Artikkelversjon 2022.87.0

Personvernerklæring - Volvo Cars-appen

Gjelder fra:

Publisert:

Dette dokumentet beskriver hvordan Volvo Cars (som definert nedenfor) og noen ganger selskaper, behandler dine personopplysninger når du bruker Volvo Cars' mobilapplikasjon (heretter kalt "Volvo Cars-appen"), som holder deg tilknyttet til din Volvo-bil.

Volvo Cars-appen har flere funksjoner som innebærer forskjellige typer behandling av personopplysninger, som vi forklarer nedenfor. Avhengig av markedet ditt og abonnementstypen du har kan disse funksjonene grupperes på følgende måte:

 • Volvo Cars-tjenestene – dette inkluderer aspektene som er nevnt i avsnittene 2.1. (Ditt abonnement), 2.2. (Volvo Cars' fjernstyrte biltjenester), 2.3. (Kjørebok), 2.6. (Offentlig billading), 2.7. (Når du kommer i kontakt med oss), 2.8. (Markedsføringskommunikasjoner og undersøkelser), 2.9. (App-analyser), 2.10. (Forskning og utvikling) nedenfor.
 • Verdiskapingstjenester, levert i samarbeid med forhandlere – som Digital bestilling av tjenester (avsnitt 2.4) og Pick-up & Delivery Service (avsnitt 2.5).

Du finner nedenfor:

 1. Hvem er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger;
 2. Innsamlede personopplysninger, hvorfor og hvor lenge;
 3. Hvordan personopplysningene deles;
 4. Dine rettigheter i forbindelse med behandling av personopplysninger;
 5. Kontaktinformasjon;
 6. Endringer i vår Personvernerklæring.

1. Hvem er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger

Ansvaret for behandlingen av dine personopplysninger i Volvo Cars-appen er delt i henhold til nedenstående:

 • Den ansvarlige enheten for den viktigste behandlingen av personopplysninger i forbindelse med Ditt abonnement, Volvo Cars' fjernstyrte biltjenester, Kjørebok, App-analyser, samt Forskning og utvikling, er Volvo Car Corporation som har registrert adresse Assar Gabrielssons väg, SE-405 31 Göteborg, Sverige, med organisasjonsnummer 556074-3089, heretter kalt "Volvo Cars".
 • De ansvarlige enhetene for behandlingen av personopplysninger når du kommer i kontakt med oss samt for Markedsføringskommunikasjon, er i fellesskap:
  • Volvo Car Corporation, og
  • Volvo Car Norway AS, med organisasjonsnummer 958 684 975, som har registrert adresse Snarøyveien 32, 1364 Fornebu, Norge, heretter kalt "Nasjonalt salgsselskap".
  • Care by Volvo Car Norway AS, med organisasjonsnummer 921 689 101, som har registrert adresse Snarøyveien 32, 1364 Fornebu, Norge, heretter kalt "Care by Volvo".
 • Forhandlertjenester som er bestilt gjennom Volvo Cars-appen (Digital bestilling av tjenester og Pick-up & Delivery Service), utføres i fellesskap som felles behandlingsansvarlige av Volvo Cars, det Nasjonale salgsselskapet og Volvo Cars-forhandleren der du har bedt om forhandlertjenesten (heretter kalt "Volvo-forhandler" eller "forhandler").

2. Innsamlede personopplysninger, hvorfor og hvor lenge

Som tidligere nevnt leveres Volvo Cars-appen med et antall forskjellige funksjoner avhengig av bilmodellen og markedet – noen av funksjonene som er beskrevet nedenfor, er kanskje ikke aktuelle for deg.

2.1. Ditt abonnement

Hvis du har et abonnement på Volvo Cars' fjernstyrte biltjenester eller andre Volvo-tilknyttede tjenester, kan du få mulighet til å fornye denne tjenesten i Volvo Cars-appen.

