Skip to content

Duurzaamheid

Voor Volvo Cars is duurzaamheid net zo belangrijk als veiligheid. Een klimaatneutrale bedrijfsvoering, circulaire economie, verantwoord ondernemen: wij helpen onze planeet te beschermen en dragen bij aan een eerlijkere samenleving.

Een Volvo-auto laadt op aan een laadpaal.

Onze ambities

Klimaatactie

Tegen 2040 willen we een klimaatneutraal bedrijf zijn

Circulaire economie

Tegen 2040 willen we een circulair bedrijf zijn

Ethisch en verantwoord ondernemen

We willen toonaangevend zijn in ethisch en verantwoord ondernemen

Hoe doen we dat?

Klimaatactie

Omdat we als leverancier van mobiliteitsoplossingen mee verantwoordelijk zijn voor de klimaatverandering, moeten we onze verantwoordelijkheid durven nemen. Door de uitstoot in onze volledige waardeketen te verminderen, willen we tegen 2040 een klimaatneutraal bedrijf zijn

-50%

uitlaatemissies

-25%

grondstoffen en leveranciers

-25%

totale activiteiten inclusief logistiek

-40%

totale vermindering per voertuig

Een elektrisch aanbod

Onze ecologische voetafdruk is voor een groot deel afkomstig van uitlaatemissies. Daarom heeft elke nieuwe Volvo sinds 2019 een elektromotor. Tegen 2025 willen we dat 50% van onze jaarlijkse verkoop uit volledig elektrische wagens bestaat. De overige 50% zijn hybridemodellen.

Een Volvo SUV rijdt op een brug over een waterbekken.

Klimaatneutrale productie

We streven ernaar om onze volledige productie tegen 2025 klimaatneutraal te maken. Momenteel werken onze fabrieken wereldwijd al voor ruim 80% op klimaatneutrale elektriciteit. Sinds 2008 gebruiken onze Europese fabrieken elektriciteit uit waterkrachtcentrales.

Samen met leveranciers

Om ons klimaatdoel te halen, moeten we de emissies van onze hele toeleveringsketen verminderen. Daarom moedigen we onze grootste leveranciers aan om 100% hernieuwbare energie te gebruiken tegen 2025. Ook een circulaire aanpak op het vlak van materialen geniet de voorkeur.

Een Volvo SUV rijdt op een brug over een waterbekken.

Goedgekeurd klimaatplan

Het Science Based Targets initiatief (SBTi)* heeft ons ambitieuze plan goedgekeurd om tegen 2040 een klimaatneutraal bedrijf te zijn. Volgens SBTi liggen onze doelstellingen voor minder uitstoot in lijn met de doelen van het klimaatakkoord van Parijs, om de wereldwijde temperatuurstijging te beperken tot minder dan 2°C t.o.v. de pre-industriële periode.

*SBTi is een samenwerking tussen het Carbon Disclosure Project (CDP), het United Nations Global Compact, het World Resources Institute (WRI) en het World Wide Fund for Nature (WWF).

*SBTi is een samenwerking tussen het Carbon Disclosure Project (CDP), het United Nations Global Compact, het World Resources Institute (WRI) en het World Wide Fund for Nature (WWF).

Close-up van een autozetel met het universele symbool voor recycling op de stof.

Circulaire economie

Onze natuurlijke rijkdommen zijn niet onuitputtelijk. Daarom moeten we werk maken van een circulaire economie waarin onderdelen en materialen niet alleen gerecupereerd worden op het einde van de levensduur van een voertuig, maar ook hergebruikt worden in de productie van nieuwe voertuigen. In onze voertuigontwerpen integreren we meer gerecycleerde en biobased materialen zodat we afval tot een minimum kunnen beperken.

25%

gerecycleerd of biobased plastic

40%

gerecycleerd aluminium

25%

gerecycleerd staal

Ethisch en verantwoord ondernemen

We stellen het welzijn en de rechten van onze medewerkers voorop en vinden dat iedereen op een gelijke manier moet worden behandeld. We spannen ons in voor een minimale impact op de samenleving en het milieu door onze toeleveringsketen. Kortom, wij willen toonaangevend zijn in ethisch en verantwoord ondernemen.

Een batterij wordt opgeladen.

Ethisch verantwoorde batterijen

Ook voor de grondstoffen van onze batterijen zijn we kritisch. Wist u dat we de eerste autofabrikant zijn die blokchaintechnologie gebruikt in onze hele toeleveringsketen van kobalt? Hierdoor kunnen we het kobalt dat we in onze batterijen gebruiken, traceren van mijn tot fabriek.

Wat is blockchaintechnologie?

Klimaatverandering is de ultieme veiligheidstest.

Klimaatverandering is de ultieme veiligheidstest

De man achter het Lambda-sensorsysteem van Volvo toont zijn uitvinding.

Jarenlange inzet voor duurzaamheid

We leveren al vele jaren grote inspanningen voor een zo klein mogelijke milieu-impact. Hoe? Ontdek het hier.