Artikkelversjon 2021.60.0

Personvernerklæring – Data fra offentlige trafikkmiljøer

Gjelder fra:

Publisert:

Dette dokumentet beskriver hvordan Volvo Cars og Zenseact (som definert nedenfor) behandler dine personopplysninger som er samlet inn av våre datainnsamlingsbiler (DCV-er) ved kjøring på offentlige veier for innsamling av trafikkdata (heretter kalt "Data fra offentlige trafikkområder"). Disse bilene som er utstyrt med forskjellige utvendige kameraer og en referanseplattform montert på taket og inneholder forskjellige sensorer, samler inn disse opplysningene i Europa, Asia og Nord-Amerika.

Du finner nedenfor:

1. Hvem vi er

Selskapene som er felles ansvarlige for behandlingen av personopplysninger i forbindelse med omfanget av erklæringen, er:

  • Volvo Car Corporation, som har registrert adresse i 405 31 Göteborg, organisasjonsnummer 556074-3089, heretter kalt "Volvo Cars", og
  • Zenseact AB, som har registrert adresse Lindholmspiren 2, 417 56 Göteborg, organisasjonsnummer 559228-9358, heretter kalt "Zenseact".

Med mindre annet er spesifisert vil dette felles ansvaret heretter kalles "vi" eller "oss". I forbindelse med denne felles behandlingen har Volvo Cars ansvar med hensyn til plikter for åpenhet og for å oppfylle rettigheter som registrert.

2. Hvilke personopplysninger vi samler inn og hvorfor

Behandlingen av Data fra offentlige trafikkmiljøer som involverer behandling av personopplysninger, er nødvendige for oss med hensyn til utvikling av trygg og pålitelig programvare og sensorer for avanserte førerassistentsystemer (ADAS) og autonome kjøresystemer (AD) med generelt formål å beskytte alt liv på veien. Ved behov vil de innsamlede opplysningene også bli brukt for testing og ekstern sertifisering. Slike data består av følgende datakategorier:

  1. Sensordata f.eks. fra kamera, lidar (lysdeteksjon og avstand), radar og ultrasoniske sensorer som kan detektere personer og gjenstander som beveger seg rundt i offentlige trafikkmiljøer der innsamlingen foregår. Dataene brukes for evaluering av sensorer, resultater fra programvare som fortolker sensordataene og programvaren som brukes i ADAS- og AD-systemene. Kameraene registrerer fotgjengere, syklister, personer i eller på biler, biler som har nummerskilt og som er i nærheten av bilen. Vi trenger å samle inn data i ekte trafikkmiljøer og ekte trafikksituasjoner for å kunne gjennomføre formålene våre. Disse dataene må derfor være autentiske og kan ikke modifiseres f.eks. ved tilsløring. Vi er ikke interessert i og forsøker ikke på noen måte å identifisere enkeltpersoner som finnes i Data fra offentlige trafikkmiljøer. Vi trekker heller ikke ut noen andre personopplysninger fra de innsamlede dataene.
  2. GPS Geolokasjonsdata fra bilen vil bli samlet inn og lagret for å kunne utvikle våre funksjonaliteter og også for å finne relevante registrerte data basert på lokasjon.
  3. Kommentarer Det vil bli lagt til informasjon sammen med dataene for å kunne finne relevante registrerte data, som f.eks. kommentarer om sensitive steder. Disse kommentarene kan gjøres av føreren eller når dataene behandles i ettertid.

Personopplysningene som er inkludert i Data fra offentlige trafikkmiljøer ovenfor, vil bli behandlet basert på våre berettigede interesser for formålene som er nevnt ovenfor.

Ved behov vil de registrerte dataene også være nødvendige for at Volvo Cars skal kunne overholde juridiske krav spesifisert i lover og av offentlige myndigheter.

Vi begrenser våre interessante lokasjoner slik at de ekskluderer sykehusinnganger, ulykkessteder med skadde personer, strender eller offentlige parker, private områder som f.eks. interiør i huset, hagen eller balkongen, og andre steder som kan være sensitive for personene som registreres.

Vi behandler ikke personopplysninger som er inkludert i Data fra offentlige trafikkmiljøer for noen andre formål enn de formålene som er uttrykkelig beskrevet i denne personvernerklæringen. Vi har også gjennomført tiltak for å begrense tilgangen til Data fra offentlige trafikkmiljøer og også implementert relevante tiltak for sikkerhet og personvern, som f.eks. fjerning av ikke-relevant materiale.

3. Hvor lenge vi beholder dine opplysninger

Data fra offentlige trafikkmiljøer vil ikke bli behandlet lenger enn maksimalt 10 år, for å kunne gjenbruke dataene for testing av nye versjoner av programvaren i løpet av komponentenes levetid. Vi sorterer ut og sletter jevnlig data som ikke lenger er nødvendig, slik at vi bare beholder relevante trafikksituasjoner. Data som ikke er fullstendige eller ødelagt på grunn av tekniske feil, vurderes også fjernet. Føreren vil også lage kommentarer til det registrerte materialet når dataene trenger manuelt gjennomsyn og mulig fjerning dersom dataene kan anses å være invaderende eller skadelige for personene som er registrert av sensorene.

