Europeisk drivstofforbruk i tall

Hva er WLTP?

WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) er den gjeldende testprosedyren for måling av utslipp og drivstofforbruk i Europa. Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP) erstattet i 2020 New European Driving Cycle (NEDC) fra 1992. Tidligere var det NEDC-data som lå til grunn for typegodkjenning og avgiftsberegning av biler i Norge.

          

WLTP-testsyklusen for måling av utslipp og drivstofforbruk er tettere knyttet opp mot daglig kjøreadferd og erstatter den langt mindre dynamiske testprosedyren NEDC. WLTP-syklusen er også supplert med reelle tester som foretas på vei.

          

WLTP tar derfor ikke bare forskjellige situasjoner og hastigheter med i beregningen, men inkluderer også forskjellige utstyrsversjoner og vektklasser. Derfor kan like bilmodeller med forskjellig utstyr ha forskjellige testresultater og dermed forskjellige forbrukstall, priser og avgifter.

          

Les mer om WLTP her: https://www.wltpfacts.eu/

De viktigste forskjellene

Selv om WLTP-syklusen tester bilene i et laboratorium, vil den ta hensyn til situasjoner du opplever i hverdagen. Den nye metoden lar deg beregne det daglige drivstofforbruket ditt på en mye mer nøyaktig måte enn ved bruk av den gamle NEDC-standarden. En annen fordel med WLTP er at forbrukerne kan se måleresultater for svært ulike kjørestiler, noe som gjør det enklere for dem å forstå hvordan deres egen kjørestil påvirker drivstofforbruk og utslipp.

Ingenting vil forandre seg

Veiinfrastrukturen, bilteknologien og trafikkbildet har endret seg drastisk siden NEDC først ble introdusert i Europa. De nye testmetodene er basert på resultatene fra en global undersøkelse og er utarbeidet for å skape en mer realistisk kjøreprofil.

En nyere løsning

Selv om WLTP vil være mer nøyaktig, vil den ikke dekke alle de globale forskjellene – og i hvert fall ikke hver enkelt kjørestil. De nye testene tar hensyn til en rekke ulike situasjoner som inkluderer akselerasjon og bremsing, for å gjenspeile hvordan flesteparten av oss kjører i dag.

En simulering av virkeligheten

Værforhold, trafikkork og passasjerantall vil fortsette å ha en stor påvirkning på drivstofforbruket ditt. Det er derfor vanskelig å gjenskape alle variablene i et laboratorium og simulere din individuelle kjørestil helt nøyaktig.

Reduser utslippet, spar penger

Vi har laget en liste med tips til hvordan du kan kjøre mer økonomisk.

Motorytelse, -effektivitet og -innovasjon

En bil med enestående ytelse trenger ikke nødvendigvis å ha et høyt drivstofforbruk. Denne tankegangen ligger til grunn når vi utvikler nye motorer til våre eksklusive sedaner, crossovere, SUV-er og stasjonsvogner. Vi har nemlig en klar ambisjon om at bilene vi produserer, skal være til minst mulig belastning for miljøet.

Det er ikke størrelsen det går på

Antall sylindre er ikke lenger avgjørende for kraft eller kjøreevne. Hos Volvo har vi optimalisert størrelsen og vekten til motorene våre – uten at det går på bekostning av kraft eller ytelse.

Lett og effektiv

Alle motorens komponenter er finjustert for å utnytte drivstoffet best mulig og redusere energitap. Overflater behandles for å redusere friksjon, mens sensorer sikrer at hver enkelt innsprøytningsventil har optimalt trykk og riktig temperatur.

Fremtiden er elektrisk

Drive-E-motorene våre ble utviklet med elektrisk drift i tankene. Den kompakte størrelsen til de firesylindrede motorene gjør det mulig å montere elmotoren foran eller bak i bilen. Batteripakken sitter midt i bilen, noe som gir økt stabilitet og sikkerhet.

Spørsmål og svar

For å gi deg en bedre forståelse av hva endringene består av og hvordan de kan påvirke deg, har vi samlet noen viktige spørsmål og svar.

Hvem står bak testene?

Den europeiske union er ansvarlig for implementeringen av WLTP. Verdiene som innhentes etter å ha testet hvert enkelt kjøretøy, blir en del av EUs samsvarssertifikat (Certificate of Conformity – CoC) – et krav for at alle nye biler skal kunne selges i Europa.

Hvem blir påvirkes?

Enn så lenge vil denne endringen gjelde for alle nye biler som blir solgt innenfor EU/EØS.

Hva står det for?

WLTP står for «Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure», mens NEDC står for «New European Driving Cycle».

Hvorfor er dette viktig?

Alle betingelsene for testing, måling og innsamling av resultater er definert i henhold til EUs regelverk. Dette legger til rette for standardiserte og gjentakbare prosedyrer som skal gjøre det enklere å foreta en rettferdig sammenligning av bilmodeller.

Hvorfor er WLTP bedre?

Testmetoden WLTP er mer nøyaktig, ettersom den tar hensyn til flere variabler. Disse omfatter: mer realistisk akselerasjon og bremsing, strengere forberedelse av kjøretøyet før testing, bruk av høyere hastigheter i testprosessen, og større hensyntakelse til utstyr og teknologi som kan velges som ekstrautstyr.

Hva blir ikke testet?

Testene vil ikke kunne ta hensyn til variabler som: menneskers individuelle kjøreadferd, kjøretøyets vedlikeholdstilstand, kjøretøyets last, ulike trafikkforhold og værforhold.

Når ble WLTP innført?

WLTP-sertifiseringen trådte i kraft for nye biltyper i september 2017. Fra september 2018 må alle nye biler være sertifisert i henhold til WLTP.