Duurzaamheid

Voor het klimaat

Klimaatverandering is echt. Omdat we medeverantwoordelijk zijn voor het probleem, willen we ook bijdragen aan de oplossing. Door de uitstoot in onze hele waardeketen te verminderen, willen we als bedrijf in 2040 klimaatneutraal zijn.

Klimaatverandering is de ultieme veiligheidstest.

Acties en mijlpalen

CO2-uitstoot per auto -40%

Een ledervrije voorstoel in een Volvo.CO2-uitstoot per auto -40%Een belangrijke tussenstap op weg naar ons ultieme doel, is om al in 2025 de totale ecologische voetafdruk van onze auto's met 40 procent te hebben verlaagd. Dit betekent meer dan alleen de uitstoot verlagen – elektrificatie is niet genoeg. We moeten ook de CO2-uitstoot in onze activiteiten en toeleveringsketen verminderen.

Een ledervrije voorstoel in een Volvo.Uitlaatemissies -50%Meer dan de helft van onze totale uitstoot per auto komt uit de uitlaat. Daarom willen wij de uitlaatemissies in 2025 met 50% hebben verminderd (basislijn 2018). Elektrificatie is hiervoor van groot belang. Alle nieuwe Volvo-modellen zijn verkrijgbaar in een geëlektrificeerde versie. En we introduceren nieuwe elektrische modellen zoals de XC40 Recharge en de C40 Recharge – beide volledig elektrisch, met nul uitlaatemissies.

Een ledervrije voorstoel in een Volvo.Operationele uitstoot -25%Als we meer willen doen dan uitlaatemissies verminderen, moeten we ook andere bronnen aanpakken – productiefaciliteiten, bedrijfsvoertuigen, logistiek, zakenreizen, woon-werkverkeer van werknemers, afval en afgedankte voertuigen. Daarom willen we in 2025 de operationele uitstoot over de hele levenscyclus van onze voertuigen met 40% verminderen (basislijn 2018). Wij streven ernaar dat onze wereldwijde productieketen in 2025 klimaatneutraal is.

Een ledervrije voorstoel in een Volvo.Emissies in de toeleveringsketen -25%In onze strijd tegen CO2-uitstoot moeten ook onze leveranciers hun emissies aanpakken, op allerlei gebieden. Bovenaan staat de productie van staal en accu's. De productie van componenten, grondstofwinning en indirecte materialen zoals computers en kantoormeubilair moet ook worden aangepakt. Daarom moedigen wij onze grootste leveranciers aan om in 2025 100 procent hernieuwbare energie te gebruiken en om circulair om te gaan met materialen.

CO2-uitstoot per auto -40%

Een belangrijke tussenstap op weg naar ons ultieme doel, is om al in 2025 de totale ecologische voetafdruk van onze auto's met 40 procent te hebben verlaagd. Dit betekent meer dan alleen de uitstoot verlagen – elektrificatie is niet genoeg. We moeten ook de CO2-uitstoot in onze activiteiten en toeleveringsketen verminderen.

Een ledervrije voorstoel in een Volvo.

Uitlaatemissies -50%

Meer dan de helft van onze totale uitstoot per auto komt uit de uitlaat. Daarom willen wij de uitlaatemissies in 2025 met 50% hebben verminderd (basislijn 2018). Elektrificatie is hiervoor van groot belang. Alle nieuwe Volvo-modellen zijn verkrijgbaar in een geëlektrificeerde versie. En we introduceren nieuwe elektrische modellen zoals de XC40 Recharge en de C40 Recharge – beide volledig elektrisch, met nul uitlaatemissies.

Een ledervrije voorstoel in een Volvo.

Operationele uitstoot -25%

Als we meer willen doen dan uitlaatemissies verminderen, moeten we ook andere bronnen aanpakken – productiefaciliteiten, bedrijfsvoertuigen, logistiek, zakenreizen, woon-werkverkeer van werknemers, afval en afgedankte voertuigen. Daarom willen we in 2025 de operationele uitstoot over de hele levenscyclus van onze voertuigen met 40% verminderen (basislijn 2018). Wij streven ernaar dat onze wereldwijde productieketen in 2025 klimaatneutraal is.

Een ledervrije voorstoel in een Volvo.

Emissies in de toeleveringsketen -25%

In onze strijd tegen CO2-uitstoot moeten ook onze leveranciers hun emissies aanpakken, op allerlei gebieden. Bovenaan staat de productie van staal en accu's. De productie van componenten, grondstofwinning en indirecte materialen zoals computers en kantoormeubilair moet ook worden aangepakt. Daarom moedigen wij onze grootste leveranciers aan om in 2025 100 procent hernieuwbare energie te gebruiken en om circulair om te gaan met materialen.

