Artikkelversjon 2024.115.0

Personvernerklæring for bil

Gjelder fra:

Publisert:

Denne personvernerklæringen forklarer hvordan Volvo Cars (som definert nedenfor) behandler data relatert til biler og tilkoblede tjenester som leveres av Volvo Cars.

Se førerveiledningen for den aktuelle modellen for forklaring av bilens egenskaper og funksjoner. Merk at dersom det er forskjeller mellom denne erklæringen og førerveiledningen når det gjelder behandlingen av personopplysninger, har denne erklæringen forrang.

Siden databehandlingen også avhenger av egenskaper og funksjoner som bilen er utstyrt med, og av tjenester som du velger å aktivere, presenterer dette dokumentet det bredest mulige omfanget av mulig behandling. Dersom du har en eldre bilmodell, eller dersom en ny modell ikke er utstyrt med en bestemt egenskap eller funksjon, vil databehandlingen knyttet til denne funksjonen ikke skje.

Denne personvernerklæringen gjelder ikke for:

 • Spesialbiler (f.eks. politibiler)
 • Behandling av personopplysninger som ikke forlater bilen (lokal behandling)
 • Behandling av personopplysninger når du kommuniserer med forhandlerne våre (som f.eks. når du kjøper ny bil)
 • Din bruk av programvare, apper og tjenester som leveres av tredjeparter. (For ytterligere informasjoner, se egne betingelser og vilkår hos den enkelte tjenesteleverandøren, samt deres personvernerklæringer/merknader)
 • Levering av internett/tilkoblingstjenesten i bilen din, som er levert av en mobil nettverksoperatør uavhengig av Volvo Cars.

Merk at Volvo Cars har andre personvernerklæringer som bør leses sammen med denne informasjonen, for å få et fullstendig bilde. Vi har oppført disse for deg nedenfor. Du kan enkelt få tilgang til disse ved å følge lenkene direkte.

Du finner nedenfor:

1. Hvem vi er

Den ansvarlige enheten for behandling av personopplysninger som angis nedenfor, er Volvo Car Corporation som har registrert adresse Assar Gabrielssons väg, SE-405 31 Göteborg, Sverige, med organisasjonsnummer 556074-3089, heretter kalt "Volvo Cars", "vi" eller "oss". Hvis andre enheter behandler personopplysninger sammen med oss, såkalte felles behandlingsansvarlige, vil dette bli spesifisert.

2. Hvilke personopplysninger vi bruker og hvorfor

2.1 Data som brukes for infotainmentformål

2.1.1 Kjørebok

Kjørejournalen logger alle turene dine automatisk. Dette kan være nyttig, for eksempel hvis du ønsker å administrere dine kjørekostnader. Kjørejournalen må aktiveres av deg, ellers vil opplysningene ikke bli samlet inn.

Hvis du aktiverer kjørejournalen, vil vi samle inn dine identifikatorer som for eksempel fornavn og etternavn, telefonnummer, e-postadresse, bilidentifikasjonsnummer (VIN) og bilens plassering, samt annen kjøreturrelatert informasjon som for eksempel ruter, tider, avstander, drivstoff og/eller elektrisk forbruk og kjørelengder. Avhengig av din bilmodell vil bare start- og sluttposisjon bli samlet inn, eller hele ruten.

Vi behandler disse opplysningene basert på ditt samtykke.

Vanligvis lagres kjørebokdata i opptil 400 dager avhengig av bilmodellen. Du kan når som helst deaktivere kjørejournalen, og når du gjør dette, vil data ikke lenger bli samlet inn. Dette utløser ikke sletting av tidligere innsamlet informasjon.

2.1.2 Trådløse programvareoppdateringer

Trådløse programvareoppdateringer gjør det mulig for bilen å oppdatere og vedlikeholde den siste programvaren uten å besøke et verksted. Bruk av den siste programvaren sikrer full utnyttelse av våre oppdaterte tjenester. Ved å bruke den siste programvaren forbedrer du også beskyttelsen mot cybersikkerhetshendelser.

For å vedlikeholde bilens programvare og levere nødvendige programvareoppdateringer, behandler vi følgende data:

 • Bilens identifikasjonsnummer (VIN)
 • Bilens programvareversjon
 • Diagnostiske feilkoder
 • Bilens produksjonsdato
 • Bilspesifikasjon
 • Installasjonsstatus og rapporter

Behandlingsgrunnlaget for vår databehandling som er nevnt ovenfor, er ditt samtykke.

Vi beholder opplysningene om programvareoppdateringer som er utført i hele bilens levetid.

Du kan når som helst akseptere eller avslå automatiske programvareoppdateringer i personverninnstillingene. Hvis du aksepterer, vil programvareoppdateringene lastes ned automatisk, og du vil bli varslet når oppdateringen er klar for installasjon. Hvis du avslår, vil du bli varslet når en ny oppdatering er tilgjengelig og kan lastes ned. Hvis du ikke ønsker å bruke den trådløse oppdateringen, kan du få oppdateringene installert i et verksted med den nødvendige tilkoblingen til systemene våre.

2.1.3 Connected safety

Bilene våre er utstyrt med Connected safety, en tjeneste som tilbys av oss, og som informerer om aktuelle trafikkfarer mens du kjører bilen. Denne informasjonen er basert på informasjon som sendes fra andre biler eller fra offentlige kilder der det er aktuelt. Denne informasjonen brukes for å varsle deg tidlig om vekslende veiforhold eller mulige farer på veien, ved å vise passende varslinger og gi deg mulighet til å tilpasse kjørestilen i forhold til dette. Hvis din egen bil oppdager en mulig fare på veien, som f.eks. redusert veigrep mellom dekkene og veien eller hvis varselblinklys er aktivert, blir denne informasjonen sendt til Volvo Cars. Informasjonen blir samlet opp og anonymisert før den sendes til biler som nærmer seg posisjonen til din egen bil.