Når du tegner eller forlenger et eksisterende abonnement, samt for at vi skal kunne administrere ditt abonnement, behandler vi dine identifikatorer (som f.eks. fornavn og etternavn, telefonnummer, e-postadresse, VIN) og din kjøpsstatus og historikk. Formålet med vår behandling er å administrere og overvåke kjøpet ditt (fra kjøp til levering) inkludert enhver nødvendig kontakt med myndigheter for offisiell rapportering, administrasjon av din forespørsel om relaterte tjenester, oppfølging av leveransen og å kommunisere oppdateringer relatert til de tjenestene som du har kjøpt. Vi bruker en tredjeparts betalingsleverandør for å behandle dine betalinger, og det er en separat behandling av personopplysningene hos dem, du kan lese mer om personvernrutinene hos betalingsbehandleren i avsnitt 3 nedenfor.

Behandlingsgrunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger i forbindelse med abonnementer, er at denne behandlingen er nødvendig for å oppfylle vår kontrakt med deg (art. 6.1. (b) GDPR).

Vi oppbevarer dine personopplysninger i nitti (90) dager etter at ditt siste abonnement er utløpt for å aktivere fortsettelse av tjenesten hvis du velger å abonnere på nytt eller for at du skal kunne hente fakturaer eller kvitteringer. I tillegg vil vi arkivere opplysninger som gjelder ditt kjøp i ti (10) år for å overholde regnskapsregler og lovgivning for økonomisk rapportering – dette er en juridisk forpliktelse (art. 6.1. (c) GDPR).

2.2. Volvo Cars' fjernstyrte biltjenester

Vi samler inn identifikatorer (som f.eks. fornavn og etternavn, telefonnummer, Volvo-ID (e-postadresse), bilidentifikasjonsnummer – "VIN", unik enhetsidentifikator og token for push-meldinger) og kjøpshistorikk (eierperiode, abonnementstjenester du har bestilt, samt bilens modell og år og tilhørende bilopplysninger).

Vi bruker denne informasjonen for å levere Volvo Cars' fjernstyrte biltjenester, som f.eks. muligheten til å fjernstyre bilen (f.eks. forhåndsinnstilling av kupétemperatur, opplåsing/låsing av dører, fjernstyrt start og stopp av motoren, aktuell utetemperatur, mottak av meldinger om tyverialarm), visning av bilens status (f.eks. drivstoffnivå, væskenivå for vindusspylere, bremsevæskenivå, dørlåsstatus, dekktrykk eller vedlikeholdsvarslinger, batteristatus eller andre statusindikatorer for bilen).

Vi bruker også denne informasjonen for å sende push-meldinger inne i Volvo Cars-appen som gjelder påminnelser om kommende vedlikehold og service for bilen. For hybridbiler og helelektriske biler lagrer vi ladesteder for å kunne tilby en enkel måte å planlegge ladingen på. Vi samler inn stedsinformasjonen for bilen, samt hvis du tillater dette, plasseringen av mobilenheten, slik at du kan bruke kartfunksjonene i Volvo Cars-appen, og for å vise deg posisjonen din i forhold til Volvoen på kartet.

Dersom du ikke blir spesielt spurt om du aksepterer all databehandling, er årsaken til at vi behandler disse opplysningene, for å gjennomføre vår kontrakt med deg (art. 6.1. (b) GDPR).

Hvis du gjennom innstillinger i mobilen gir oss tilgang til dine stedsdata, kalendere og kontakter, vil vi behandle disse opplysningene for å gi deg en enkel måte å sende plasseringen av et interessepunkt fra telefonen til bilen basert på kontaktlisten, kalenderhendelser eller søkeresultater. Behandlingsgrunnlaget for denne behandlingen er ditt samtykke (art. 6.1.(a) GDPR).

