Bekijk uw handleiding

V60 Twin Engine
2018

Motorruimte

19 Resultaten

Zekeringen - algemeen

Om te voorkomen dat de elektrische systemen van de auto beschadigd raken door kortsluiting of overbelasting, worden alle verschillende elektrische functies en onderdelen door een aantal zekeringen beschermd.

Startaccu - vervangen

De startaccu van de auto is zonder hulp van een werkplaats te vervangen.

Motorolie - kwaliteit en hoeveelheid

De motoroliekwaliteit en de te hanteren hoeveelheden voor de verschillende motoralternatieven staan in de tabel.

video

Motorolie - controleren en bijvullen

Een elektronische oliepeilsensor detecteert het oliepeil.

Stuurbekrachtigingsvloeistof - kwaliteit

Stuurbekrachtigingsvloeistof is de naam van het middel dat in het stuurbekrachtigingssysteem van de auto wordt gebruikt.

Remvloeistof - kwaliteit en hoeveelheid

Remvloeistof is de naam van het middel in een hydraulisch remsysteem, dat wordt gebruikt om druk uit een hoofdremcilinder over te brengen op mechanisch bediende remmen.

Zekeringen - in motorruimte

De zekeringen in de motorruimte beveiligen onder meer de motor- en remfuncties.

Accu - symbolen

Op de accu's zitten symbolen die informatie verstrekken en waarschuwen.

Koelvloeistof - kwaliteit en hoeveelheid

In de tabel ziet u de aan te houden hoeveelheid koelvloeistof voor de verschillende motortypes.

Rem- en koppelingsvloeistof - peil

De vloeistof moet tussen de MIN- en MAX-streepjes staan.

Sproeiervloeistof - bijvullen

Om de koplampen en ruiten schoon te houden wordt sproeiervloeistof gebruikt. Gebruik sproeiervloeistof met antivries bij temperaturen onder het vriespunt.

Stuurbekrachtigingsvloeistof - peil

De stuurbekrachtigingsvloeistof moet tussen de MIN- en MAX-streepjes op het reservoir staan. Verversing van de vloeistof is niet nodig.

Koelvloeistof - peil

De koelvloeistof koelt de verbrandingsmotor af tot de juiste bedrijfstemperatuur. De warmte die de motor overdraagt op de koelvloeistof is te benutten voor verwarming van de passagiersruimte.

Motorolie - algemeen

Om de aanbevolen service-intervallen aan te kunnen houden dient u een goedgekeurde motoroliesoort te gebruiken.

Startaccu - algemeen

De startaccu wordt gebruikt voor aandrijving van de startmotor en andere elektrische uitrusting in de auto.

Motorruimte - overzicht

Het overzicht laat een aantal servicespecifieke componenten zien.

Elektrisch systeem

Het elektrische systeem is enkelpolig en gebruikt het chassis en het motorblok als geleiders.

Zekeringen - in de koude zone van de motorruimte

De zekeringen in de koude zone van de motorruimte zitten in auto's met de Start/Stop-functie.

Motorruimte - controle

Bepaalde oliën en vloeistoffen dienen regelmatig gecontroleerd te worden.