Artikkelversjon 2023.334.0

Volvo Cars Vilkår for tjenester

Gjelder fra:

Publisert:

Volvo Cars tilbyr tjenester for å gi deg Frihet til bevegelse på en personlig, bærekraftig og sikker måte ("Tjenester").

Eksempler på våre Tjenester er Volvo Cars-appen, digitale tjenester, fjernstyrte biltjenester, tilkoblet sikkerhet eller bildeling. Noen Tjenester varierer avhengig av markedet og andre Tjenester er i bilfunksjoner som avviker avhengig av bilmodell og år. Ikke alle Tjenester er tilgjengelige på alle markeder.

Volvo Cars-selskapet som leverer Tjenester til deg i Norge, er Volvo Car Norway AS, Postboks 540, 1327 Lysaker, Norge, som i disse Vilkårene kalles "Volvo Cars" eller "vi", "oss" eller "vår", og inkluderer alle datterselskaper hos Volvo Cars ("Datterselskap").

Tjenesteleverandører og kontraktsenheter

For abonnementer på Volvo Cars' Digitale tjenester og Fjernstyrte tjenester, samt på andre Tjenester der det opplyses om det, er Volvo Cars tjenesteleverandøren. Hvis du har kjøpt bilen direkte fra oss, vil slike abonnerte Tjenester være en del av kontrakten med oss. Hvis du har kjøpt bilen fra en Forhandler, vil en separat kontrakt for de abonnerte Tjenestene direkte mellom deg og Volvo Cars dekke leveransen av disse Tjenestene fra oss til deg. Når den aktuelle abonnementsperioden er slutt, vil du måtte fornye abonnementet eller kjøpe et nytt abonnement for de aktuelle Tjenestene hvis du ønsker å fortsette å bruke dem. Hvis du velger å ikke forlenge eller fornye de Digitale tjenestene, vil de bli slått av, og dette kan også påvirke funksjonaliteten i andre bilapplikasjoner og Tredjepartstjenester.

For noen Tjenester kan vi utpeke et Datterselskap for å levere Tjenestene. Vi vil varsle deg om Datterselskapet enten gjennom eventuelle aktuelle spesielle vilkår, i bestillingsprosessen, per e-post eller i Volvo Cars-appen.

Der Volvo Cars bruker en tredjepart som underleverandør for å levere del av en Tjeneste, vil Volvo Cars fortsatt være ansvarlig for Tjenesten med mindre annet er avtalt mellom deg og Volvo Cars eller angitt på annen måte i disse Vilkårene, eventuelle aktuelle Spesielle vilkår og/eller Tredjeparts vilkår eller Dokumentasjon. Volvo Cars kan også gjøre Tjenester fra tredjeparter tilgjengelig for deg, slike Tjenester fra tredjeparter skal avtales uavhengig og direkte av deg med den aktuelle tredjeparten som leverer Tjenester fra tredjeparter. Volvo Cars skal ikke i noen tilfeller være part i en avtale mellom deg og tredjeparten som leverer Tredjepartstjenesten.

Hvilke vilkår gjelder?

Alle Tjenester er underlagt disse Volvo Cars Vilkår for tjenester ("Vilkår") og kan være underlagt Spesielle vilkår, Tredjepartsvilkår eller Dokumentasjon.

For å bruke en Tjeneste, må du godta disse Vilkårene (som kan inkludere spesielle tjenestebeskrivelser nedenfor, f.eks. Fjernstyrte biltjenester), i visse tilfeller separate Spesielle vilkår og alle gjeldende Tredjepartsvilkår ved å trykke eller klikke på en bekreftelsesknapp, eller hvis du kjøper en Tjeneste ved å registrere en bestilling, og etter din aksept inngår en bindende kontrakt mellom deg og Volvo Cars for bruk av den relevante Tjenesten. Vilkårene gjelder bare Tredjepartstjenester i den grad det er nødvendig for levering av Tredjepartstjenesten.

"Spesielle vilkår" er separate vilkår og/eller tjenestebeskrivelser fra oss som gjelder i tillegg til disse Vilkårene, for en spesiell Tjeneste. Spesielle vilkår bør leses sammen med og være underlagt disse Vilkårene.

"Tjenester fra tredjeparter" er tjenester som leveres av en uavhengig tredjepart, atskilt fra våre Tjenester, og vår primære rolle er å gjøre dem tilgjengelig for deg. Du kan bli bedt om å betale avgifter og/eller akseptere Tredjepartsvilkår som betingelse for å bruke Tredjepartstjenesten.

"Tredjepartsvilkår" er separate vilkår og betingelser mellom deg og en Tredjepart relevant for en Tredjepartstjeneste.

"Dokumentasjon" refererer til annen informasjon om spesielle Tjenester som er tilgjengelig på forskjellige steder i hele Volvo Cars økosystem, f.eks. Brukerveiledninger, på https://www.volvocars.com/intl/support, på https://www.volvocars.com, i Volvo Cars-apper, i din Volvo-bil og/eller hos din lokale Volvo Cars-forhandler. Dokumentasjon kan inneholde juridiske betingelser og vilkår samt begrensninger for hvordan du har rett til å bruke en bestemt Tjeneste, og disse utgjør en del av kontrakten mellom deg og Volvo Cars. Hvis det skulle være konflikt mellom Dokumentasjonen og disse Vilkårene og eventuelle Spesielle vilkår, skal sistnevnte ha forrang. Ikke noe av innholdet i Dokumentasjonen gir deg rett til å bruke en bestemt Tjeneste.