4. Hvem vi deler dine personopplysninger med

Vi vil dele dine personopplysninger med følgende kategorier av tredjeparter, på et trenger-å-vite-grunnlag:

  • Vi deler dataene med våre leverandører som leverer IT-infrastrukturen med formål å levere lagring og databehandling for oss.
  • Vi deler dataene med leverandører som leverer sensorer eller teknologi som brukes, for å muliggjøre funn og korreksjon av feil i teknologien de leverer.
  • Vi deler dataene med våre interne selskaper i gruppen for å støtte utviklingen av lignende funksjonaliteter på deres bilplattformer.

Alle leverandører fungerer som behandlere og er bundet av kontraktsmessige avtaler med oss og i tråd med de formålene som er beskrevet i denne erklæringen. Overføring av Data fra offentlige trafikkmiljøer til tredjeparter utenfor EU vil bli gjennomført med bruk av Standard kontraktbetingelser som er godkjent av EU-kommisjonen. Vi kan dele datamengder med andre parter når disse er korrekt anonymisert før delingen. Slike data kan ikke knyttes til en enkeltperson og er ikke lenger personopplysninger.

Vi kan dele data som er anonymisert eller ikke knyttet til enkeltpersoner med forskningsinstitusjoner for deres trafikkrelaterte forskningsformål, og med trafikkmyndigheter for forbedring av veisikkerhet, som f.eks. for å hjelpe dem med å finne kvaliteten på veimarkeringene.

5. Dine rettigheter i forhold til databehandlingen utfører vi

Du har spesifikke lovfestede rettigheter gitt av General Data Protection Regulation (GDPR) vedrørende personopplysninger som vi behandler om deg. Disse er forklart nedenfor.

Informasjoner om dine rettigheter er Volvo Cars' ansvar - hva de betyr, når og hvordan du kan utøve disse - finnes i vår Generelle personvernerklæring.

For å utøve dine rettigheter som datasubjekt, bruker du skjemaet vårt som er tilgjengelig her og angir tydelig forespørselen som gjelder våre datainnsamlingsbil.

Din rett til å bli informert og din rett til tilgang

Du har rett til å motta informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger.

I tillegg har du rett til, uten kostnad, etter skriftlig forespørsel, å motta informasjon om hvilke personopplysninger vi lagrer om deg og hvordan dine personopplysninger brukes og behandles.

Du har rett til å be skriftlig og uten kostnader om en kopi av personopplysningene som vi har registrert om deg.

Hvis din forespørsel er uberettiget eller forespørselen er for omfattende, f.eks. dersom du ofte og med korte intervaller ber om å motta informasjon eller en kopi av dine personopplysninger, har vi rett til å avslå å reagere på din forespørsel, eller til å forlange et rimelig gebyr som dekker administrative kostnader for den handlingen du forespør.

Din rett til å korrigere og slette

Hvis dine personopplysninger er unøyaktige eller ufullstendige, har du rett til å be om at vi korrigerer eller fjerner personopplysningene, inkludert rett til å utfylle ufullstendige personopplysninger.

Du har rett til å be om sletting av dine personopplysninger under bestemte forhold (som beskrevet i GDPR). Forutsatt at din forespørsel faller innenfor et av disse forholdene, vil vi slette dine personopplysninger.

Din rett til å protestere

Du har rett til å protestere mot at dine personopplysninger blir behandlet med formålene som defineres i denne Personvernerklæringen.

Din rett til å begrense behandling

Under visse forhold (som beskrevet i GDPR) har du rett til å be om begrenset behandling av dine personopplysninger. I slike tilfeller skal personopplysningene dine, med unntak av lagring og behandling som er nødvendig for dette, bare behandles med din tillatelse eller for etablering, utøvelse eller forsvar av juridiske krav eller for beskyttelse av rettighetene til andre naturlige eller juridiske personer eller for årsaker av viktig offentlig interesse.

Din rett til å sende en klage

Vi oppfordrer deg til å ta kontakt med oss dersom du har noen spørsmål vedrørende denne Personvernerklæringen eller hvis du ikke er tilfreds med måten vi behandler dine personopplysninger på.

Du har også rett til å sende en klage til tilsynsmyndigheten i forbindelse med vår behandling av dine personopplysninger eller behandling av eventuelle spørsmål som gjelder dette. Du finner kontaktinformasjoner for den aktuelle tilsynsmyndigheten, Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), nedenfor.

6. Kontaktinformasjon

For å utøve dine rettigheter, ber vi deg bruke webskjemaet som omtales ovenfor. Hvis du har andre spørsmål vedrørende saker som gjelder beskyttelse av personopplysninger, kan du kontakte oss under følgende kontaktdetaljer:

DPO Volvo Car Corporation

Jan Wellergård

Volvo Car Corporation

Avdelning 50092 / HABVS

405 31 Göteborg

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)

Box 8114

104 20 Stockholm

Phone: +46 (0)8-657 61 00

E-post: imy@imy.se

Du finner kontaktinformasjon og annen informasjon som gjelder Zenseacts behandling av personopplysninger i deres Personvernerklæring, https://www.zenseact.com/privacy-policy/

7. Endringer i vår Personvernerklæring

Vi forbeholder oss retten til, etter eget skjønn, å endre vår personvernpraksis og oppdatere og gjøre endringer i denne personvernerklæringen når som helst. Av denne grunn oppfordrer vi deg til å referere til denne personvernerklæringen fortløpende. Denne personvernerklæringen er gjeldende fra den datoen som fremgår øverst i dokumentet.