Instruksjonsfilmer

Bli bedre kjent med funksjonene din Volvo har.

Førerprofiler

I din Volvo-bil kan du lagre dine personlige innstillinger i en førerprofil.

Justering av seter

Det finnes en rekke måter å justere setene i din Volvo-bil.

Lading av elbil

Å ha god tilgang til lading spiller en stor rolle i hverdagen når du har en elektrisk bil.

Lading av ladbar hybrid

Hvor lang tid det tar å lade hybridbatteriet er avhengig av hvilken ladestrøm uttaket kan levere, og hva slags tilkoblingskabel du bruker. La oss ta en titt på de viktigste komponentene.

Android infotainment system

Mange av bilens funksjoner kan du styre og justere fra midtdisplayet. Midtdisplayet har fire faner med apper.