BRUK AV EN TJENESTE

Krav

Du kan bare benytte en Tjeneste hvis du er: (a) myndig etter reglene der du bor, (b) i stand til inngå en kontrakt og (c) ikke utelukket fra å kunne bruke tjenesten i henhold til gjeldende lover.

Den "Primære sjåføren" for en Volvo-bil er den personen som har rett til å disponere den, bruker den permanent som transportmiddel og/eller er registrert som eier, leietaker, abonnent eller autorisert bruker av bilen hos en nasjonal myndighet (hvis aktuelt). Den "Primære sjåføren" er ikke nødvendigvis eieren av bilen, f.eks. leietakeren av en Volvo-bil mens leasingselskapet er eieren, eller abonnenten for en Care by Volvo-bil. Du må være den "Primære sjåføren" eller ha en klar og uomtvistet tillatelse fra den "Primære sjåføren" ("Tillatelse fra primær sjåfør") for å bruke en Tjeneste som på noen måte er koblet til en bestemt Volvo-bil eller for å koble en Tjeneste til en bestemt Volvo-bil eller til en annen Tjeneste. Vi vil til enhver tid kunne undersøke om du er den Primære sjåføren eller innehar Tillatelse fra primær sjåfør.

Alle koblinger mellom en Volvo-bil og en Tjeneste eller mellom forskjellige Tjenester kan til enhver tid deaktiveres som beskrevet i Dokumentasjonen. Du er forpliktet til å deaktivere eventuelle koblinger hvis du ikke lenger er den Primære sjåføren for bilen eller ikke lenger har Tillatelse fra primær sjåfør.

Tjenester kan variere avhengig av Volvo bilmodell og modellår, landet du bor i, hvor Volvo-bilen er registrert, ble solgt og brukes, ditt primære språk, mobilnettverksleverandøren, infotainmentsystemet og leverandør(er) av app-tjenester. Hvis Volvo-bilen ikke er utstyrt med de nødvendige tekniske funksjonene eller hvis du ikke oppfyller kravene som stilles i disse Vilkårene, alle Spesielle vilkår og alle Tredjepartsvilkår for den bestemte Tjenesten, vil vi ikke være forpliktet til å levere Tjenesten(e) til deg. Vi gjør informasjon tilgjengelig om Tjenestene våre og eventuelle aktuelle krav som du bør lese og forstå før du kjøper eller abonnerer på denne Tjenesten.

Tjenester kan også variere avhengig av din tilgang til en/flere bestemt(e) enhet(er) (f.eks. mobilenheter eller datamaskiner med spesiell programvare og operativsystemer). Hvis enheten(e) din(e) ikke er utstyrt med de nødvendige tekniske funksjonene eller ikke oppfyller kravene som stilles i disse Vilkårene og alle Tredjepartsvilkår for den bestemte Tjenesten, vil vi ikke være forpliktet til å levere Tjenesten(e) til deg. Vi er ikke ansvarlige når en Tjeneste ikke er tilgjengelig, har redusert eller påvirket tilgjengelighet eller drift på grunn av årsaker utenfor vår rimelige kontroll, som f.eks. sammenkobling, geografiske eller topografiske forhold (som avsidesliggende steder, parkering under bakken, høye bygninger, bakketopper eller tunneler), skade eller mangel på å holde bil eller utstyr i god arbeidstilstand, lover, regler og forskrifter, feil, overbelastning eller utilgjengelighet i utstyr eller trådløse nettverk, cyber-angrep, krig, force majeure, naturkatastrofer, barskt klima, streiker, ikke-planlagt nedetid, tjeneste- eller programvareoppdateringer eller feil.

Noen Tjenester krever Internett- eller mobildatatilgang for å virke. Kostnaden for tilgang kan være inkludert i Volvo-bilen for en bestemt periode, ellers må du kjøpe tilgang, men i de fleste tilfeller vil tilgangen være underlagt Tredjepartsvilkår, f.eks. fra Internettjeneste- eller telekommunikasjonsleverandør ("Datatjenesteleverandør"). Volvo Cars er ikke, og vil aldri bli en Datatjenesteleverandør.

Din tilgang til og bruk av Tjenestene kan være med forbehold om tilfredsstillende fullføring av verifiseringsprosessen som inkluderer en obligatorisk "kjenn-kunden-din"-sjekk. I denne prosessen må bestemt dokumentasjon og personopplysninger gis til enten Volvo Cars eller Datatjenesteleverandøren. I visse tilfeller kan du bli bedt om å sende inn tilleggsdokumentasjon for å kunne bestå identifiseringsprosessen.

Bestemte funksjoner som leveres i Tjenestene må bare brukes når du har Volvo-bilen under oppsikt eller på annen måte er sikker på at de er trygge å bruke og uten fare for eiendom eller personer, slik som beskrevet i disse Vilkårene, Spesielle vilkår eller i Dokumentasjon. Alle Tjenester skal kun brukes av deg i samsvar med relevante lover der hvor du bor, og skal ikke brukes til ulovlige formål. Du må bruke funksjoner og Tjenester som stilles tilgjengelig for deg i overensstemmelse med alle gjeldende vei- og trafikklover i din jurisdiksjon. Volvo Cars' funksjoner forsterker trygg kjørepraksis og er ikke ment å legge til rette for eller oppmuntre til distrahert, aggressiv eller på annen måte usikker eller ulovlig kjøring. Til syvende og sist er det du som er ansvarlig for trygg og lovlig betjening av bilen til enhver tid. All garanti som gjelder anvendbarhet, sikkerhet eller mulighet for å bruke Tjenesten, er underlagt vår Fraskrivelse av garantiansvar.