Dataene som vi samler inn og behandler for å støtte Connected safety, er:

 • Bilens identifikasjonsnummer (VIN)
 • Hendelse som f.eks. aktivering av varsel for glatt vei, aktivering av varselblinklys osv.
 • Tidsstempel for hver varsling
 • Plassering

Behandlingsgrunnlaget for vår databehandling som er nevnt ovenfor, er ytelse i forhold til kontrakt. Du kan til enhver tid slå på og av tjenesten.

I tillegg vil de ovennevnte dataene bli behandlet anonymt og oversendt til trafikkmyndigheter og selskaper, for å unngå og redusere farer på grunn av trafikk på veien, men også for å forbedre veisikkerheten, for å redusere vedlikeholdskostnader og bidra til et bærekraftig trafikkmiljø. Volvo Cars og Polestar Performance AB (et svensk selskap med hovedkvarter i Göteborg, Assar Gabrielssons väg 9, SE-405 31, Sverige, heretter kalt "Polestar") er felles behandlingsansvarlige for disse formålene. Som såkalte felles behandlingsansvarlige i henhold til GDPR er Volvo Cars og Polestar felles ansvarlige for denne behandlingen. Volvo Cars og Polestar er enige om at Volvo Cars er ansvarlig for å levere informasjon til kundene, og at de respektive rettighetene i henhold til GDPR vil bli utøvd av Volvo-kunder i forhold til Volvo Cars.

Vi oppbevarer informasjonen i 1 uke.

2.1.4 Digital nøkkel

Digital nøkkel kan helt ut erstatte den konvensjonelle bilnøkkelen, og gjør at du komfortabelt kan låse, låse opp eller starte bilen med din smarttelefon eller smartklokke. I tillegg er det også mulig å dele nøkkelen med ekstra brukere gjennom forskjellige digitale kanaler.

Digital nøkkel krever bare nettverksforbindelse under det opprinnelige engangsoppsettet, for å dele nøkler eller trekke tilbake nøkler. Når den først er satt opp, vil nøkkelen fungere via Bluetooth, nærfeltkommunikasjon (NFC) og ultrabredbåndteknologi (UWB). Under oppsettet vil nøkkelen din bli lagt til i lommebok-appen i smartenheten din. Fra lommebok-appen kan du dele nøkkelen din gjennom melding-appen, e-post eller via Airdrop®. Du kan også enkelt trekke tilbake nøkler som du har delt, enten gjennom lommebok-appen eller i bilens infotainmentsystem.

Følgende data behandles når du bruker digital nøkkel:

 • Bilens identifikasjonsnummer (VIN)
 • Bilinformasjoner
 • Bilstatus
 • Volvo-ID
 • Nøkkel-ID
 • Kallenavn

Behandlingsgrunnlaget for vår databehandling som er nevnt ovenfor, er ytelse i forhold til kontrakt.

Vi oppbevarer dataene dine så lenge du har en gyldig kontrakt.

2.1.5 Sanntids trafikkinformasjon

Tjenesten Sanntids trafikkinformasjon mottar informasjon om trafikkinformasjon fra tredjeparts tjenesteleverandører.

Vi behandler følgende data fra bilen:

 • Bilens posisjon og hastighet – dette deles med tredjeparts tjenesteleverandører for å beregne køer og for å informere deg og andre førere om hvor det er fare for køer, disse datapunktene er anonyme for tredjeparts tjenesteleverandører.
 • Bilens identifikasjonsnummer (VIN) – dette brukes av Volvo Cars for å verifisere at bilen har et abonnement for denne tjenesten.

Bilmodeller som er utstyrt med sensorer som kan identifisere trafikkskilt i sanntid der du kjører, utfører dette kun med lokal behandling (i bilen).

Behandlingsgrunnlaget for vår databehandling som er nevnt ovenfor, er ytelse i forhold til kontrakt. Du kan til enhver tid slå på og av tjenesten.

Informasjonen lagres av Volvo Cars så lenge abonnementet er aktivt. Når abonnementet deaktiveres, blir VIN, hastighet og posisjon lagret i maksimalt 90 dager, med mindre lenger tid er påkrevet i henhold til lokalt gjeldende lover.

2.1.6 Intelligent hastighetsassist (ISA)

Intelligent Speed Assist (ISA) er en obligatorisk funksjon i noen jurisdiksjoner som bruker trafikkskiltdata for å hjelpe biler med å holde hastighetsgrensen. For å vite hastighetsgrensen på den aktuelle veien bruker ISA bilens navigasjonssystem for å hente trafikkskiltdata. Navigasjonssystemet trenger bilens posisjon for å levere korrekte data.

I tillegg er Volvo Cars juridisk forpliktet til å rapportere aggregerte data om din bruk av bilen, f.eks.;

 • hvor lang tid og hvor lange avstander du har kjørt med de avanserte bilsystemene aktivert eller deaktivert
 • hvor lang tid og hvor lange avstander du har kjørt ved å overholde eller kjøre fortere enn de gjenkjente hastighetsgrensene 
 • tiden som er gått mellom aktivering og deaktivering av de avanserte bilsystemene

For å støtte ISA og rapporteringen behandles følgende data:

 • Bilens identifikasjonsnummer (VIN)
 • Bilens hastighet
 • Bilinformasjoner (modell, produksjonsår)
 • Informasjon generert av bilen, sensorene og systemene (varslinger, feil, diagnose, status og atferd i de avanserte bilsystemene)
 • Informasjon relatert til hvordan bilen brukes og betjenes (innstillinger, bruk av de avanserte bilsystemene)
 • Plassering

Behandlingsgrunnlaget for vår databehandling som er nevnt ovenfor, er å oppfylle våre juridiske forpliktelser.

