Systeemeenheden wijzigen

Instellingen voor eenheden worden verricht via het middendisplay.
Druk op iCup-2037-Settings symbol.
Ga verder naar Systeem, Eenheden.
Selecteer de gewenste eenheden voor bijvoorbeeld afstand, snelheid en temperatuur.
De eenheden op het bestuurdersdisplay en middendisplay worden gewijzigd.