Volvo-ID

Bruk av mange Tjenester krever at du har en aktiv Volvo-ID. En Volvo-ID er en unik, personlig og ikke-overførbar konto, og er hvordan vi gir deg tilgang til Tjenester innenfor Volvo Cars økosystem. Volvo-ID og relatert funksjonalitet er en Tjeneste og styres av disse Vilkårene. Opprettelse og bruk av Volvo-ID er kostnadsfritt.

Noen Tjenester kan kreve at du kobler din Volvo-ID til en eller flere Volvo-biler.

Ved å registrere en Volvo-ID bekrefter du at dataene som leveres fra deg til oss, er og forblir nøyaktige og at Volvo-ID er opprettet for bruk i samsvar med disse Vilkårene. Du bekrefter også at vi kan kontakte deg på e-postadressen du oppga da du registrerte din Volvo-ID. Vi vil ikke bruke denne e-postadressen for direkte markedsføring med mindre: (a) den direkte markedsføringen gjelder et produkt eller en tjeneste som ligner noe du allerede har kjøpt, og du har ikke meldt fra at du ikke vil motta direkte markedsføring, eller (b) i alle andre situasjoner, og du har gitt oss uttrykkelig tillatelse til å gjøre det.

ENDRINGER I EIERSKAP / PRIMÆR SJÅFØR I EN VOLVO-BIL

Ved endring i eierskap og/eller endring av Primær sjåfør (hvis dette ikke er eieren) for en Volvo-bil må du umiddelbart deaktivere alle Tjenester som er relatert til denne Volvo-bilen ved å bruke "tilbakestilling til fabrikk-innstillinger". Avhengig av Volvo-bilmodellen og modellåret er det mulig at du må levere bilen til en lokal Volvo-forhandler for å gjennomføre tilbakestillingen, mot en betalbar avgift. Du må umiddelbart deaktivere koblingen mellom din Volvo-ID og den overleverte Volvo-en samt alle Tjenester og alle data som gjelder disse. Mer informasjon om hvordan deaktivere Tjenester finnes i Dokumentasjonen. Du kan også spørre din lokale Volvo Cars-forhandler eller ta kontakt med oss.

Dersom vi skulle bli oppmerksom på endringer i eierskapet og/eller endring av Primær sjåfør (hvis dette ikke er eieren) for en Volvo-bil med en eller flere Volvo ID-er koblet til denne, vil vi øyeblikkelig kunne blokkere eller deaktivere disse koblingene, med mindre du kan bevise at du er den Primære sjåføren eller har en Tillatelse fra den primære sjåføren til å fortsette å bruke din Volvo-ID i forbindelse med Volvo-bilen. Med mindre det kreves av gjeldende lover, vil eieren eller den Primære sjåføren for en Volvo-bil ikke ha tilgangsrett til informasjon om tidligere eiere, Primære sjåfører eller Volvo ID-er som tidligere er koblet til Volvo-bilen.

TJENESTER

Du kan få tilgang til en rekke Tjenester via vår hoved-app, "Volvo Cars-appen" som styrer din samhandling med Volvo Cars. Du trenger en Volvo-ID for å bruke Volvo Cars-appen. Det er visse Tjenester eller funksjoner som er gratis, mens andre krever et abonnement eller må kjøpes.

Digitale Tjenester

Noen Volvo-biler selges eller er kompatible med en Digital tjeneste-pakke som kan inkludere:

 • Google kart, Google digital assistent og Google Play appstore
 • Fjernstyrte biltjenester
 • data inkludert.

De nøyaktige produkter og funksjoner som er tilgjengelig og/eller er inkludert i Digitale tjenester kan variere mellom markeder.

Fjernstyrte biltjenester

Fjernstyrte biltjenester er en trådløs Tjeneste som er knyttet til din Volvo-bil. Produktet ble tidligere kalt Volvo On Call og kan fortsatt bli referert til med dette navnet i visse tilfeller, f.eks. telefoner på eldre operativsystemer, VOC-knappen i bilen, i Dokumentasjon som ikke ennå er oppdatert.

Du vil kunne bruke funksjoner fra din mobiltelefon:

 • utføre fjernstyrte kommandoer - starte varmeren, starte motoren, sende instruksjoner
 • se informasjon om bilen - temperatur, drivstoff eller elektrisk rekkevidde, ulåste dører, aktivering av alarm, påkrevet vedlikehold, kjørebok, elektrisk bruk
 • spore bilen, lage kjøreregistreringer.

Du vil også kunne bruke noen funksjoner direkte fra Volvo-bilen din:

 • varsle nødtjenesten automatisk fra Volvo-bilen ved ulykker
 • ta kontakt med et Volvo Cars-telefonsenter.

De fleste funksjonene krever at Volvo Cars-appen er lastet ned og brukes på mobiltelefonen din. Du kan lese vår Produktbeskrivelse for Digitale tjenester som også beskriver Fjernstyrte biltjenester her.