Vi oppbevarer informasjonen inntil den er aggregert og sendt til de relevante myndighetene.

2.1.7 Talemeldinger

Talemeldinger er en del av et større talekommandosystem hvor du kan kontrollere funksjoner i infotainmentsystemet, og hvor du kan opprette og sende SMS-meldinger ved å gi muntlige instruksjoner. For å starte en dialog ved hjelp av talekommandoer må du først aktivere denne funksjonen. Talestyring fortsetter å være aktiv inntil du stopper den med vilje eller inntil du ikke har reagert på tre forespørsler fra systemet.

Følgende data behandles når du bruker talemeldinger:

 • Registrerte taleinformasjoner eller kommandoer
 • Bilens identifikasjonsnummer (VIN) – VIN brukes for å verifisere at bilen din har et abonnement for denne tjenesten
 • Telefonnummer
 • Tekstmelding – Tekstmeldingen som opprettes av tredjeparts tjenesteleverandør, lagres i skyen og sendes tilbake og lagres i bilen din. Tekstmeldingen kan sendes som SMS.

Behandlingsgrunnlaget for vår databehandling som er nevnt ovenfor, er ytelse i forhold til kontrakt.

Vi oppbevarer informasjonen inntil meldingen er sendt.

2.1.8 Luftkvalitetsindeks

Denne funksjonen viser informasjon om luftkvalitet, som f.eks. forurensing og pollennivåer.

Til å begynne med vises informasjon om luftkvalitet inne i bilen.

Hvis du velger å dele bilens posisjon, vil det også bli vist informasjon om luftkvaliteten utenfor bilen.

Behandlingsgrunnlaget for vår databehandling som er nevnt ovenfor, er ytelse i forhold til kontrakt.

Dataene vil bli slettet etter at de er presentert i bilen.

2.1.9 Kartleveringssystem

Noen av bilene våre kan be om kartdata fra kartleveringssystemet. Denne tjenesten vil forbedre funksjoner i bilen som f.eks. Pilot Assist og adaptiv hastighetskontroll ved å levere oppdaterte kartdata om din nåværende plassering.

For å aktivere kartleveringssystem behandles følgende data:

 • Plassering - for at bilen skal kunne be om korrekte kartdata behandles en omtrentlig plassering (med et område på inntil 0,8 km²).

Behandlingsgrunnlaget for vår databehandling som er nevnt ovenfor, er ytelse i forhold til kontrakt.

Vi oppbevarer informasjonen inntil kartdataene er lastet ned.

2.2 Data som brukes i forbindelse med sikkerhet

2.2.1 Dataregistrering for aktiv sikkerhet (ASDR)

Det primære formålet med Dataregistrering for aktiv sikkerhet (ASDR) er å registrere opplysninger som er relatert til trafikkulykker eller kollisjonslignende situasjoner. Denne informasjonen vil bli behandlet av vår forsknings- og utviklingsavdeling for å hjelpe oss med bedre å forstå omstendighetene hvor trafikkulykker, personskader og skader oppstår.

Hvis du samtykker, samler Volvo Cars inn og behandler følgende data for fremtidige utviklingsformål og klager vedrørende aktiv sikkerhet:

 • Bilens identifikasjonsnummer (VIN)
 • Type sikkerhetshendelse som er utløst og forekomster
 • Bilder fra forovervendt kamera fanges opp i 4 sekunder før og etter kollisjonslignende situasjoner
 • Bilens plassering og tidspunkt for hendelsen

Behandlingsgrunnlaget for vår databehandling som nevnt ovenfor, er ditt samtykke, og vi beholder det i 10 år før vi sletter eller anonymiserer det.

2.2.2 Registrator for hendelsesdata (EDR)

Bilen lagrer sikkerhetsrelatert informasjon som gjelder kollisjoner eller situasjoner med nestenkollisjoner i en registrator for hendelsesdata (EDR) – også kjent som bilens "svarte boks". Den sikkerhetsrelaterte informasjonen inkluderer følgende data:

 • Hvordan forskjellige systemer i bilen fungerte
 • Om førerens og passasjerens sikkerhetsbelter var festet
 • Hvor langt (hvis i det hele tatt) føreren presset gasspedalen og/eller bremsepedalen
 • Hvor raskt bilen kjørte

Den registrerte perioden er vanligvis opptil 30 sekunder. Registrering skjer bare hvis det oppstår en betydelig kollisjonssituasjon.

Behandlingsgrunnlaget for vår databehandling som er nevnt ovenfor, er å oppfylle våre juridiske forpliktelser.

Vi oppbevarer informasjonen inntil den blir overskrevet av en ny utløsende hendelse,

2.2.3 Nødanrop (eCall)

Nødsamtale (eCall) utløser automatisk en nødsamtale og sender data i tilfelle bestemte typer ulykker, registrert ved aktivering av en eller flere sensorer inne i bilen. Det betyr at en eCall vil gjennomføres automatisk av bilen også selv om fører og alle passasjerer er bevisstløse, og dataene som er nevnt nedenfor, blir automatisk sendt til anropssenteret. eCall kan også utløses manuelt ved å trykke og holde SOS-knappen i minst 2 sekunder.