Når ditt Volvo Cars-abonnement avsluttes, vil informasjonene som er forbundet med denne tjenesten, inkludert dine personopplysninger, bli slettet etter nitti (90) dager. Merk at Volvo Cars-abonnementet følger bilen. Hvis det blir et eierskifte, er du derfor som selger av bilen ansvarlig for å koble fra bilen fra appen og sørge for at dine opplysninger blir slettet. Dette gjelder også den registrerte primære sjåføren i forbindelse med leasing av bil. Følg denne linken for instruksjoner.

2.3. Kjørebok

Volvo Cars-appen gir deg mulighet for å velge å logge din kjørebok. Dette kan være nyttig for deg, for eksempel hvis du bokfører kjørelengde som utgift. Kjøreboken må aktiveres av deg, ellers vil den forbli deaktivert og opplysningene vil ikke bli samlet inn.

Hvis du aktiverer Kjøreboken, samler vi inn dine identifikatorer (som f.eks. fornavn og etternavn, telefonnummer, e-postadresse og VIN-nummer) og samler automatisk inn lokasjonsinformasjon for bilen gjennom bilens telematikk (start og stopp, eller kontinuerlig avhengig av biltypen som beskrevet nedenfor) for å identifisere hver tur, inkludert turrelatert informasjon (tid, kjørelengde, drivstoff og/eller elektrisitetsforbruk, generering av elektrisitet hvis hybrid) og kjørelengde. For bensin- og dieselbiler inneholder kjøreboken bare start- og sluttposisjoner for hver kjøresyklus. Men hvis du har en hybrid/tomotors-modell, inneholder kjøreboken også informasjon om dine kjøreruter.

Vi behandler disse opplysningene basert på ditt samtykke (art. 6.1.(a) GDPR).

Som regel vil Kjøreboken bli oppbevart i 100 dager. I spesielle situasjoner, som for eksempel for biler som mottar Laderefusjon, vil Kjøreboken bli oppbevart i 500 dager.

Du kan til enhver tid deaktivere Kjøreboken, og i såa fall vil opplysningene ikke lenger bli samlet inn. Dette utløser imidlertid ikke automatisk sletting av tidligere innsamlet informasjon.

2.4. Digital bestilling av tjenester

Volvo Cars-appen gjør det mulig for deg å bestille forskjellige tjenester for bilen din hos utvalgte forhandlere. Når du gjør dette, vil behandlingen av personopplysninger som er involvert i denne bestillingen (som forklart nedenfor) bli utført i fellesskap av Volvo Cars, det Nasjonale salgsselskapet og Volvo Cars-forhandleren du velger.

Når du bestiller en tjeneste gjennom Volvo Cars-appen, samler Volvo Cars inn:

 • dine identifikatorer (som f.eks. fornavn og etternavn, telefonnummer, e-postadresse)
 • avhengig av forespurte tjenester, bilrelatert informasjon som f.eks. bilens identitet, nummerskilt, diagnostiske feilkoder, advarsler, kjørelengde, væskenivåer, samt din egen beskrivelse av formålet med bestillingen (hvis aktuelt).

som vil bli distribuert til det Nasjonale salgsselskapet og forhandleren som utfører tjenesten du ba om (som kan være service/reparasjonsverksted, karosserilakkeringsverksted, ombyggingsspesialister for biler og logistikktjenester for biler).

Denne informasjonen vil bli brukt for å bestille service, organisere ytelsen, kontakte deg i saker som gjelder bestilt service eller som direkte konsekvens av bruk av tjenesten som f.eks. sending av bekreftelser og meldinger. Disse opplysningene behandles for å gjennomføre bestillingen du ber om (med andre ord, vårt behandlingsgrunnlag for denne behandlingen er din kontrakt med oss) (art. 6.1. b) GDPR).