Abonnementer for Digitale tjenester og Fjernstyrte biltjenester

Et aktivt abonnement er påkrevd for at Digitale tjenester eller Fjernstyrte biltjenester skal virke.

Vanligvis leveres et abonnement for Digitale tjenester og Fjernstyrte biltjenester sammen med kjøpet av en ny Volvo-bil, mellom 3 og 5 år - vi leverer informasjon i lokale markeder, ta kontakt med en forhandler eller se vår Volvo Cars-nettside ("Opprinnelig abonnement").

Du kan forlenge ditt abonnement etter at det Opprinnelige abonnementet er avsluttet. Du kan lese informasjon om hvordan abonnementer virker under "Abonnementer og fornyelser".

Alle abonnementer for Digitale tjenester og Fjernstyrte biltjenester følger bilen og ikke deg - så hvis du selger Volvo-bilen, er abonnementet bare tilgjengelig for den nye eieren. Du må informere Volvo om at du ikke lenger eier bilen og avbryte eventuelle pågående abonnementer for å unngå fremtidige betalinger. Digitale tjenester og Fjernstyrte biltjenester vil fortsette å være tilgjengelig i bilen frem til avslutning av relevant abonnementsperiode.

Ansvarsfraskrivelser for Fjernstyrte biltjenester

Fjernstyrte biltjenester har som mål å støtte deg og passasjerene ved ulykker eller biltyverier, med hensyn til omfang og funksjoner i Fjernstyrte biltjenester, men: (a) er ikke en forsikringskontrakt, og Volvo Cars har ikke ansvar overfor noen forsikringsselskaper i forhold til din Volvo-bil, (b) er ikke ment som erstatning for noe annet tyverisikringsutstyr som monteres i Volvo-bilen, (c) erstatter ikke noen offentlige eller nasjonale nødtjenester som er tilgjengelig for deg, og (d) må brukes i overensstemmelse med alle gjeldende lover og forskrifter. Volvo Cars verken erklærer eller garanterer at en stjålet bil fås tilbake.

Electric Vehicle Public Charging ("EVPC") (Offentlig lading av elbiler)

Ved hjelp av Volvo Cars-appen, og i samarbeid med Digital Charging Solutions GmbH ("Digital Charging Solutions"), kan du finne offentlige ladestasjoner for å lade elbilen din (mot betaling).

EVPC er en Tredjepartstjeneste som er bundet av Digital Charging Solutions' vilkår og betingelser og personvernerklæring i tillegg til disse Vilkårene. Du må betale for EVPC. For å bruke EVPC må du akseptere Digital Charging Solutions' vilkår som du kan lese her og som du vil bli presentert for via ladefunksjonen i Volvo Cars-appen. Ved å registrere deg for EVPC vil det bli opprettet en konto i ditt navn hos Digital Charging Solutions og Digital Charging Solutions vil fakturere deg for bruk av EVPC. Hvis du allerede har en konto hos Digital Charging Solutions, vil du ikke kunne bruke denne kontoen gjennom Volvo Cars-appen.

Hvis du velger å fortsette med å opprette en konto hos Digital Charging Solutions, bekrefter du og godtar at Volvo Cars utleverer personopplysninger som f.eks. kontaktopplysninger (inkl. Volvo-ID) og bilinformasjoner til Digital Charging Solutions med formål å opprette en konto.

Hvis du opplever problemer med eller har spørsmål om EVPC, må du ta kontakt med Digital Charging Solutions.

EVPC er bare tilgjengelig for helelektriske Volvo Cars-biler (eller batterielektriske biler 'BEV'-er) og ikke for hybridelektriske biler, og bare i utvalgte markeder.

For informasjon om hvordan dine personopplysninger blir behandlet, kan du lese vår Personvernerklæring for Volvo Cars-appen her og også Digital Charging Solutions' personvernerklæring her.

DIGITAL BESTILLING

Hva er Digital bestilling?

Digital bestilling er en Volvo Cars-tjeneste, tilgjengelig enten via Volvo Cars-appen eller på nettet, som gjør det mulig å bestille tid for Service av din Volvo-bil, eller andre Pick-up & Delivery Services, hos en forhandler.

Definisjoner som brukes for Digital bestilling er:

 • "Digital bestilling" betyr hver separate og bekreftede forespørsel om Service eller Pick-up & Delivery Service.
 • "Fører" betyr en person som er ansatt eller engasjert av en Forhandler som kjører kunden og lånebilen frem og tilbake mellom kundens lokasjon og servicesenteret, leverer biler for prøvekjøring på et ønsket sted for kunden, utfører en leasing-bytte med en kunde eller leverer en nylig kjøpt bil på et ønsket sted.
 • "Leasing-bytte" betyr at det foregår et bytte av din leiebil eller abonnementsbil på et ønsket sted.
 • "Pick-up & Delivery Service" betyr å arrangere at din Volvo-bil hentes og/eller leveres i forbindelse med (i) Service (ii) Levering av bil (iii) Prøvekjøring (iv) Leasingbytte, eller (v) alle andre tilsvarende tjenester som er tilgjengelig gjennom Volvo Cars-appen.
 • "Forhandler" betyr en virksomhet uavhengig av Volvo Cars som er autorisert til å selge Volvo-merkede personbiler og/eller tilby andre relaterte tjenester inkludert Pick-up & Delivery Service.
 • "Service" betyr spesifikke tjenester som skal avgjøres og avtales mellom deg og Volvo Cars eller en Forhandler, og som gjelder din Volvo-bil, for eksempel planlagt vedlikehold, garantiservice etc.
 • "Prøvekjøring" betyr å få levert en bil på et ønsket sted og deretter kunne prøvekjøre bilen.
 • "Bruker" betyr ansatte hos Volvo Cars eller en Forhandler som arbeider med Pick-up & Delivery Service og det medfølgende produktet Birdseye og har tilgang til kundekontoer og data.
 • "Billeveranse" betyr å få en nylig kjøpt bil levert på et ønsket sted.

