V60 Plug-in Hybrid

2015 Early

Laadstroom

Laadstroom wordt gebruikt voor het opladen van de hybride-accu en voor de preconditioning van de auto. De laadkabel die u aansluit tussen de laadaansluiting van de auto en de elektrische aansluiting van 230 VAC is in te stellen op verschillende amperages (6–16 A) met behulp van de regeleenheid op de laadkabel.

Bij gebruik van de laadkabel verschijnt er een melding op het instrumentenpaneel en gaat een lampje branden in de laadaansluiting van de auto. De laadstroom wordt hoofdzakelijk gebruikt voor het opladen van de accu, maar voor een deel ook voor preconditioning van de auto.

 Belangrijk

Koppel de laadkabel nooit tijdens het opladen los van het 230V-contact (AC) – het gevaar bestaat dan dat het 230V-contact (AC) beschadigd raakt. Beëindig altijd eerst het opladen en koppel daarna de laadkabel los.

De laadtijd hangt af van de stroomsterkte die u hebt ingesteld op de regeleenheid van de laadkabel.

Zie de voorbeelden in de volgende tabel:

Stroomsterkte (A)Laadtijd (uur)
67,5–10,0
104,5–7,0
164,0–5,5

 Let op

  • Bij zeer koud of zeer warm weer wordt een deel van de laadstroom gebruikt om de hybride-accu en het interieur te verwarmen/koelen, wat tot een langere laadtijd leidt.
  • Selectie van preconditioning houdt een langere laadtijd in. De benodigde tijd hangt voornamelijk af van de buitentemperatuur.
Laadkabelstekker en laadaansluiting.

Laadkabelstekker en laadaansluiting.

Normaal worden meerdere 230VAC-contacten beveiligd door dezelfde zekeringgroep, zodat andere stroomverbruikers (zoals verlichting, stofzuiger, boormachine e.d.) op dezelfde zekeringgroep kunnen zitten.

Voorbeeld 1

Als u de auto aansluit op een stopcontact van 230 VAC/10 A en de regeleenheid is ingesteld op 16 A, dan zal de auto een stroom van 16 A afnemen van het 230VAC-net. Na enige tijd zal de overbelaste 10A-zekering voor de aansluiting doorslaan, waarna de oplading van de accu wordt verbroken.

Reset de zekering voor de aansluiting dan en stel een lagere laadstroom in op de regeleenheid, zie Opladen hybride-accu - voorbereidingen.

Voorbeeld 2

Als u de auto aansluit op een 230VAC/10A-aansluiting en de regeleenheid is ingesteld op 10 A, dan zal de auto 10 A afnemen van het 230VAC-net. Als er vervolgens nog een stroomverbruiker wordt aangesloten op dezelfde aansluiting (of een van de andere aansluitingen binnen dezelfde zekeringgroep), bestaat het risico dat de zekering van de aansluiting/groep overbelast wordt en de oplading van de accu wordt afgebroken.

Reset de zekering voor het contact/de zekeringgroep en stel een lagere laadstroom in op de regeleenheid - of koppel een van de ander verbruikers los van het contact.

Voorbeeld 3

Als u de auto aansluit op een 230VAC/10A-aansluiting en de regeleenheid is ingesteld op 6 A, dan zal de auto slechts 6 A afnemen van het 230VAC-net. De oplading zal dan weliswaar langer duren, maar het is wel mogelijk om andere verbruikers aan te sluiten op dezelfde aansluiting (of dezelfde zekeringgroep), zolang de totale belasting de capaciteit van de zekeringgroep niet overschrijdt.

Heeft dit geholpen?