Bestillingsdetaljer (tid og sted for ønsket avtale, kontaktkanal som er brukt, bestillingsstatus, bestillingsinnhold) vil bli lagret i systemlogger for å løse feil som måtte oppstå i systemet. Bestillingsdetaljer vil også bli behandlet for analyse og vurdering av tjenesten. Denne behandlingen utføres av Volvo Cars, og behandlingsgrunnlaget for databehandlingen er vår berettigede interesse (art. 6.1.f) GDPR) ved å utføre disse aktivitetene.

Vi beholder dine tjenesterelaterte personopplysninger i opptil to (2) år fra sist tjenesten ble brukt. I tillegg arkiverer vi pseudonymiserte bestillingsinformasjoner i systemlogger i fem (5) år av statistiske årsaker.

Når du bruker den digitale tjenestebestillingen, bruker Volvo Cars innsamlede statistiske data gjennom Google Analytics (i begrenset modus) for bedre å forstå brukerens adferd og forbedre brukervennligheten. Vi behandler derfor nettidentifikatorer, inkludert informasjonskapselidentifikatorer, internett-protokolladresser og enhetsidentifikatorer, klientidentifikatorer. Behandlingsgrunnlaget for databehandlingen er vår berettigede interesse (art. 6.1. f) GDPR)) for å måle bruken og adferden i appen vår. Disse opplysningene vil bli oppbevart i fjorten (14) måneder fra innsamlingen.

Dessuten er den Volvo-servicepartneren som leverer tjenesten, underlagt forskjellige oppbevarings- og dokumentasjonsplikter og kan også bli lovpålagt å utlevere personopplysninger til myndighetene ((art. 6.1 c) GDPR). Denne informasjonen finnes i servicepartnerens personvernerklæring.

2.5. Pick-up & Delivery Service

Volvo Cars-appen gjør det mulig for deg å bestille Pick-up & Delivery Service. Når du gjør dette, vil behandlingen av personopplysninger som er involvert i denne bestillingen (som forklart nedenfor) bli utført i fellesskap av Volvo Cars, det Nasjonale salgsselskapet og Volvo Cars-forhandleren som utfører tjenesten.

Hvis du bruker Pick-up & Delivery Service, vil følgende informasjon om deg bli behandlet: historikk for hente- og leveringstjenester – for å vite hvilke tjenester som er utført, informasjon om førerkort og forsikring – hvis du bruker en lånebil, nummerskilt og VIN-nummer – nødvendig for å identifisere bilen, hente- og leveringsadresse – nødvendig for å levere tjenesten, hente- og leveringsmerknader som er registrert av deg (hvis aktuelt), IP-adresse. Når vi sender pushmeldinger med statusoppdateringer av tjenesten, bruker vi følgende kategorier data for å holde oversikt over meldingene som er sendt: unik enhetsidentifikator, token for push-meldinger, emne og innhold i push-meldinger, IP-adresse. Denne behandlingen er basert på gjennomføringen av en kontrakt som du er en del av ((art. 6.1 b) GDPR).

Hvis du sender tilbakemeldinger etter at tjenesten er gjennomført, samler vi inn ditt navn, vurderingen og kommentarer. Behandlingsgrunnlaget er hensynet til våre berettigede interesser ((Art. 6.1.f) GDPR) til fortsatt å forbedre våre tjenester for kunden. Videre er det kundens avgjørelse å gi tilbakemelding.

Kvaliteten på tjenesten vår er avgjørende og, fordi ansvarsproblemer kan oppstå vedrørende påståtte skader på bilen, oppbevarer vi bilder av bilen, sammen med tidsstempler og lokalisering som er i vår interesse for å forsvare våre, samt våre partneres og føreres (som er involvert i tjenesten) rettigheter og interesser. Behandlingsgrunnlaget for databehandlingen er hensynet til våre berettigede interesser ((Art. 6.1.f) GDPR) som, i tilfelle skade, vi ønsker å finne ut av så enkelt som mulig om skaden ble forårsaket av førerne i utførelsen av tjenesten.

