Artikkelversjon 2021.186.0

Betingelser for kjøp av Serviceavtale

Gjelder fra:

Publisert:

Volvo Cars ønsker å gjøre Serviceavtaler tilgjengelige for kjøp på nettet.

For å kjøpe Serviceavtale må du akseptere disse vilkårene for kjøp av Serviceavtaler og Volvo Car's Betingelser for tjenester, og du bekrefter at du har lest disse vilkårene og aksepterer at en bindende avtale er inngått mellom deg og Volvo Cars for kjøp av Serviceavtaler ("Avtale om Serviceavtaler").

"MSA-perioden" betyr antall år som du har kjøpt Serviceavtaler for, angitt i ditt ordresammendrag.

"Serviceavtale(r)" betyr at en forhandler leverer serviceavtalen Volvo originalservice i samsvar med det aktuelle serviceprogrammet for din Volvo-bil.

"Kjøpspris" betyr beløpet som vises på skjermen for Serviceavtaler og som bekreftes i ditt ordresammendrag.

"Forhandler" betyr en virksomhet uavhengig av Volvo Cars som er autorisert til å selge Volvo-merkede personbiler og/eller tilby andre relaterte tjenester.

"Volvo Cars originalservice" betyr arbeidet som utføres på din bil i samsvar med Volvo Cars' anbefalinger, inkludert begrenset slitasje, funksjonalitet og sikkerhetskontroller samt handlinger som utføres med angitte serviceintervaller som f.eks. utskifting av tennplugger og luftfilter, samt programvareoppdateringer. Dette inkluderer både arbeid og materialer, som f.eks. oljer, væsker, programvare og reservedeler som er inkludert i Volvo Cars originalservice. Se nedenfor hva som ikke er inkludert i Serviceavtale(r).

Bestilling og betaling av monteringer

Du kan kjøpe (1) Serviceavtaler over en 12-måneders periode, (2) Serviceavtaler over en 24-måneders periode eller (3) Serviceavtaler over en 36-måneders periode.

Betaling utføres med månedlige beløp i den valgte perioden og skjer med automatisk trekk med betalingsinformasjonen du leverer til oss ("Beløp"). Det første Beløpet skal betales på datoen når kontrakten om Serviceavtale starter og de etterfølgende betalingene skjer hver måned senere.

Gjenstand for Rett til kansellering:

https://az685612.vo.msecnd.net/pdfs/termsofservice/Withdrawal_form_no.pdf

  • Ved å legge inn bestilling av Serviceavtale forstår og aksepterer du at du er kontraktsmessig forpliktet til betale hele Kjøpsprisen.
  • Du kan ikke annullere din bestilling av Serviceavtaler på andre måter, med mindre det er spesielt angitt i Avtale om Serviceavtaler eller Vilkår for tjenester, eller i lovverket.
  • Ingen beløp kan refunderes med mindre de er spesielt angitt som refunderbare i denne Avtalen om Serviceavtaler eller i Vilkår for tjenester.

Du kan kansellere betalingsplanen ved å betale hele den utestående balansen for Kjøpsprisen.

Se avsnittet Kjøp av tjenester i våre Vilkår for tjenester.

Hvis du bestiller en planlagt vedlikeholdstjeneste og/eller slitasjearbeid og dette utføres etter avslutningen av denne Avtalen om Serviceavtaler, vil dette anses som Ekstra tjenester som må betales i henhold til normale priser og betalingsbetingelser hos det aktuelle Forhandlerverkstedet.

Samhandling med forhandler og gjennomføring av Serviceavtale

Når det er tid for Serviceavtale for din bil, må du bestille time hos en hvilken som helst Volvo Cars-forhandler i Norge. Du kan bruke vår Digitale bestillingstjeneste for å legge inn en bestilling eller ta kontakt med en Forhandler.

Din Avtale om Serviceavtale gjelder for hele MSA-perioden. Planlagte gjennomføring av serviceavtale avhenger av tid og årlig kjørelengde og kan skje med forskjellige tidsintervaller. For noen Avtaler om Serviceavtaler er visse slitasjekomponenter i bilen inkludert.

Slitasjereparasjoner er gjenstand for profesjonell vurdering i Forhandlerens verksted og kan ikke kreves av deg med mindre den profesjonelle vurderingen hos Forhandlerens Volvo-verksted anser det som nødvendig. Forhandler-verkstedet er forpliktet til å utføre dekkede, nødvendige slitasjeoperasjoner uten kundeordrer, i forbindelse med Volvo Cars originalservice.