Når det foretas en eCall, behandles følgende data:

 • Bilens identifikasjonsnummer (VIN)
 • Bilens drivverk eller motorens spesifikasjon
 • Bilens modellspesifikasjon
 • Tidspunkt for hendelsen
 • Stedet for hendelsen
 • Bilens kjøreretning
 • Bilstatus

Som standard og når det er tilgjengelig, overføres eCall til en tredjeparts tjenesteleverandør (dette kalles en tredjepart-eCall eller TPS-eCall), leverandøren er forskjellig avhengig av region, og du kan få mer informasjon ved å ta kontakt med oss om hvilke leverandører som brukes i din region. Du kan til enhver tid velge å få samtalen viderekoblet til den offentlige nødtjenesten, ved å endre innstillingene.

Opplysningene samles bare inn når det utføres en eCall, og de eneste enhetene som har tilgang til dette, er Volvo Cars og tredjeparten som leverer tjenesten (eller selve nødtjenesten hvis dette er valgt). Men disse kan videresende disse opplysningene til spesialiserte nødtjenester (for eksempel ambulanse) ved behov.

Behandlingsgrunnlaget for vår databehandling som er nevnt ovenfor, er å oppfylle våre juridiske forpliktelser.

Vi oppbevarer dataene i 200 dager, og behandlingen er begrenset til nødsituasjonene som er angitt ovenfor.

2.2.4 Anropssenter-tjenester

Med Anropssenter-tjenester gir vi deg muligheten til å koble deg til vårt anropssenter fra bilen ved å trykke på "on call"/assistanseknappen, med et anrop fra appen eller ved å ringe anropssenteret direkte. Tjenester som tilbys som del av Anropssenter-tjenestene, er beskrevet nedenfor:

Veihjelp (RSA)

RSA innebærer støtte når du opplever en teknisk feil i bilen, som f.eks. et flatt dekk eller en feil i motoren. I noen tilfeller vil agenten i anropssenteret kunne gi veiledning i løpet av samtalen med deg om hvordan problemet skal løses. I andre tilfeller kan reparasjonen utføres på stedet (såkalt "feltreparasjon") eller, der dette ikke er mulig, vil bilen måtte slepes til et verksted for reparasjon. Agenten vil vurdere hvilken respons som er passende i løpet av samtalen. Når det er behov for veihjelp (feltreparasjon eller sleping), kan bergingsbilen være levert av en tredjepart, som f.eks. et bilbergingsselskap med sleping og reparasjon, som deretter vil behandle de aktuelle dataene.

Sporing av stjålet bil (SVT)

SVT er en metode for å finne bilen hvis den er stjålet. En bil kan rapporteres som stjålet av: 

 • bilen selv. Dette skjer når bilen oppdager en utløst bilalarm, som medfører en melding, såkalt "tyverimelding", som sendes til alle førere som er knyttet til bilen med Volvo Cars-appen, samt til anropssenteret.
 • eieren av bilen som gjør et anrop til anropssenteret.
 • lokale politimyndigheter (politi) Samtalen skjer også her direkte til anropssenteret.

For at SVT-prosessen skal startes, må en offisiell politirapport sendes og rapportens saksnummer må sendes til anropssenteret.

Fjernstyrt startsperre/utkobling av startsperre (RVI/RVM)

RVI/RVM kan brukes for å aktivere eller deaktivere startsperren i bilen. Hvis startsperren er aktivert, vil bilen ikke kunne startes før startsperren er deaktivert. Bilen kan deretter aktiveres på avstand. Denne tjenesten aktiveres av anropssenterets agent.

For å levere tjenestene som beskrevet ovenfor, vil vi automatisk samle inn følgende data når du tar kontakt med anropssenteret med "on call"/assistanseknappen i bilen eller gjennom Volvo Car-appen.

 • Registreringsnummer
 • Bilens identifikasjonsnummer (VIN)
 • Bilspesifikasjon
 • Bilstatus
 • Tid og sted for forespørselen
 • Stedet hvor anropet foretas
 • Bilens kjøreretning

Avhengig av type og omfang av forespørselen kan vi for alle ovennevnte tjenester fra anropssenteret, måtte behandle nødvendig tilleggsinformasjon for å levere den forespurte assistansen, for eksempel:

 • kontaktinformasjon (hjemmeadresse, e-postadresse, telefonnummer)
 • forsikringsinformasjoner (polise og kravnummer)
 • transaksjonsrelaterte opplysninger
 • skadeårsak og informasjon om verkstedet som håndterer reparasjonen

Behandlingsgrunnlaget for vår databehandling som er nevnt ovenfor, er ytelse i forhold til kontrakt.

Vi oppbevarer dataene i 200 dager.

2.2.5 Innbruddsregistreringssystem

Målet med innbruddsregistreringssystemet (IDS) er å oppdage unormale tilstander og overtredelser som kan være mulige trusler for hovedinfotainmentsystemet. Dette betyr at vi overvåker hvordan programvaren og appene oppfører seg for å sikre at de ikke bryter med det de har lov til å gjøre. IDS overvåker systemet i sanntid og rapporterer overtredelser til Volvo Cars.

Vi behandler følgende data:

 • Bilens identifikasjonsnummer (VIN)
 • Tidsstempel (nøyaktig tid da hendelsen oppstod)
 • Informasjon relatert til hvilken kilde som utløste hvilket mål
 • Tekniske data (programvareversjoner, system og havarirapporter, tillatelser og sertifikater)

Behandlingsgrunnlaget for vår databehandling som er nevnt ovenfor, er å oppfylle våre juridiske forpliktelser.