Vi oppbevarer dine opplysninger som gjelder tjenesten i opptil tre (3) år etter siste gang tjenesten ble brukt, med mindre det oppstår tvister – i så fall oppbevarer nødvendige opplysninger så lenge det er nødvendig for å beskytte våre rettigheter. I tillegg arkiverer vi pseudonymiserte bestillingsinformasjoner i systemlogger i fem (5) år av statistiske årsaker.

Dessuten er den Volvo-servicepartneren som leverer tjenesten, underlagt forskjellige oppbevarings- og dokumentasjonsplikter og kan også bli lovpålagt å utlevere personopplysninger til myndighetene ((art. 6.1 c) GDPR). Denne informasjonen finnes i servicepartnerens personvernerklæring.

2.6. Offentlig billading

Volvo Cars-appen er integrert med Plugsurfing-tjenesten for å gjøre det enkelt for førere å lade sine elektriske biler. Når du bruker denne tjenesten, behandler vi andre opplysninger for å levere deg denne tjenesten (art. 6.1.b GDPR):

 1. Volvo-ID;
 2. E-postadresse;
 3. Betalingsmetode/referanse-ID;
 4. RFID ladenøkkel EVCO-ID; og
 5. Din plassering - dette er for å hjelpe deg med å finne en ladestasjon i nærheten.

Hvis du tar kontakt med vår kundestøtte med et problem som gjelder billading, vil vi samle inn annen informasjon om deg for å kunne behandle din forespørsel (art. 6.1.b GDPR):

 1. Navn, adresse, e-post:
 2. Plugsurfing RFID-kortnummer;
 3. Problemtype/beskrivelse;
 4. Eventuell annen informasjon som være relevant, avhengig av problemtype, f.eks. kredittkortnummer, fakturanummer osv.

I begge tilfeller vil disse opplysningene bli delt med Plugsurfing GmbH, et selskap som er registrert i Tyskland, som har registrert adresse Weserstraße 175, 12045 Berlin, Tyskland med organisasjonsnummer HRB 143142 B, da det er de som leverer ladetjenesten til deg.

2.7. Når du kommer i kontakt med oss

Når du bruker kontaktalternativene i Volvo Cars-appen, vil vi behandle dine personlige identifikatorer som er relevante for kanalen du bruker (som f.eks. fornavn og etternavn, telefonnummer/e-postadresse, VIN-nummer, unik enhetsidentifikator og token for push-meldinger) samt alle opplysninger du leverer i forbindelse med din forespørsel. Vi gjør dette med berettiget interesse for å administrere din forespørsel ((art. 6.1. f) GDPR).

Hvis spørsmålet ditt gjelder vår offentlige ladetjeneste som drives av Plugsurfing, vil vi også kunne behandle personopplysninger som er nevnt i avsnitt 2.6. ovenfor.

Opplysninger som er relatert til dine forespørsler, vil bli oppbevart i trettiseks (36) månedene fra mottak av din forespørsel.

2.8. Markedsføringskommunikasjoner og undersøkelser

Gjennom Volvo Cars-appen kan du motta markedsføringskommunikasjoner som gjelder Volvo Cars' produkter, hvis du har samtykket til dette. For å gjøre dette behandler vi dine identifikatorer (som f.eks. fornavn og etternavn, telefonnummer/e-postadresse), bilens spesifikasjon (som f.eks. modell, motor, VIN-nummer), Volvo ID-data, enhets-ID og abonnementsinformasjon. Behandlingsgrunnlaget for dette er ditt samtykke (art. 6.1.(a) GDPR).

Disse opplysningene behandles for markedsføringsformål inntil du har trukket tilbake ditt samtykke. Hvis du trekker tilbake ditt samtykke, vil behandlingen av dine opplysninger bli begrenset til å betjene en undertrykkelsesliste for å sikre at du ikke utilsiktet mottar markedsføringsinformasjon.

