Bekijk uw handleiding

V70
2016 Early

Symbolen en meldingen

15 Resultaten

BLIS - symbolen en meldingen

In situaties waarbij het BLIS (Blind Spot Information) uitblijven of worden onderbroken, kan er een symbool op het instrumentenpaneel verschijnen in combinatie met een verklarende melding. Neem een eventueel advies in acht.

Start/Stop* - symbolen en meldingen

Het Start/Stop-systeem kan tekstmeldingen op het instrumentenpaneel weergeven.

Collision Warning* - symbolen en meldingen

‘Collision Warning met Auto Brake en voetgangers- en fietsersdetectie’ is een hulpmiddel dat bedoeld is om u te waarschuwen, wanneer het gevaar bestaat dat u op een voetganger of achter op een (stilstaande of rijdende) fietser of voorligger botst.

Afstandswaarschuwing* - symbolen en meldingen

De afstandswaarschuwing (Distance Alert) waarschuwt u, als het tijdsverschil ten opzichte van de voorligger te klein wordt.

Berichten

Wanneer er een waarschuwings-, informatie- of controlesymbool oplicht, verschijnt er tevens een aanvullende melding op het informatiedisplay.

City Safety™ - symbolen en meldingen

Terwijl City Safety™ automatisch remt, kunnen een of meer symbolen op het instrumentenpaneel gaan branden in combinatie met een tekstmelding. Meldingen kunt u van het display halen door de OK-knop op de richtingaanwijzerhendel kort in te drukken.

Elektronische stabiliteitsregeling (ESC) - symbolen en meldingen

De stabiliteitsregeling ESC ((Electronic Stability Control)) helpt u voorkomen dat de wielen doorslippen en verbetert de tractie van de auto.

Displaysymbolen

Er worden tal van verschillende displaysymbolen gebruikt in de auto. De symbolen zijn onderverdeeld in waarschuwings-, controle- en informatiesymbolen.

Instrumentenpaneel - betekenis controlesymbolen

De controlesymbolen attenderen u erop dat de bijbehorende functies ingeschakeld zijn, de desbetreffende systemen actief zijn of dat er storingen of gebreken zijn opgetreden.

Instrumentenpaneel - betekenis waarschuwingssymbolen

De waarschuwingssymbolen attenderen u erop dat de bijbehorende belangrijke functies/systemen ingeschakeld zijn of dat er ernstige storingen of gebreken zijn opgetreden.

Driver Alert Control (DAC)* - symbolen en meldingen

Het DAC kan in uiteenlopende situaties symbolen en meldingen op het instrumentenpaneel of op het beeldscherm van de middenconsole laten verschijnen.

Meldingen - functies

Met de linker stuurhendel kunt u door de meldingen bladeren die op het informatiedisplay van het instrumentenpaneel verschijnen en deze bevestigen.

Adaptieve cruisecontrol* - symbolen en meldingen

De adaptieve cruisecontrol(ACC – Adaptive Cruise Control) helpt u om een gelijkmatige snelheid en een bepaalde afstand tot voorliggers aan te houden door een tijdsverschil ten opzichte van de voorligger in te stellen. Soms kan de adaptieve cruisecontrol een symbool en/of een melding weergeven. Hier ziet u een paar voorbeelden - volg in die gevallen het gegeven advies op:

Rijbaanassistent (LDW) - symbolen en meldingen

In situaties waar de Rijbaanassistent niet wordt geactiveerd kan er een symbool op het instrumentenpaneel verschijnen in combinatie met een verklarende melding – volg in dat geval het gegeven advies op.