Bekijk uw handleiding

V40 Cross Country
2016 Early

Motorruimte

17 Resultaten

Startaccu - vervangen

Laat de hulpaccu vervangen in een erkende werkplaats.

Motorolie - controleren en bijvullen

Een elektronische oliepeilsensor detecteert het oliepeil.

Zekeringen - algemeen

Om te voorkomen dat de elektrische systemen van de auto beschadigd raken door kortsluiting of overbelasting, worden alle verschillende elektrische functies en onderdelen door enkele zekeringen beschermd.

Elektrisch systeem

Het elektrische systeem is enkelpolig en gebruikt het chassis en het motorblok als geleiders.

Motorruimte - overzicht

Het overzicht laat een aantal servicegerelateerde componenten zien.

Sproeiervloeistof - bijvullen

Om de koplampen en ruiten schoon te houden wordt sproeiervloeistof gebruikt. Gebruik sproeiervloeistof met antivries bij temperaturen onder het vriespunt.

Motorruimte - controle

Bepaalde oliën en vloeistoffen dienen regelmatig gecontroleerd te worden.

Koelvloeistof - kwaliteit en hoeveelheid

In de tabel ziet u de aan te houden hoeveelheid koelvloeistof voor de verschillende motortypes.

Motorolie - algemeen

Om de aanbevolen service-intervallen aan te kunnen houden dient u een goedgekeurde motoroliesoort te gebruiken.

Motorolie - kwaliteit en hoeveelheid

De aanbevolen motoroliekwaliteit en de hoeveelheid voor de verschillende motoralternatieven staan in de tabel.

Remvloeistof - kwaliteit en hoeveelheid

Remvloeistof is de naam van het middel in een hydraulisch remsysteem, dat wordt gebruikt om druk over te brengen vanuit bijvoorbeeld een rempedaal via een hoofdremcilinder naar een of meerdere hulpcilinders die op hun beurt een mechanische rem bedienen.

Zekeringen - in motorruimte

De zekeringen in de motorruimte beschermen o.a. de motor- en remfuncties.

Accu - symbolen

Op de accu’s zitten symbolen die informatie verstrekken en waarschuwen.

Koelvloeistof - peil

De koelvloeistof koelt de verbrandingsmotor af tot de juiste bedrijfstemperatuur. De warmte die de motor overdraagt op de koelvloeistof kan worden benut voor verwarming van de passagiersruimte. De koelvloeistof moet tussen het MIN- en MAX-streepje op het expansiereservoir staan.

Accu - Start/Stop

Auto’s met Start/Stop-systeem hebben behalve de startaccu ook een hulpaccu.

Startaccu - algemeen

De startaccu wordt gebruikt om de startmotor en andere elektrische uitrusting in de auto aan te drijven.

Rem- en koppelingsvloeistof - peil

De rem- en koppelingsvloeistof moet tussen de MIN- en MAX-streepjes staan.