Gjennom Volvo Cars-appen kan du også motta undersøkelser om våre produkter og tjenester. Vi behandler de samme opplysningene som ovenfor, basert på vår berettigede interesse i å forbedre tjenestene våre. Disse opplysningene behandles inntil du melder deg ut.

2.9. App-analyser

Vi måler hvordan appen brukes for å kunne forstå brukeratferd bedre og forbedre brukervennligheten og påliteligheten til appen, samt for å få innsikt i hvordan tjenestene brukes og forbedre din opplevelse med disse tjenestene. Vi gjør dette ved å bruke Google Analytics (i begrenset modus), og vi behandler din enhets-ID, enhetens IP-adresse (pseudonymisert umiddelbart etter innsamling), Volvo-ID og bilens tilkoblingsstatus.

Behandlingsgrunnlaget for denne databehandlingen er vår berettigede interesse ((art. 6.1 f) GDPR) i å forbedre bruken og opplevelsen i appen og tjenestene våre.

Disse opplysningene vil bli oppbevart i fjorten (14) måneder fra innsamlingen.

2.10. Forskning og utvikling

For forsknings- og utviklingsformål for bedre å forstå hvordan våre produkter og tjenester skal forbedres og hvilke nye som skal utvikles, bruker vi en datadrevet tilnærming og utnytter bilinformasjon (som f.eks. VIN), produkt (som f.eks. bruk av Volvo Cars-appen), kunde (som f.eks. Volvo-ID) og salgsdata (som f.eks. salgs- eller serviceforhandler) for å informere om utviklingsretningen for våre produkter og tjenester. Behandlingen omfatter et stort antall analyser, modeller og undersøkelser som utføres av våre analytikere og forskere.

Behandlingsgrunnlaget for denne behandlingen er våre berettigede interesser ((Art. 6.1.f) GDPR). Hvis mulig, begrenser vi imidlertid analysene til anonymiserte eller pseudonymiserte data. Behandlingen inkluderer ingen automatiserte beslutninger som berører deg.

Vi beholder disse opplysningene i ti (10) år.

3. Hvordan personopplysningene deles

Behandlingen hos Volvo Cars Corporation som er nevnt ovenfor, innebærer behandling av dine personopplysninger inkludert hos følgende kategorier av tredjeparter, avhengig av hva de trenger:

Behandlere

Våre behandlerkategorier som støtter levering av Volvo Cars-appen, er:

 • Tjenesteleverandør for tilknyttede skytjenester;
 • Oppbevaring av data;
 • Push-meldinger;
 • Distribusjon av e-poster;
 • Chat-funksjoner og kundestøtte;
 • Valgte Volvo Car-forhandlere for digital bestilling av tjenester og Pick-up & Delivery Service;
 • Leverandør av fakturabehandling for abonnement.

De er begrenset av kontrakt i deres mulighet til å bruke dine personopplysninger for noen andre formål enn å levere tjenester for oss i samsvar med hver enkelt behandlingsavtale som er etablert. I noen av disse situasjonene involverer bruken av behandlere begrensede overføringer av personopplysninger utenfor EU. Vi har gjennomført tiltak slik at slike overføringer er begrenset til det minst mulige, og bare inneholder opplysninger som ikke kan identifisere deg direkte og som dermed utgjør svært liten fare ved uautorisert utlevering.

Deling med andre medlemmer i Volvo Car-gruppen

Opplysninger som er nevnt i avsnitt 2.1, deles med vårt nasjonale salgsselskap og Care by Volvo-enhet i landet hvor opplysningene kommer fra, for følgende formål:

 • Vurdering av forhandleres ytelser
 • Kundepleie
 • Markedsførings-segmentering
 • Vurdering av forlengelser og nye aktiveringer av abonnementer

Deling med andre tredjeparter (separate behandlingsansvarlige)

Vi behandler betalinger gjennom tredjeparter som samler inn betalingsdata direkte fra deg og som ikke deler dette med oss: Stripe Inc. (leverandør av betalingstjenester, utsending av regninger, fakturering og administrasjon av abonnementer). Du kan lese deres personvernerklæring på https://stripe.com/en-se/privacy.

