σε όλους τους εργαζομένους της Volvo Cars, που έχουν απασχοληθεί στην εταιρεία για τουλάχιστον ένα έτος, 24 εβδομάδες γονικής άδειας με αποδοχές που ανέρχονται στο 80% του μισθού τους. Αυτή η παγκόσμια πολιτική ισχύει για οποιονδήποτε από τους γονείς και απευθύνεται σε διάφορους τύπους οικογένειας, καθώς περιλαμβάνει θετούς, ανάδοχους και παρένθετους γονείς, αλλά και μη βιολογικούς γονείς σε ζευγάρια του ίδιου φύλου.

Παιδί σε ένα αυτοκίνητο Volvo

Διαφορετικότητα

Είμαστε μια παγκόσμια εταιρεία και ενστερνιζόμαστε αυτή τη νοοτροπία στο εργατικό δυναμικό μας. Πωλούμε αυτοκίνητα σε περισσότερες από 100 χώρες και η επιτυχία μας έγκειται στον συνδυασμό διαφορετικών ιδεών, εμπειριών, υποβάθρων και προσωπικοτήτων. Ο κλάδος μας αλλάζει γρήγορα. Οι επιχειρηματικές μας φιλοδοξίες και οι φιλοδοξίες μας για τη βιωσιμότητα είναι τολμηρές. Είναι πολύ σημαντικό για τη διαρκή επιτυχία μας να είμαστε ανοιχτοί σε όλες τις προοπτικές, με ομάδες που υιοθετούν τη διαφορετικότητα και δεν ανέχονται τους αποκλεισμούς, ώστε να λαμβάνονται καλύτερες αποφάσεις.

Παππούς και εγγονός με ένα λευκό Volvo XC40

Αναλογία φύλων 50/50

Έχουμε δεσμευτεί να δημιουργήσουμε ένα ποικίλο εργατικό δυναμικό και μια κουλτούρα χωρίς αποκλεισμούς, με ηγεσία που αναδεικνύει τα καλύτερα χαρακτηριστικά των ανθρώπων μας. Η ύπαρξη εργαζομένων κάθε φύλου είναι πολύ σημαντική γι' αυτό –αποτελεί εξάλλου μέρος της φιλοδοξίας 50/50– και ως εκ τούτου προσπαθούμε να πετύχουμε πραγματική ισορροπία 50/50 μεταξύ ανδρών και γυναικών σε ηγετικές θέσεις.

Ηθική προμήθεια

Καταβάλλουμε τεράστιες προσπάθειες για να μειώσουμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα και γνωρίζουμε ότι η ευθύνη μας εκτείνεται πέρα από τα δικά μας τείχη. Πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη κάθε πτυχή των δραστηριοτήτων μας που σχετίζονται με την προμήθεια στον υπολογισμό της επίπτωσής μας. Επιδιώκουμε τη διαφάνεια και την ιχνηλασιμότητα σε όλη τη διαδικασία προμήθειας. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε τεχνολογία blockchain στο πλαίσιο της δέσμευσής μας για υπεύθυνη προμήθεια μπαταριών.

Μπαταρία που φορτίζεται.

Μπαταρίες φιλικές προς το περιβάλλον

Έχουμε δεσμευτεί για την υπεύθυνη προμήθεια των μπαταριών μας. Στο πλαίσιο αυτής της δέσμευσης, είμαστε η πρώτη αυτοκινητοβιομηχανία που εισήγαγε τεχνολογία blockchain σε ολόκληρη την εφοδιαστική της αλυσίδα κοβαλτίου, ώστε να μπορούμε να παρακολουθούμε και να ιχνηλατούμε το κοβάλτιο που χρησιμοποιείται στις μπαταρίες μας.

Υπεύθυνη προμήθεια κοβαλτίου

Υπεύθυνη προμήθεια κοβαλτίου

Το κοβάλτιο είναι ζωτικό κομμάτι στην παραγωγή μπαταριών για ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η εξόρυξή του μπορεί να συνδέεται με επιπτώσεις σε επίπεδο ανθρώπινων δικαιωμάτων. Χρησιμοποιούμε τεχνολογία blockchain για μεγαλύτερη διαφάνεια και ιχνηλασιμότητα στην προμήθεια κοβαλτίου, προκειμένου να διασφαλίζουμε ότι οι πληροφορίες για την προέλευση του υλικού δεν μπορούν να αλλάξουν χωρίς να γίνει αυτό αντιληπτό. Σε συνεργασία με τους προμηθευτές μας, εφαρμόζουμε και άλλες μεθόδους, όπως επιτόπιους ελέγχους στα ορυχεία και ιχνηλάτηση μέσω GPS, ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι το κοβάλτιο που προορίζεται για τις μπαταρίες μας εξορύσσεται υπεύθυνα.

Τι είναι η τεχνολογία blockchain;

Ηθική ηγεσία

Το 2019, η Volvo Cars απέσπασε τη διάκριση World’s Most Ethical Company® ως η πιο ηθική εταιρεία στον κόσμο από το Ethisphere Institute για τρίτη συνεχή χρονιά. Το Ethisphere Institute είναι παγκόσμιος ηγέτης στον καθορισμό και την εξέλιξη των προτύπων που διέπουν τις ηθικές επιχειρηματικές πρακτικές. Η προηγούμενη συμμετοχή μας στην έρευνα του Ethisphere Institute έγινε στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών μας για συνεχή βελτίωση.