Een ledervrije voorstoel in een Volvo.

Klimaatneutrale productie

We streven ernaar dat onze volledige productie in 2025 klimaatneutraal is. Sinds 2008 gebruiken onze Europese fabrieken elektriciteit uit waterkrachtcentrales. Momenteel draaien onze fabrieken wereldwijd al voor ruim 80 procent op klimaatneutrale elektriciteit. Maar we weten dat er nog veel overwinningen nodig zijn – groot en klein – om onze ambities te realiseren.

Volvo Cars wil in 2040 een klimaatneutraal bedrijf zijn.

Alle Europese fabrieken gaan over op 100% hernieuwbare elektriciteit

Fabriek in Skövde, Zweden wordt klimaatneutraal

Zonnepanelen geïnstalleerd bij de fabriek in Gent, België, en de fabriek in Charleston, VS

Fabrieken in Chengdu en Daqing, China, gebruiken 100% klimaatneutrale elektriciteit

Torslanda, Zweden wordt onze eerste klimaatneutrale autofabriek

De man achter het Lambda-sensorsysteem van Volvo toont zijn uitvinding.

Wereldwijde standaard

We streven naar echte resultaten op basis van een nauwkeurige telling van alle uitstoot waarvoor we direct of indirect verantwoordelijk zijn. Daarom houden we ons aan het Greenhouse Gas Protocol (GHG) – een internationale standaard voor het berekenen van uitstoot.

CO2-stappenplan

Als we kijken naar alle uitstoot waarvoor we direct of indirect verantwoordelijk zijn, zien we dat er veel verschillende initiatieven nodig zijn om echte verandering teweeg te brengen. Zo ziet ons CO2-stappenplan eruit.

Elektrische auto's – voordelen en uitdagingen

Elektrificatie speelt een belangrijke rol in onze visie om in 2040 klimaatneutraal te zijn, maar elektrische auto's hebben ook hun uitdagingen. Zo nemen de voordelen van elektrische auto's af als de laadstroom wordt opgewekt uit fossiele brandstoffen. Laden met hernieuwbare elektriciteit vermindert de uitstoot per auto aanzienlijk. Laden heeft ook invloed op de opkomst van elektrische auto's – er is meer laadinfrastructuur nodig zodat meer mensen de overstap kunnen maken.

De meeste mensen vinden een grote actieradius ook belangrijk. Dat vereist grotere accu's, en dat is van invloed op de prijs en op de totale uitstoot tijdens de levenscyclus van de auto. Het is een complex samenspel, maar wij geloven dat elektrische auto's volledig tot hun recht zullen komen wanneer we – als wereldwijde gemeenschap – nieuwe manieren vinden om het laden met duurzame elektriciteit makkelijker te maken.

Levenscyclus van de XC40 Recharge

Volledige transparantie als het gaat om de CO2-impact van onze volledig elektrische voertuigen: dat is onze verantwoordelijkheid op sociaal vlak en als bedrijf. Daarom hebben we een uitgebreide levenscyclusanalyse (LCA) gemaakt van de XC40 Recharge, onze eerste volledig elektrische auto. Die hebben we vervolgens vergeleken met een XC40 met interne verbrandingsmotor.

Het kind zit achter in een geparkeerde auto

Klimaatambities

Met LCA's kunnen wij materialen en processen opsporen die veel CO2-uitstoot veroorzaken, zowel binnen onze eigen activiteiten als in de toeleveringsketen. Dat helpt ons onze klimaatambities te verwezenlijken en toe te werken naar mobiliteit zonder uitstoot.

Toekomst

Omdat we in de toekomst alleen nog volledig elektrische Volvo's zullen introduceren, beloven we transparant te blijven over de totale ecologische voetafdruk van onze nieuwe auto's.

Onze positie

Onze ambitie om in 2040 een klimaatneutraal bedrijf te zijn, brengt veel uitdagingen met zich mee. Tijdens deze transformatie willen we transparant zijn. We willen verantwoordelijk handelen, op een manier die iedereen in staat stelt onze vooruitgang te volgen. Raadpleeg de onderstaande bronnen om meer te weten te komen over hoe we onze verantwoordelijkheden oppakken.

Standpunt klimaatactie

Hier staan we voor in de strijd tegen de opwarming van de aarde.

Standpunt circulaire economie

Hoe we onze materialen en producten beter kunnen gebruiken.

Standpunt CO2-compensatie

Zo pakken wij CO2-compensatie aan.