Ladetjenesten som leveres i fellesskap med Plugsurfing, innebærer deling av noen av dine personopplysninger med Plugsurfing GmbH – du finner informasjoner om dette i avsnitt 2.6. ovenfor, og du kan se deres personvernerklæring på https://plugsurfing.com/legal/privacy-policy/.

Volvo Cars-appen bruker Google Maps for å vise din og bilens plassering. Du kan vise personvernerklæringen deres på https://policies.google.com/privacy.

4. Dine rettigheter i forbindelse med behandling av personopplysninger

Som registrert har du spesifikke lovfestede rettigheter gitt av General Data Protection Regulation (GDPR) vedrørende personopplysninger som vi behandler om deg. Dette er forklart kort nedenfor, og du kan utøve rettighetene ved å fylle ut det tiltenkte skjemaet som vises nedenfor.

 1. Rett til å trekke tilbake samtykke: Der hvor du har gitt samtykke til behandlingen av dine personopplysninger, kan du når som helst trekke tilbake ditt samtykke som gjelder fremtidig bruk.
 2. Rett til tilgang til dine personopplysninger: Du kan be oss om informasjon om hvilken personlig informasjon vi oppbevarer om deg. Vi vil gi deg en kopi av din personlige informasjon på forespørsel. Hvis du ber om flere eksemplarer av din personlige informasjon, kan vi kreve et rimelig gebyr fra deg som vi beregner som administrative kostnader. Du har rett til informasjon om våre sikkerhetstiltak for overføring av dine personopplysninger til et land som er utenfor EU og EØS hvis du ber om at vi bekrefter om vi behandler dine personopplysninger eller ikke, og om vi overfører dine personopplysninger til et land som er utenfor EU og EØS.
 3. Rett til endring: Du kan motta rettelser på ukorrekt eller ufullstendig personlig informasjon om deg selv. Vi gjør rimelige anstrengelser for å holde personopplysninger i vår besittelse eller kontroll som brukes kontinuerlig, nøyaktig, fullstendig, aktuell og relevant, basert på den nyeste informasjonen som er tilgjengelig for oss.
 4. Rett til begrensning: Du kan motta fra oss en begrensning i behandling av din personlige informasjon, hvis:
  1. du bestrider nøyaktigheten av din personlige informasjon for den perioden vi trenger for å verifisere nøyaktigheten,
  2. behandlingen er ulovlig og du krever begrensning av behandlingen istedenfor sletting av din personlige informasjon,
  3. vi ikke lenger trenger dine personopplysninger til behandlingsformål, men du trenger dem for etablering, utøvelse eller forsvar av rettslige krav, eller
  4. du motsetter deg behandlingen mens vi verifiserer om våre berettigede grunner overstyrer dine.
 5. Rett til portabilitet: Du har rett til å motta din personlige informasjon som du har gitt oss, og, hvis det er teknisk mulig, kreve at vi overfører din personlige informasjon (som du har gitt oss) til en annen organisasjon, hvis:
  1. vi behandler din personlige informasjon på automatisk måte;
  2. vi baserer behandlingen av din personlige informasjon på ditt samtykke, eller vår behandling av dine personopplysninger er nødvendige for gjennomføring eller utførelse av en kontrakt som du er part i;
  3. dine personopplysninger leveres til oss av deg og
  4. din rett til portabilitet ikke på negativ måte påvirker rettighetene eller friheten til andre personer.
  Du har rett til å motta din personlige informasjon i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format. Din rett til å motta din personlige informasjon må ikke på negativ måte påvirke rettighetene eller friheten til andre personer. Din rett til å få din personlige informasjon overført fra oss til en annen organisasjon er en rettighet du har hvis slik overføring er teknisk gjennomførbar.
 6. Rett til å slette: Du har rett til å be om at vi sletter personopplysningene vi behandler om deg. Vi må etterkomme denne forespørselen hvis vi behandler dine personopplysninger, med mindre behandlingen er nødvendig:
  1. for å utøve retten til ytringsfrihet og informasjon;
  2. for å overholde et lovbestemt krav som krever behandling av lover i Unionen eller Medlemsstaten som vi er underlagt;
  3. for arkiveringsformål av offentlig interesse, vitenskapelige eller historiske forskningsformål eller statistiske formål; eller
  4. for etablering, utøvelse eller forsvar av lovmessige krav.
 7. Rett til å protestere: Du kan når som helst innvende mot behandlingen av dine personopplysninger på grunn av din spesielle situasjon, forutsatt at behandlingen ikke er basert på ditt samtykke, men på våre berettigede interesser eller interesser fra en tredjepart. I dette tilfellet skal vi ikke lenger behandle dine personopplysninger, med mindre vi kan vise til overbevisende berettigede grunner og en overordnet interesse for behandlingen eller for etablering, utøvelse eller forsvar av lovmessige krav. Hvis du protesterer mot behandlingen, ber vi spesifisere om du også ønsker sletting av din personlige informasjon, ellers vil vi kun begrense den. Du har også rett til å protestere til enhver tid, uansett årsak, på behandlingen av dine personopplysninger for direkte markedsføring (som inkluderer profilering i den grad det er relatert til slik direkte markedsføring), hvis slik behandling var basert på våre berettigede interesser. Hvis markedsføringen var basert på ditt samtykke, kan du trekke tilbake samtykket (se ovenfor).
 8. Rett til å fremføre en klage: Du kan inngi en klage til din lokale tilsynsmyndighet for databeskyttelse eller til enhver annen databeskyttelsesmyndighet i EU. Vi vil imidlertid sette pris på om du først kontakter oss for å prøve å løse problemet ditt – du finner våre kontaktdetaljer nedenfor.