Vi oppbevarer informasjonen i 90 dager. Vi vil enten slette dataene, eller dersom vi ser et behov for å beholde dataene, vil vi anonymisere dem ved utløpet av tidsperioden.

2.2.6 Sikring av trygge batterier

Vi må sikre at bilene våre med hybrid eller helelektrisk drivlinje er sikre, for å kunne beskytte førerne våre, deres familier og offentligheten mot farer og unødvendige ubehageligheter. For å sikre dette vil vi samle inn og bruke informasjon relatert til batterier for å muliggjøre tidlig avdekking av mulige problemer og for å identifisere mye mulig feiltyper. Hvis vi antar at det er nødvendig, vil vi også ta kontakt og informere deg om mulige problemer.

Dataene vi samler inn og bruker, er:

 • Informasjon relatert til bilen (modell, produksjonsår, bilens identifikasjonsnummer (VIN), informasjon om maskinvare og programvare)
 • Informasjon relatert til bilens fremdrift og batteri (informasjon om maskinvare og programvare, cellespenninger, ladetilstand, konfigurasjoner, kalibreringer, temperatur, alarmer, feil, diagnose, tidsstempler, helsetilstand og generell status)

Behandlingsgrunnlaget for vår databehandling som nevnt ovenfor, er vår berettigede interesse som nevnt ovenfor samt å oppfylle våre juridiske forpliktelser, som f.eks. å gjennomføre sikkerhetsrelaterte tilbakekallinger.

Vi vil oppbevare informasjonen nevnt ovenfor i hele bilens levetid.

2.3 Data som brukes relatert til vedlikehold og reparasjoner

2.3.1 Serviceplanlegging

Serviceplanlegging hjelper deg med å holde bilen i god stand og å overvåke bilens helsetilstand.

Hvis aktuelt i ditt land, vil vi sende deg servicerelatert kommunikasjon.

Når bilen har en Internett-forbindelse, virker serviceplanlegging ved å levere diagnosedata kontinuerlig til Volvo Cars, forhandlere og verksteder. Levering av diagnosedata på avstand vil gjøre det mulig for verkstedet å forberede et kommende besøk enda bedre. I tillegg vil data bli delt med våre nasjonale salgsselskaper og forhandlere for å administrere bestillinger og leveranser av deler ved behov.

Serviceplanlegging hjelper også til med å planlegge produksjon og levering av reservedeler, som er en viktig komponent for våre bærekraftsmål ved å optimalisere innhold, logistikk og utnyttelse av verksteder.

For å levere deg serviceplanlegging vil følgende opplysninger bli samlet inn:

 • Informasjon relatert til bilen (modell, produksjonsår, bilens identifikasjonsnummer (VIN), informasjon om maskinvare og programvare)
 • Informasjon generert av bilen, sensorene og systemene (kilometerteller, serviceindikatorer, alarmer, varslinger, lys, feil, diagnose, temperatur, tidsstempler, helsetilstand, status og atferd i systemer og funksjoner i bilen)

Behandlingsgrunnlaget for vår databehandling som er nevnt ovenfor, er ytelse i forhold til kontrakt. Du kan til enhver tid slå på og av tjenesten.

Vi vil oppbevare informasjonen i 3 år, med unntak av informasjon om bilens høyspenningsbatteri, som oppbevares i 10 år.

2.3.2 Diagnoseavlesning i verksteder

Hvis service eller reparasjoner utføres på bilen ved servicesentra, verksted eller hos partner, vil vi motta og bruke informasjonen for feilsøking, for å administrere våre forpliktelser som produktprodusent, for produktforsknings- og utviklingsformål, som f.eks. å overvåke og forbedre kvaliteten på bilene våre, sikkerhetsfunksjoner og andre funksjoner.

Dataene vi samler inn og bruker, er:

 • Informasjon relatert til bilen (modell, produksjonsår, bilens identifikasjonsnummer (VIN), informasjon om maskinvare og programvare)
 • Informasjon generert av bilen, sensorene og systemene (kilometerteller, serviceindikatorer, alarmer, varslinger, lys, feil, diagnose, informasjon om tilkobling og nettverk, opplysninger om sertifisering og autorisering, kalibreringer, temperatur, vær- og veiforhold, energi- og drivstofforbruk, tidsstempler, helsetilstand, status og atferd i systemer og funksjoner i bilen)
 • Informasjon relatert til hvordan bilen brukes og betjenes (konfigurasjoner, innstillinger, enhetstilkoblinger, bruksmodus (lading, parkering, kjøring), ladeinformasjon, tidsstempler, hastighet, passasjerer, samhandlinger og bruk av informasjonshovedenheten (skjermen i bilen), bruk av fjerntjenester, bruk av funksjoner som f.eks. gass, bremser, styring, sikkerhetsbelter og dører)

Behandlingsgrunnlaget for vår databehandling som nevnt ovenfor, er vår berettigede interesse samt å oppfylle våre juridiske forpliktelser, som f.eks. å gjennomføre sikkerhetsrelaterte tilbakekallinger.

Vi vil oppbevare informasjonen nevnt ovenfor i hele bilens levetid.