Volvo Cars utfører ikke noe Service via Digital bestilling - det er bare en teknisk plattform som gjør det mulig for deg å bestille time for å få utført Service på din Volvo-bil hos en Forhandler.

Pick-up & Delivery Service inkluderer at en ansatt eller underleverandør hos Forhandleren drar til et avtalt sted på avtalt dag og tid for å hente og returnere din Volvo-bil.

Hvis Forhandleren tilbyr leiebil (eller lånebil), kan en slik stilles til disposisjon - du vil måtte godta eventuelle tilleggsvilkår i forbindelse med lånebilen med Forhandleren.

Når Pick-up & Delivery Service er utført, avtales en Digital bestilling med deg for å levere bilen din til et avtalt sted på avtalt dag og tidspunkt.

Du kan administrere dine Digitale bestillinger i Volvo Cars-appen. Administrere en Digital bestilling innebærer:

 • Planlegge en avtale hvor din Volvo-bil hentes på avtalt sted (enten innenfor Volvo Cars-appen eller ved å ringe et servicesenter som tilbyr tjenesten);
 • Treffe den utpekte Føreren (definert ovenfor) på avtalt sted, dag og tidspunkt.
 • Levere nøklene til Volvo-bilen din.
 • Følge instruksene som gis av Føreren.
 • Følge fremgangen til din Digitale bestilling i Volvo Cars-appen.
 • Planlegge en avtale for retur av bilen din etter trinnene overfor.

Tjenesteleverandørens interaksjoner

Det er gratis å bruke Digital bestilling.

Service: Med mindre du har kjøpt, eller abonnert på, din Volvo-bil direkte fra Volvo Cars:

 • Alt arbeid som utføres på din Volvo-bil av Forhandleren er underlagt en separat kontrakt mellom deg og Forhandleren.
 • Prisene som vises i Digital bestilling gis av Forhandlerne og ikke av Volvo Cars. Du må bekrefte Servicens omfang og pris med Forhandleren før din Volvo-bil betjenes.

Pick-up & Delivery Services: Volvo Cars leverer selv ingen biler gjennom Pick-up & Delivery Service. Forhandlerne er ansvarlige for henting, levering og deling av kunde- og/eller lånebiler. Avtalen vedrørende Pick-up & Delivery Service og eventuelle gebyrer er eksklusivt mellom deg og Forhandleren. Volvo Cars er ikke involvert i screening eller engasjement av Forhandlerens Førere. Volvo Cars garanterer ikke at henting og levering av en bil via Pick-up & Delivery Service vil være vellykket.

Krav som følge av eller som er forbundet med Digital bestilling, Pick-up & Delivery Service, Service eller andre tjenester som utføres av eller leveres av en Forhandler eller en Fører skal kun håndteres av deg og Forhandleren, og i den grad det er tillatt i loven, skal Volvo Cars ikke vært ansvarlig for noe tap eller skade. Forhandlere er alltid ansvarlige for handlingene eller utelatelsene til sine ansatte, agenter og underleverandører.

Digital bestilling er kun en teknisk plattform som gjør det mulig for deg å bestille en time til Service eller Pick-up & Delivery Service, eller for Brukerne å støtte ytelsen av henting og levering gjennom Pick-up & Delivery Service.

Du kan kansellere bruken av Digital bestilling ved å sende en e-post til cld-luxedata@grp.volvocars.com.

KJØP AV TJENESTER

Bestilling av Tjenester

Før du kan bruke en Tjeneste som krever betaling, må du fullføre en bestillingsprosess online, bekrefte bestillingen og betale for Tjenesten. Vi ber deg ta deg tid til å lese og kontrollere bestillingen i hvert trinn av prosessen. Når du legger inn en bestilling, inngås en bindende avtale mellom deg og Volvo Cars for bruk av den relevante Tjenesten med mindre vi avviser din bestilling ("Kontrakten").

Ved fullføring av bestillingen vil du se en bestillingsbekreftelse på skjermen, og vi vil også sende deg en e-post med kvittering/faktura som inneholder relevante informasjoner om bestillingen og et unikt bestillings-ID-nummer som må oppgis ved eventuelle senere forespørsler eller korrespondanse vedrørende bestillingen. Alternativt kan vi kontakte deg for å si at vi ikke aksepterer bestillingen din. Dette er typisk fordi: (a) Vi ikke kan autorisere betalingen, eller (b) du ikke er berettiget til å kjøpe Tjenesten.

Betaling

En Tjeneste bestilles og betales vanligvis gjennom Volvo Cars-appen eller på nettet, ved å bruke vanlig brukte kreditt- eller debetkort via et sikkert betalingssystem på nettet.

