Read the English version


Informatie kennisgeving

Beheerder

Volvo Car Belux, een Belgische rechtspersoon met ondernemingsnummer 0420.383.548 en gevestigd te Hunderenveldlaan 10 in 1082 Brussel, België, hierna 'Volvo Car Belux', 'we', 'onze' en 'ons' genoemd, zal als beheerder uw persoonsgegevens verwerken zoals hieronder wordt beschreven.

Doel van en wettelijke basis voor de gegevensverwerking

We verwerken uw persoonsgegevens om de diensten te verlenen en de informatie en marketingboodschappen te verschaffen die u van ons hebt gevraagd, net als voor onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten die betrekking hebben op onze diensten en marketingboodschappen. Om relevante en kwalitatief hoogstaande marketingboodschappen aan te bieden en voor statistische doeleinden verwerken we bovendien uw eventuele reacties op en interacties met de digitale marketingboodschappen die u ontvangt. Met het oog op het verbeteren van onze marketingboodschappen is het mogelijk dat we uw persoonsgegevens gebruiken voor online en sociale profilering.

Als u hebt aanvaard dat we cookies gebruiken, is het mogelijk dat we uw persoonsgegevens combineren met uw online activiteiten op onze websites.

Als u een aanvraag indient via de website, een app, een callcenter of een ander kanaal, gaat u ermee akkoord dat we uw persoonsgegevens verwerken zoals hierboven wordt beschreven. U hebt het recht om te allen tijde uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken. Stuur uw verzoek voor het intrekken van uw toestemming naar Volvo Cars (zie de contactinformatie) of surf naar https://support.volvocars.com/privacy

Openbaarmaking en ontvangers van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden voor bovenstaande doeleinden openbaar gemaakt aan en verwerkt door uw geselecteerde dealer, onze filialen en onze zakenpartners. Uw persoonsgegevens worden ook openbaar gemaakt aan en verwerkt door Volvo Car Corporation (een Zweedse rechtspersoon met ondernemingsnummer 556074-3089). Als we uw persoonsgegevens versturen naar onze zakenpartners buiten de EER, gebeurt dat in overeenstemming met de contractuele standaardclausules die de Europese Commissie heeft goedgekeurd.

Bewaarperiode

We verwerken uw persoonsgegevens met betrekking tot uw aanvraag tot diensten, informatie en marketingboodschappen gedurende een periode van twaalf (12) maanden vanaf de dag waarop de dienst werd verleend of vanaf het moment dat u zich hebt afgemeld van verdere marketingboodschappen van ons.

Uw rechten en contactinformatie van VCC

Voor meer informatie over uw rechten inzake voor het verwerken door Volvo Cars van uw persoonsgegevens surft u naar https://www.volvocars.com/nl-be/support. Hier vindt u ook de contactgegevens voor verdere informatie en eventuele klachten, net als de contactgegevens van onze Data Protection Officer.