2.3.3 Feilrapportering

Feilrapportering er et verktøy som kan aktiveres av verksteder for å gjøre det mulig for oss å samle inn informasjon om programvarefeil. Verktøyet brukes for å identifisere og undersøke påvirkningen av problemer og vil gjøre det mulig for oss å løse programvarerelaterte problemer og holde programvaren vår i god stand. Når du aktiverer feilrapportering, vil vi samle inn og behandle følgende data fra bilen din:

 • Informasjon relatert til bilen (kjørelengde, drivstofforbruk, bilkonfigurasjon og detaljer, bilidentifikasjonsnummer (VIN), IP-adresse og programvareversjon)
 • Informasjon generert av informasjonshovedenheten, displayets hovedenhet, antennemodul telematikk og tilkobling og de tilknyttede signalene (GPS, DID (dataidentifikator), DTC (diagnostisk feilkode), nettverksdiagnose i bilen, Android Automotive-diagnose, oppstartsdiagnose og rapporter og loggfiler for utviklere)
 • Informasjon om samhandling mellom føreren og bilen (hastighet, infotainmentinnstillinger, navigasjonsmål, telefonbok, radioinnstillinger, innstillinger for tredjepartsapper, veihjelpslogg)
 • Informasjon relatert til føreren (e-postkontoer, telefonnummer, Volvo-ID)

Behandlingsgrunnlaget for vår databehandling som er nevnt ovenfor, er vår berettigede interesse.

Vi oppbevarer informasjonen inntil problemet med bilen er løst, eller i 90 dager, avhengig av hva som skjer sist.

2.3.4 Utvidet bildataanalyse

For å kunne undersøke problemene i bilen som du varsler oss om grundig, må vi bruke følgende data fra bilen sammen med noen grunnleggende kundeopplysninger som f.eks. navn og kontaktinformasjoner:

 • data som er registrert av registrator for hendelsesdata og andre systemer relatert til bilens sikkerhetssystem (hastighet, GPS-posisjon, styrevinkel, bremsekraft, utløsning og bruk av sikkerhetssystemer osv.)
 • data om omgivelsene (som f.eks. temperatur, glatt vei) som samles inn av andre sensorer i bilen eller hentes fra leverandører av slik informasjon
 • data fra bilens elektroniske styreenheter, antennemodul telematikk og tilkobling og informasjonshovedenheten og deres tilknyttede signaler
 • bilstatus (kjørelengde, drivstofforbruk, kilometerstand og andre data som vises i instrumentpanelet)
 • all samhandling mellom fører og bil som f.eks. endringer av forskjellige innstillinger, kontonavn som f.eks. Volvo-ID og Google-ID og data relatert til enhetens bruk som er tilkoblet via Bluetooth
 • Bilens identifikasjonsnummer (VIN)

Dataene vil bli brukt til å identifisere mulige problemer med bilen, administrere mulige garantisaker og mulige produktsikkerhetsproblemer. Hvis dataene ikke kan samles inn, vil Volvo Cars ikke kunne undersøke problemene.

Behandlingsgrunnlaget for vår databehandling som er nevnt ovenfor, er vår berettigede interesse.

Vi vil oppbevare dataene inntil problemet med bilen din er løst.

2.4 Data som brukes for forsknings- og utviklingsformål

2.4.1 Trafikkulykker, forskning og utvikling

Når det oppstår en trafikkulykke som involverer en av våre biler, undersøker vi hva som skjedde med formål å forbedre sikkerheten i bilene våre samt trafikkmiljøet generelt. Hvis det vil være nyttig for forskningen vår, vil vi sende deg et spørreskjema for å få tilleggsinformasjon om ulykken.

Ved undersøkelser vil følgende data bli behandlet:

 • KONTAKTDETALJER
 • Informasjon relatert til bilen (modell, produksjonsår, bilens identifikasjonsnummer (VIN), nummerskilt, informasjon om maskinvare og programvare)
 • Informasjon generert av bilen, sensorene og systemene (objekter i nærheten, motordata, frosne signaldata, kilometerteller, vær- og veiforhold, temperatur, serviceindikatorer, alarmer, varslinger, lys, feil, diagnose, informasjon om tilkobling og nettverk, opplysninger om sertifisering og autorisering, kalibreringer, energi- og drivstofforbruk, tidsstempler, helsetilstand for bilen, status og atferd i systemer og funksjoner i bilen)
 • Informasjon relatert til hvordan bilen brukes og betjenes (konfigurasjoner, innstillinger, enhetstilkoblinger, bruksmodus (lading, parkering, kjøring), ladeinformasjon, tidsstempler, hastighet, passasjerer, samhandlinger og bruk av informasjonshovedenheten (skjermen i bilen), bruk av fjerntjenester, bruk av funksjoner som f.eks. gass, bremser, styring, sikkerhetsbelter og dører og utløsning av kollisjonspute)
 • Stedsdata
 • Kameradata: Utovervendte kamerabilder fanges opp 4 sekunder før og etter ulykken

Behandlingsgrunnlaget for vår databehandling som er nevnt ovenfor, er vår berettigede interesse.

Vi oppbevarer dataene dine i 10 år.

2.4.2 Analyse av bildata

Vi behandler bildata (oppført nedenfor) for å innhente statistisk informasjon om bilene og hvordan de brukes. Vi bruker denne informasjonen for produktundersøkelser og utviklingsformål, spesielt for å forbedre og overvåke kvaliteten i biler og deres sikkerhetsfunksjoner. Dette benyttes også for å administrere Volvo Cars' garantiforpliktelser og for å overholde våre juridiske forpliktelser når det gjelder overvåking av utslipp.

Anvendte datakategorier:

 • Bilens identifikasjonsnummer (VIN)
 • Identifikatorer for bilens maskinvare- og programvareversjoner
 • Diagnostiske feilkoder (DTC)

Volvo Cars samler også inn følgende informasjon om bilens høyspenningsbatteri (hvis aktuelt):

 • Høyspenningsbatteriets ID, kapasitet og helsestatus
 • Markedsinformasjon for biler
 • Informasjon om ladestasjon (f.eks. tilgjengelighetsstatus, strømtype, stolpe-ID)
 • Diagnosedata under lading (f.eks. varighet, ladestatus, strømvariasjoner)

Behandlingsgrunnlaget for vår databehandling som er nevnt ovenfor, er ditt samtykke.