Vi bruker betalingstjenester fra Tredjeparter og ved å levere kreditt- eller debetkortinformasjon godtar du uttrykkelig at vår betalingsleverandør belaster passende gebyrer for denne betalingsmetoden samt avgifter og andre gebyrer du pådrar deg og aksepterer behandling av betalingstransaksjonen og dine kortinformasjoner og all annen nødvendig informasjon for at en betalingstransaksjon skal utføres av den relevante tredjeparten (inkludert, men ikke begrenset til forhindring av svindel). Vi benytter kun Tredjeparts betalingstjenester som er sertifisert av banker og kortutstedere for sikker administrasjon av betalingstransaksjoner. All kommunikasjon mellom vårt nettsted og din bank håndteres av Tredjeparts betalingstjenester.

Rett til kansellering

Du kan kansellere Kontrakten innen 14 dager etter å ha inngått Kontrakten uten å oppgi noen årsak.

For å utøve din rett til å kansellere må du informere oss om din avgjørelse om å kansellere Kontrakten med en klar uttalelse. Du kan gjøre dette ved å sende kanselleringen per post til vår adresse som angitt ovenfor eller ta kontakt med oss. Du kan bruke dette skjemaet for å levere kanselleringen, selv om det ikke er påkrevet.

Hvis du bestemmer deg for å kansellere Kontrakten, vil vi uten utilbørlig forsinkelse refundere alle betalinger vi har mottatt fra deg i forbindelse med Kontrakten. Hvis du har benyttet Tjenesten før du benytter deg av retten til annullering, kan vi gjøre et rimelig fradrag i tilbakebetalingen som tilsvarer din bruk av Tjenesten.

Vi vil foreta tilbakebetalingen med samme betalingsform som du brukte i den opprinnelige transaksjonen. Du vil ikke bli pålagt noen gebyrer fra oss som resultat av tilbakebetalingen.

Ikke noe i disse Vilkårene vil påvirke dine lovfestede rettigheter, enten det gjelder din rett til kansellering eller på annen måte.

Abonnementer og fornyelser

I noen markeder er det mulig å abonnere på en Tjeneste på løpende basis der abonnementet fornyes automatisk, f.eks. månedlig, og andre steder bare for faste perioder, f.eks. kvartalsvis eller årlig.

For faste abonnementer vil du bli belastet på forhånd og abonnementet vil ikke bli fornyet automatisk. Hvis du har et fast abonnement, kan du utøve din Rett til å kansellere, i så fall vil du motta en refusjon.

For løpende abonnement (bortsett fra årlige løpende abonnement) vil du bli belastet på forhånd for abonnementsperioden. Du kan til enhver tid varsle om kansellering og ditt abonnement vil avsluttes ved starten av den neste abonnementsperioden, i henhold til din Rett til kansellering (i løpet av 14 dager umiddelbart etter at abonnementet ble påbegynt) og i så fall vil du motta refusjon.

Hvis du har et løpende årlig abonnement, vil du bli belastet på forhånd og du kan utøve din Rett til kansellering i løpet av 14 dager umiddelbart etter at den fornyede abonnementsperioden ble påbegynt, i så fall vil du motta refusjon.

DIGITALE OG IP-SAKER

BEGRENSNINGER I BRUKEN

Du kan ikke bruke Tjenestene:

 • i strid med det som angis i disse Vilkårene, eventuelle Spesielle vilkår eller Tredjepartsvilkår og/eller Dokumentasjonen.
 • på en måte som vil være i konflikt med gjeldende lover eller forskrifter, f.eks. intellektuelle eiendomsrettigheter eller trafikkforskrifter. Bruk som truer sikkerheten i eventuelle Tjenester samt bruk som kan skade eller påvirke vår eller tredjeparts tekniske infrastruktur eller andre kunders bruk av Tjenestene, er også forbudt.

Du må ikke skade, deaktivere eller på annen måte gjøre inngrep i Tjenestene, eller i forbindelse med Tjenestene introdusere virus, "ormer", ondsinnet programvare, spionprogramvare, "trojanske hester" eller annen ondsinnet kode eller programmer som kan skade bruken av Tjenestene. Dersom du lar andre personer bruke Tjenestene, bekrefter og godtar du at bruken vil være helt og fullt ditt ansvar. Dette betyr at eventuelle brudd som utføres av en bruker, når det gjelder disse Vilkårene, eventuelle aktuelle Spesielle vilkår eller Tredjepartsvilkår og/eller Dokumentasjonen, vil bli ansett som et brudd utført av deg.

Bruken og/eller opprettelsen av en konto som kreves for tjenestene, under falsk identitet, eller på annen måte med ukorrekt informasjon, er forbudt og kan også være en kriminell handling.

Noen Tjenester kan kreve et passord hvor du må velge et passord som er vanskelig å avsløre for andre. Vi vil kunne sette krav til hva som er ansett som tilstrekkelig sikre passord. Du er alene ansvarlig for holde passordet ditt hemmelig og skal ikke avsløre dette for tredjeparter. Hvis du mistenker at noen tredjeparter har skaffet seg uautorisert tilgang til ditt passord, skal du umiddelbart endre passordet. Hvis du mistenker at noen tredjeparter har skaffet seg uautorisert tilgang til noen Tjenester gjennom din Volvo-ID, må du umiddelbart ta kontakt med oss.