Du kan utøve dine rettigheter i forhold til oss ved å fylle ut dette skjemaet, som vil hjelpe oss med å behandle din forespørsel på korrekt måte. Skjemaet på nettet inneholder informasjonen vi trenger for å verifisere din identitet og se gjennom forespørselen. For forespørsler som sendes via telefon eller e-post vil du måtte gi oss tilstrekkelig informasjon slik at vi kan verifisere med rimelig sikkerhet at du er personen som vi har samlet inn personopplysninger for, og beskrive din forespørsel tilstrekkelig nøyaktig til at vi kan vurdere og besvare den på korrekt måte. Hvis vi ikke er i stand til å verifisere din identitet for forespørsler om tilgang og sletting med den mottatte informasjonen, vil vi kanskje be om tilleggsopplysninger.

Du kan utøve dine rettigheter i forhold til alle felles behandlingsansvarlige i denne erklæringen.

5. Kontaktinformasjon

Se avsnitt 4 ovenfor for å utøve dine rettigheter. Hvis du har andre spørsmål vedrørende saker som gjelder beskyttelse av personopplysninger, kan du kontakte oss under følgende kontaktdetaljer:

Volvo Car Corporation

Postadresse: Assar Gabrielssons väg, SE-405 31, Göteborg, Sverige

E-postadresse:

6. Endringer i vår Personvernerklæring

Vi forbeholder oss retten til, etter eget skjønn, å endre vår personvernpraksis og oppdatere og gjøre endringer i denne personvernerklæringen når som helst. Når vi gjør en vesentlig endring i denne erklæringen, og spesielt når denne erklæringen er avhengig av ditt samtykke, vil vi informere deg om endringene. Denne personvernerklæringen er gjeldende fra den datoen som fremgår øverst i dokumentet.