Opplysningene Bilens identifikasjonsnummer (VIN), Identifikatorer for bilens maskinvare- og programvareversjoner og Diagnostiske feilkoder (DTC) beholdes i 2 år, mens informasjonen om bilens høyspenningsbatteri beholdes i batteriets levetid.

I forbindelse med hybride eller elektriske biler deler Volvo Cars og Polestar Performance AB (et svensk selskap med hovedkvarter i Göteborg, Assar Gabrielssons väg 9, SE-405 31 Göteborg, Sverige, heretter kalt "Polestar") analysedata fra sine respektive biler. Analysedataene som utveksles mellom Volvo Cars og Polestar, som angitt ovenfor, er av rent teknisk natur og involverer ikke aktuelle kundedata. Analysedata som samles inn via plattformene til Volvo Cars og Polestar, utveksles mellom de to selskapene med formål å forbedre og overvåke kvaliteten i bilen, ytelsen for de elektriske og hybride funksjonene, og andre sikkerhetsfunksjoner.

Som såkalte felles behandlingsansvarlige i henhold til GDPR er Volvo Cars og Polestar felles ansvarlige for denne behandlingen av analysedata. Volvo Cars og Polestar er enige om at Volvo Cars er ansvarlig for å levere informasjon til kundene, og at de respektive rettighetene i henhold til GDPR vil bli utøvd av Volvo-kunder i forhold til Volvo Cars.

2.4.3 Bilanalyse og forbedringer

Hvis du samtykker ved å aktivere bilanalyse og forbedringer, vil vi samle inn og bruke data (oppført nedenfor) for å få informasjon om bilen din og hvordan den brukes. Vi bruker denne informasjonen for feilsøking, produktundersøkelser og utviklingsformål, som f.eks. overvåking og forbedring av bærekraft og kvalitet i bilene våre, deres sikkerhetsfunksjoner og andre funksjoner. Hvis vi antar at det er nødvendig, vil vi også ta kontakt og informere deg om mulige problemer eller feil.

Dataene vi samler inn og bruker:

 • Informasjon relatert til bilen: modell, produksjonsår, bilidentifikasjonsnummer (VIN), informasjon om maskinvare og programvare.
 • Informasjon generert av bilen, sensorene og systemene: kilometerteller, serviceindikatorer, alarmer, varslinger, lys, feil, diagnose, informasjon om tilkobling og nettverk, opplysninger om sertifisering og autorisering, sikkerhetslogger, kalibreringer, temperatur, vær- og veiforhold, energi- og drivstofforbruk, tidsstempler, helsetilstand, status i systemer og funksjoner i bilen, atferd i systemer og funksjoner i bilen og utsignaler fra systemer og funksjoner i bilen.
 • Informasjon relatert til hvordan bilen brukes og betjenes: konfigurasjoner, innstillinger, enhetstilkoblinger, tilkoblet tilhenger, bruksmodus (lading, parkering, kjøring), ladeinformasjon, tidsstempler, hastighet, passasjerer, samhandlinger og bruk av infotainmenthovedenheten (skjermen i bilen), bruk av fjerntjenester, bruk av funksjoner som f.eks. gass, bremser, styring, sikkerhetsbelter og dører.
 • Stedsdata: Plassering samles inn i følgende tilfeller.
  • hendelser (nestenulykker) og ulykker,
  • dersom eCall-funksjonen er aktivert, og
  • i tilfelle tilkoblingsproblemer.
  Plassering samles også inn kontinuerlig fra sikkerhetsfunksjoner, autonome kjøresystemer og systemer for avansert kjøreassistanse.
 • Kameradata: bilder fra utovervendte kameraer samles inn
  • i forbindelse med hendelser og ulykker, og
  • kontinuerlig fra sikkerhetsfunksjoner, autonome kjøresystemer og systemer for avansert kjøreassistanse.

Behandlingsgrunnlaget for innsamling og bruk av data som er nevnt ovenfor, er ditt samtykke.

Vi vil oppbevare informasjonen i fem år, med unntak av informasjon om bilens høyspenningsbatteri, som oppbevares i batteriets levetid. Etter fem år vil vi slette dataene, eller - dersom vi ser et behov for å beholde dataene, vil vi sørge for at de blir fullstendig anonymisert.

2.5 Utslippsrapportering

Hvis du har en bil med forbrenningsmotor og du besøker et autorisert Volvo-verksted eller en servicepartner, vil de samle inn data fra bilen, og dette sendes oss slik at det kan rapporteres i henhold til gjeldende lovverk. Denne innsamlingen av data skjer hver gang bilen mottar service med mindre du informerer serviceforhandleren om at du nekter dette.

Opplysningene som samles inn er:

 • Bilens identifikasjonsnummer (VIN)
 • Informasjon relatert til utslipp: Totalt drivstofforbruk (levetid), total kjørelengde (levetid), total energi fra strømnett til batteri (levetid) - med flere inndelinger som kreves av gjeldende lovverk

Behandlingsgrunnlaget for vår databehandling som er nevnt ovenfor, er å oppfylle våre juridiske forpliktelser.

Informasjonen over beholdes inntil dataene er rapportert.

2.6 Forespørsler for opprettholdelse av lov og orden

Personopplysninger må deles eller kan bli delt med håndhevere av lovverket (f.eks. politi, rettsinstanser) for å overholde juridiske forpliktelser, eller vår berettigede interesse i å levere data når det mistenkes en forbrytelse eller når det er nødvendig for å etablere, utøve eller forsvare oss selv mot juridiske krav.

