Elektrisch bedienbare ruiten

Vanaf het bedieningspaneel van het bestuurdersportier zijn alle elektrisch bedienbare ruiten te bedienen. Vanaf de bedieningspanelen van de overige portieren zijn alleen de ruiten van het desbetreffende portier te bedienen.

 Waarschuwing

Let op dat kinderen of andere passagiers niet bekneld raken wanneer u de ramen sluit vanaf het bestuurdersportier.

 Waarschuwing

Let op dat kinderen of andere passagiers niet bekneld raken wanneer/indien u de ramen sluit met behulp van de transpondersleutel.

 Waarschuwing

Als er kinderen in de auto aanwezig zijn, moet u altijd de stroom naar de elektrisch bedienbare ruiten onderbreken door het elektrische systeem van de auto in contactslotstand 0 te zetten en vervolgens de transpondersleutel mee te nemen uit de auto.

Bediening

P5-1507 Driver's door control panel - operating
Bedieningsknoppen elektrisch bedienbare ruiten.
  1. P5-Icon red arrow 1Handmatige bediening
  2. P5-Icon red arrow 2Automatische bediening

Via het bedieningspaneel van het bestuurdersportier zijn alle elektrisch bedienbare ruiten te bedienen. De bedieningspanelen van de overige portieren kunnen alleen de ruit van het desbetreffende portier bedienen. Er kan slechts één bedieningspaneel tegelijk worden bediend.

Voor het gebruik van de elektrisch bedienbare ruiten moet de contactslotstand minimaal I zijn. Bij uitschakeling van de motor zijn de elektrisch bedienbare ruiten nadat het contact is uitgeschakeld nog enkele minuten te bedienen, maar niet nadat er een portier is geopend.

De ruiten komen tot stilstand en worden geopend, als ze tijdens het sluiten in hun beweging worden gehinderd. Wanneer sluiten onmogelijk is door bijvoorbeeld ijsvorming, kan de beveiliging tegen overbelasting worden opgeheven. Wanneer de zijruiten tweemaal achtereen niet konden worden gesloten, wordt de beveiliging tegen overbelasting korte tijd gedeactiveerd. Sluiten is daarna mogelijk door de bedieningsknop omhoog te trekken en vast te houden.

 N.b.

Om het pulserende windgeluid te verminderen als de beide achterruiten open staan, kunt u de voorste ruiten ook een stukje openen.

Handmatige bediening

Trek voorzichtig een van de bedieningsknoppen omhoog of duw er een omlaag. De elektrisch bedienbare ruiten komen steeds verder omhoog of omlaag zolang u de bedieningsknop bedient.

Automatische bediening

Trek een van de bedieningsknoppen omhoog of duw er een omlaag en laat deze vervolgens los. De bijbehorende zijruit gaat automatisch volledig open of dicht.

Bediening met transpondersleutel, portierhandgreep of knop voor centrale vergrendeling

Voor het vanaf de buitenzijde bedienen van de elektrisch bedienbare ruiten met de transpondersleutel of de portierhandgrepen, of vanaf de binnenzijde met de knop voor centrale vergrendeling, zie de paragraaf "Transpondersleutel", "Vergrendelen/ontgrendelen vanaf de buitenzijde" of "Vergrendelen/ontgrendelen vanaf de binnenzijde".

Resetten

Als de accu losgekoppeld is geweest, werkt de automatische openingsfunctie pas weer naar behoren wanneer u deze hebt gereset.
Trek de knop aan de voorkant omhoog om de ruit helemaal te sluiten en houd de knop een seconde in deze stand vast.
Laat de knop korte tijd los.
Trek de voorkant van de knop opnieuw een seconde omhoog.

 Waarschuwing

Resetten is nodig om de beveiliging tegen overbelasting te laten werken.