Hakan Samuelsson

"Η υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά συνιστά θεμελιώδες μέρος της κουλτούρας μας και του τρόπου με τον οποίο δραστηριοποιούμαστε."

Maria Hemberg, Head of Group Legal and Corporate Governance

Αυτό το βραβείο ήταν μια ευπρόσδεκτη αναγνώριση του ολοκληρωμένου Προγράμματος Συμμόρφωσης και Δεοντολογίας μας, στόχος του οποίου είναι να διασφαλίζεται ότι οι εργαζόμενοι και οι επιχειρηματικοί συνεργάτες μας λειτουργούν με υπευθυνότητα και ηθικό τρόπο. Η Volvo Cars έχει δεσμευτεί να προάγει μια κουλτούρα Ηθικής ηγεσίας.

Κανάλι αναφοράς

Το Πρόγραμμα Συμμόρφωσης και Δεοντολογίας μας είναι ένα χρήσιμο εργαλείο που προάγει την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα. Είναι ο οδηγός μας για την αποτροπή και τον εντοπισμό ανάρμοστων συμπεριφορών, καθώς και για τον μετριασμό των νομικών και δεοντολογικών κινδύνων, ιδίως στους τομείς της διαφθοράς, της καταπολέμησης των μονοπωλίων, της προστασίας δεδομένων, των εμπορικών κυρώσεων και του ελέγχου των εξαγωγών. Η εμπιστευτική, ασφαλής γραμμή αναφοράς Πείτε μας προσφέρει στους εργαζομένους τη δυνατότητα να αναφέρουν οποιαδήποτε ύποπτη παραβίαση του Κώδικά μας.

Λευκό Volvo XC40

Βιώσιμη χρηματοδότηση

Η χρηματοπιστωτική κοινότητα έχει σημαντικό ρόλο να παίξει στην επίσπευση της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Θέλουμε να υποστηρίξουμε την αυξανόμενη εστίασή της στις βιώσιμες επενδύσεις. Το Πράσινο Πλαίσιο Χρηματοδότησής μας ευθυγραμμίζει τη στρατηγική μας για τη βιωσιμότητα με ευκαιρίες χρηματοδότησης που μπορούν να έχουν θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον και στην κοινωνία μας. Το Πλαίσιο εναρμονίζεται τόσο με τις Αρχές Πράσινων Ομολόγων (GBP) της ICMA όσο και με τις Αρχές Πράσινων Δανείων (GLP) της LMA. Χρησιμοποιούμε τα έσοδα για στρατηγικά έργα με στόχο τις καθαρές μεταφορές: αύξηση της ικανότητας παραγωγής αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων και μπαταριών, επενδύσεις στην Polestar για να είμαστε επικεφαλής στην ηλεκτροκίνηση, καθώς και για την έρευνα και την ανάπτυξη οχημάτων μηδενικών εκπομπών ρύπων, νέων ηλεκτρικών συστημάτων κίνησης και τεχνολογίας πλατφόρμας.

Συμμετοχή στη ανάπτυξη πολιτικών

Στη Volvo Cars, υποστηρίζουμε ενεργά την ανάπτυξη πολιτικών σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, συμπεριλαμβανομένων πολιτικών που στοχεύουν στην επίσπευση της μετάβασης σε οχήματα μηδενικών εκπομπών ρύπων. Υποστηρίζουμε ενεργά την προσπάθεια για αλλαγή σε τομείς όπως είναι η ανάπτυξη υποδομών φόρτισης, η διαθεσιμότητα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η τυποποίηση των πληρωμών, η τυποποίηση των διεπαφών φόρτισης, η υποστήριξη της έρευνας, τα κίνητρα και η φορολογία, καθώς και τα συνολικά επίπεδα φιλοδοξίας. Είστε ευπρόσδεκτοι να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τις συνεισφορές μας στις πολιτικές και τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε τις υπόλοιπες ευθύνες μας, στην ενότητα Έγγραφα παρακάτω.

Έγγραφα

Το ενδιαφέρον για τους άλλους είναι πρωταρχικής σημασίας και ο αυστηρός κώδικας δεοντολογίας μας διασφαλίζει ότι ασκούμε τις δραστηριότητές μας με ηθικό και υπεύθυνο τρόπο.

Ο κώδικάς μας – πώς ενεργούμε

Ο κώδικας δεοντολογίας μας καθοδηγεί τις ενέργειές μας.

Κώδικας δεοντολογίας για επιχειρηματικούς συνεργάτες

Αναμένουμε από όλους τους συνεργάτες μας να μοιράζονται τις αξίες μας.

Φορολογική πολιτική

Μια λεπτομερής περιγραφή της Φορολογικής πολιτικής μας.

Συμμετοχή στη ανάπτυξη δημόσιων πολιτικών

Λεπτομέρειες για τις συνεισφορές της Volvo Cars σε εμπορικές ενώσεις.

Πιστοποίηση ISO

Πιστοποίηση ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015.