Denne Avtalen om Serviceavtaler avsluttes automatisk uten forutgående varsel når (a) MSA-perioden er utløpt og Kjøpsprisen er fullt betalt, eller (b) en Serviceavtale skulle vært utført i samsvar med serviceintervallene som er angitt i brukerhåndboken og service- og garantihåndboken for bilen og du har ikke levert bilen til Forhandleren for slik service.

Din Serviceavtale er knyttet til bilen din. Hvis det har foregått et eierskifte etter at Avtalen om Serviceavtaler ble inngått, vil MSA-perioden fortsatt være gyldig. Men forpliktelsen til å betale utestående beløp til Volvo Cars i forbindelse med Serviceavtalen er personlig for deg. Du har ansvar for å (a) informere kjøperen av bilen om vilkårene i denne Avtalen om Serviceavtaler, og (b) eventuell betaling fra kjøperen av bilen for eventuell utestående balanse eller for eventuelle Betalinger du har utført for Serviceavtalene.

Avtalen om Serviceavtaler er koblet til markedet hvor den opprinnelig ble solgt. Planlagt Serviceavtale i henhold til Avtalen om Serviceavtaler kan alternativt påberopes hos enhver Volvo Cars Forhandler i dette markedet.

Forhandleren utfører sine forpliktelser innenfor normal arbeidstid og innen rimelig tid fra det tidspunkt da du varslet om behov for service og gjorde bilen tilgjengelig for service hos Forhandleren.

Kundens forpliktelser

Du må:

  • Sørge for at bilen leveres for service i samsvar med serviceprogrammet som gjelder for din Volvo-bil.
  • Kjøre, vedlikeholde og behandle bilen i samsvar med instruksjonene i brukerhåndboken for bilen samt service- og garantihåndboken.
  • Gjennomføre rutinekontroller for oljenivå og andre væsker i bilen mellom anbefalte serviceintervaller og etterfylle på egen kostnad ved behov.

Avslutning

Volvo Cars har rett til å avslutte denne kontrakten med umiddelbar virkning hvis vilkårene for Volvo Cars' operasjoner i markedet endres betydelig på grunn av forhold utenfor Volvo Cars' kontroll og disse forholdene kompliserer Volvo Cars' muligheter til å gjennomføre forpliktelsene i henhold til denne avtalen i betydelig grad. Hvis dette opptrer, vil Volvo Car refundere deg for alle beløp som er betalt for Serviceavtale som ikke er utført.

Partene har rett til å avslutte denne Avtalen om Serviceavtale med umiddelbar virkning hvis den andre parten utfører et relevant eller gjentatt brudd på forpliktelsene under denne Avtalen om Serviceavtaler.

Volvo Cars har rett til å avslutte denne Serviceavtalen med umiddelbar virkning hvis du ikke utfører Betalingen innen fristen og vi har sendt deg minst to påminnelser. Hvis vi avslutter Avtalen om Serviceavtaler, vil Volvo Cars ikke refundere eventuelle beløp som allerede er innbetalt og Volvo Cars har rett til å kreve betaling for eventuelle servicer som er utført under denne Avtalen om Serviceavtaler før avslutningen.

Utelukkelser

Serviceavtaler inkluderer ingen reparasjonsarbeider, reservedeler eller forbruksvarer som er nødvendig for å opprettholde kjørbarheten for bilen (uansett om det anses som service eller noe annet), eller alt annet arbeid du blir enig med Forhandleren om at skal utføres av Forhandleren ("Ekstra tjenester"). Alle Ekstra tjenester er gjenstand for separate avtaler mellom deg og Forhandleren, og Volvo Cars er ikke og vil ikke på noe tidspunkt være part i noen avtaler om Ekstra tjenester.

Det er bare slitasjekomponenter som er spesielt angitt i beskrivelsen av den aktuelle Volvo Cars originalservice, som er inkludert, og alle andre slitasjekomponenter er unntatt.

Volvo Cars med spesielle serviceprogrammer for taxi, politi eller andre spesielle bruksformål er ikke dekket av denne Avtalen om Serviceavtaler.

Ansvarsfraskrivelse

Volvo Cars er ikke ansvarlig for kostnader, tap av inntekt, tap av tid eller andre skader som er forårsaket av deg ved levering av bilen til Forhandleren eller forårsaket av at du ikke kan bruke bilen i den tiden den har vært innlevert til Forhandleren for service.