Vi utleverer den minst mulig mengden personopplysninger som er nødvendig, til håndhevere av lovverket. Eksempel på datatyper som vi kan utlevere, er serienummer for en bildel som er knyttet til et VIN-nummer eller et IMEI-nummer.

3. Deling av dine personopplysninger

Vi deler data med forskjellige organisasjoner for å drive virksomheten vår, for å opprettholde forholdet til deg og for å levere deg produkter og tjenester. Vi beskriver disse situasjonene nedenfor.

Der hvor vi refererer til disse organisasjonene som våre "leverandører", "behandlere" eller "underbehandlere", vil hver av disse organisasjonene være begrenset i kontrakt med hensyn til deres mulighet til å bruke dine personopplysninger for noe annet formål enn å levere tjenester til oss eller på våre vegne, etter instruksjon fra oss. I hvert enkelt tilfelle vil vi bare dele de personopplysningene, inkludert telematikk-data, som vi anser nødvendige for å oppnå de respektive formålene.

Andre gruppeselskaper innenfor Volvo Cars og deres underbehandlere

 • Personopplysninger overføres til andre gruppeselskaper for kundepleie, for å levere våre produkter og tjenester og for levering av IT-systemer for bedriftsstøtte og datalagring.

IT-leverandører og deres underbehandlere

 • Personopplysninger overføres til IT-leverandører som leverer generelle bedriftsstøttesystemer, som f.eks. leverandører av programvare og datalagring.

Håndhevere av lovverket (f.eks. politi, rettsinstanser)

 • Personopplysninger må deles eller kan bli delt med håndhevere av lovverket (f.eks. politi, rettsinstanser) for å overholde juridiske forpliktelser, eller vår berettigede interesse i å levere data når det mistenkes en forbrytelse eller når det er nødvendig for å etablere, utøve eller forsvare oss selv mot juridiske krav.

Andre servicepartnere (som f.eks. mobilnettverksoperatører, leverandører av nettkoblinger og betalingsformidlere)

 • Vi kan dele informasjon fra bilen og abonnementsinformasjon for å aktivere tjenestene, for feilsøking og med formål å forbedre tjenestene.

Alle parter som er godkjent av deg

 • Du kan for eksempel bes oss om å dele bildata med en tredjepart som f.eks. et forsikringsselskap for å forberede en forsikringsforespørsel for deg.

Tredjeparts bileiere

 • Flåteadministratorer eller bilutleieselskaper kan for eksempel behandle data som er generert av bilen og din kjøring, inkludert plasseringsdata, for biler de eier eller administrerer.

Forhandler, reparatører, verksteder

 • Personopplysninger overføres med formål å levere tjenester, feilsøking, vedlikehold og reparasjon.

4. Dine rettigheter og kontroller

Du har spesifikke lovfestede rettigheter vedrørende personopplysninger som vi behandler om deg. Rettighetene kan være forskjellige avhengig av hvilken jurisdiksjon du er i og typen behandling.

Generelt vil dine rettigheter berøre muligheten til å:

 • trekke tilbake samtykke
 • protestere mot behandling av dine opplysninger
 • be om en kopi av opplysningene vil har lagret om deg (såkalt rett til tilgang for subjektet)
 • be om at opplysningene overføres til en annen enhet (såkalt dataportabilitet)
 • be om at opplysningene korrigeres eller begrenses
 • be om at opplysninger slettes (såkalt rett til å bli glemt)

Som nevnt er disse rettighetene ikke absolutte og i noen tilfeller vil databeskyttelseslover begrense bruken av disse. Dersom dette skulle være tilfelle for en forespørsel som du retter til oss, vil vi alltid forklare hvorfor vi ikke kan oppfylle din forespørsel.

Hvis du ønsker å sende en rettighetsforespørsel, kan du ta kontakt med oss ved å fylle ut dette skjemaet. Vi ber om at du bruker dette skjemaet da det inneholder den informasjonen vi trenger for å verifisere din identitet og behandle din forespørsel på en effektiv måte. Men dersom du foretrekker å ikke bruke skjemaet, kan du alltid ta kontakt med oss og sende din forespørsel ved å bruke kontaktinformasjonen i det neste avsnittet.

Du har også rett til å sende en klage til din lokale databeskyttelsesmyndighet dersom du har bekymringer med hvordan vi bruker dine personopplysninger. Men vi vil sette pris på at tar kontakt og fremmer dine bekymringer direkte til oss først, slik at vi kan prøve å løse dette sammen. Du finner vår kontaktinformasjon nedenfor.

5. Kontaktinformasjon

Hvis du spørsmål om hvordan vi bruker dine personopplysninger, kan du ta kontakt med oss på dataprotection@volvocars.com, eller med personvernombudet hos Volvo Car Corporation på følgende måte:

Postadresse: Volvo Car Corporation, Attention: Datavernansvarlig, avd. 50099, VAK, 405 31 Göteborg, Sverige.

E-post: globdpo@volvocars.com

6. Oppdateringer av denne erklæringen

Vi utvikler våre produkter og tjenester hele tiden og gjennomgår og oppdaterer denne personvernerklæringen som følge av dette. I den forbindelse oppfordrer vi deg til å se gjennom denne personvernerklæringen med jevne mellomrom. Datoen øverst i denne personvernerklæringen viser når den sist ble oppdatert. Vi vil behandle dine personopplysninger på en måte som er i samsvar med personvernerklæringen de ble samlet inn under, med mindre vi har ditt samtykke til å behandle dem annerledes.