Du erklærer og garanterer at du ikke vil selge, levere, overføre, viderelisensiere eller eksportere Tjenestene helt eller delvis (inkludert, men ikke begrenset til programvare) til noen "Oppført person" som vil bety enhver person, selskap, enhet eller organisasjon, utpekt på sanksjonslister utstedt av, eller på annen måte blokkert eller underlagt økonomiske sanksjoner pålagt, av den Europeiske Unionen ("EU"), USA ("USA") eller FN ("FN") eller annen relevant myndighet, alt etter omstendighetene, eller enhver person som eies eller kontrolleres av, eller handler for eller på vegne av en slik Oppført person. Du erklærer og garanterer videre at du ikke opptrer for eller på vegne av, og på noen annen måte vil selge, levere, overføre eller underlisensiere Tjenestene, helt eller delvis (inkludert, men ikke begrenset til programvare) til noen person som befinner seg eller er organisert i Cuba, Iran, Nord Korea, Syria eller Krim-regionen i Ukraina. Ved å bruke Tjenestene, erklærer og garanterer du at du ikke befinner deg i noe slikt land eller på noen slik liste.

BRUKERLISENS OG INTELLEKTUELLE EIENDOMSRETTER

Alle intellektuelle eiendomsretter i og for innholdet i Tjenestene (inkludert, men ikke begrenset til eventuell programvare) er vår, eller våre Tilknyttede selskapers og/eller lisensgiveres eksklusive eiendom. Med mindre disse Vilkårene, eventuelle Spesielle vilkår og/eller Dokumentasjonen ellers tillater det, tildeles du ingen rettigheter i eller til immaterielle rettigheter.

Vi gir deg en lisens for personlig bruk av innholdet og programvaren som er koblet til Tjenestene. Lisensen, som kan inkludere intellektuelle eiendomsretter, er ikke-eksklusiv og med unntak av det som på annen måte er angitt i disse Betingelsene, kan den ikke overføres. Lisensen kan kun brukes for dette formålet og i overensstemmelse med bruksbegrensninger spesifisert i disse vilkårene eller i gjeldende spesifikke vilkår.

Med mindre det er tillatt i lovverket vil du ikke kunne dekompilere, reverskonstruere, forsøke å utlede kildekoden for, modifisere eller opprette avledede arbeider av programvaren som er knyttet til tjenestene og innholdet. Eventuelle brudd på disse begrensningene eller annen mangel på overholdelse av noen vilkår i denne lisensen kan medføre suspensjon eller avbrudd i levering av Tjenestene.

Med mindre annet er angitt, er merker, selskapslogoer, domenenavn og emblemer innbefattet i våre varemerke-rettigheter eller våre lisensgiveres og, avhengig av forholdene, tredjeparters varemerke-rettigheter.

Denne lisensen utløper når Kontrakten, disse Vilkårene eller Spesielle vilkår er avsluttet eller når du slutter å bruke en relevant Tjeneste eller alle Tjenester.

LINKER TIL TREDJEPARTERS NETTSIDER ELLER RESSURSER

Tjenestene kan inneholde linker til tredjeparters applikasjoner eller nettsider. Vi presenterer disse linkene kun for enkelthets skyld og er ikke ansvarlige for innholdet, produkter eller tjenester på eller tilgjengelig fra disse nettsidene. Visning av linker betyr ikke at vi har godkjent noe på nettsiden.

Det ovenstående gjelder også for alle avgjørelser som fattes eller tiltak som utføres av deg i forbindelse med tjenestene. Vi gjennomfører rimelige tiltak for å beskytte dine enheter og systemer mot virus, "ormer", ondsinnet programvare, spionprogramvare, "trojanske hester" eller annen ondsinnet kode eller programmer ved levering av Tjenester, men vi kan ikke garantere at de ikke eksisterer eller at de ikke påvirker dine enheter og systemer.

EKSTRA BESTEMMELSER FOR APPER FRA APP-BUTIKKER

Hvis du har fått tilgang til og lastet ned noen Volvo Cars-tjenester via en app ("Volvo Cars-levert app") fra en app-butikk eller distribusjonsplattform (som Apple Store, Google Play eller Amazon Appstore) (hver av dem en "App-leverandør"), godtar og aksepterer du følgende:

 • kun å bruke Volvo Cars-levert app i henhold til det som er tillatt i alle brukervilkår som leveres av App-leverandøren. Videre har disse Vilkårene blitt avtalt mellom deg og oss, og ikke med App-leverandøren, og på samme måte når det gjelder forholdet mellom oss og App-leverandøren, er vi kun eneansvarlige for Volvo Cars-levert app. Derfor har App-leverandøren ikke noe ansvar for å levere vedlikehold eller support-tjenester vedrørende en Volvo Cars-levert app.
 • Hvis Volvo Cars-levert app ikke tilfredsstiller gjeldende garanti, kan du underrette App-leverandøren og få tilbake kjøpsprisen for den Volvo Cars-leverte appen. I den utstrekning det er tillatt etter gjeldende lov, har app-leverandøren ikke noe annet garantiansvar når det gjelder Volvo Cars-levert app.
 • Hvis du bruker en Volvo Cars-levert app som er utformet for bruk i en Apple iOS-drevet mobilenhet (en "iOS-app") vil du også:
 • akseptere at Volvo Cars, og ikke Apple, er ansvarlig for å ta stilling til eventuelle krav fra deg eller eventuelle tredjeparter som gjelder iOS-appen eller din besittelse og/eller bruk av iOS-appen, inkludert, men ikke begrenset til: (i) produktansvarskrav; (ii) eventuelle krav hvor iOS-appen ikke samsvarer med eventuelle gjeldende krav i lov eller forskrifter; og (iii) krav som oppstår under lover for forbrukerbeskyttelse eller lignende, og alle slike krav er bare styrt av denne Avtalen og eventuelle lover som gjelder oss som leverandør av iOS-appen.
 • akseptere at Volvo Cars, og ikke Apple, skal være ansvarlige, så langt det kreves av disse Vilkårene, for undersøkelse, forsvar, oppgjør og frikjennelse av eventuelle overtredelseskrav for intellektuell eiendom hos tredjeparter som gjelder iOS-appen eller din besittelse og bruk av iOS-appen.
 • representere og garantere at (i) du ikke er plassert i et land som er gjenstand for en embargo fra USA-styremakter, eller som er betegnet av USA-styremakter som et "terrorist-støttende" land; og at (ii) du ikke er oppført på en liste fra USA-styremakter med forbudte eller begrensede parter.
 • akseptere å overholde alle gjeldende avtalevilkår hos tredjeparter ved bruk av vår iOS-app (f.eks. må du ikke overtre avtalevilkårene for din trådløse datatjeneste når du bruker iOS-appen).
 • Du aksepterer at Apple og Apples datterselskaper er begunstigede tredjeparter for disse Vilkårene da de forholder seg til din lisens for iOS-appen. Etter at du aksepterer disse Vilkårene, vil Apple ha rett til (og vil anses å ha akseptert retten til) å bruke disse Vilkårene mot deg, da de forholder seg til din lisens for iOS-appen som begunstiget tredjepart.

JURIDISKE SAKER

Endringer i Vilkårene, Spesielle vilkår eller Tjenester

Vi vil av og til kunne endre disse Vilkårene eller Spesielle vilkår. Vi vil varsle deg minst 30 dager i forveien dersom endringen er materiell eller endrer dine eller våre forpliktelser i vesentlig grad. Du kan bli pålagt å akseptere endrede betingelser før du fortsetter å bruke Tjenesten, ellers vil din fortsatte bruk anses som aksept for endringene.

Vi kan legge til eller fjerne Tjenester og funksjonaliteter eller funksjoner i Tjenester, slutte å bruke, helt eller delvis levere eller gi tilgang til bestemte Tjenester, samt generelt endre Tjenestene eller tilgangen til å holde Tjenestene nyttige og oppdatert.

Du har alltid rett til å avslutte bruken av Tjenester og avslutte disse Vilkår og Spesielle vilkår i henhold til kravene til avslutning nedenfor hvis du ikke aksepterer endringer i disse Vilkårene, Spesielle vilkår og/eller Tjenester.

FRASKRIVELSE AV GARANTIANSVAR

Bortsett fra det som er forklart på annen måte i disse Vilkårene og i den grad det er tillatt i lovverket, har verken vi eller noen av våre Datterselskaper noe ansvar overfor deg eller overfor noen tredjeparter som framkommer eller som er knyttet til leveransen av Tjenestene, eller for noen uenighet, tvist eller krav som oppstår fra eller er relatert til dine handlinger eller manglende handlinger, eller fra leveransen av Tjenestene. Krav som oppstår som følge av eller som er relatert til en Tredjepartstjeneste skal eksklusivt håndteres mellom deg og tredjeparten, og i den grad det er tillatt i loven, skal Volvo Cars ikke være ansvarlig for noe tap eller skade.

Tjenestene og innholdet leveres "som det er", uten noen form for garanti, inkludert at Tjenestene eller innholdet svarer til dine krav eller er tilgjengelig uten avbrudd og på en sikker og feilfri måte, eller med hensyn til kvalitet, nøyaktighet, tidsriktighet, sannhet, fullstendighet eller pålitelighet for noen av Tjenestene eller innholdet. Uten å begrense det foregående, frasier vi og våre Tilknyttede selskaper oss uttrykkelig alle garantier vedrørende salgbarhet, egnethet for et spesielt formål, fritak fra forstyrrelser eller fritak for inntrenging, eller garantier som oppstår i forbindelse med salg eller bruk til kommersielle formål.

Ikke noe i disse Vilkårene utelukker, begrenser eller modifiserer noen garanti, vilkår eller betingelser, rettigheter eller behandling implisert eller pålagt av eventuelle gjeldende lovverk som ikke kan lovmessig ekskluderes, begrenses eller modifiseres.

BEGRENSNING AV ANSVAR

Bortsett fra det som er forklart på annen måte i disse Vilkårene og i den grad det er tillatt i lovverket, har verken vi eller noen av våre Datterselskaper noe ansvar for:

 • eventuelle tilfeldige, spesielle, eksemplariske, lovbestemte, strafferettslige eller følgeskader, inkludert tap av inntekter, tap av data eller goodwill, avbrudd i Tjenester, skade på datamaskiner eller systemfeil eller kostnader for erstatningstjenester som måtte oppstå fra eller i forbindelse med disse Vilkårene eller fra bruken av eller manglende mulighet til å bruke Tjenestene eller innholdet, uansett om dette er basert på garanti, kontrakt, erstatningsrettslige forhold (inkludert uaktsomhet), produktansvar eller noen annet juridisk grunnlag, og uansett om vi eller våre Datterselskaper eller andre slike parter har blitt informert om muligheten for slike skader eller var uaktsomme, og også selv om et begrenset tiltak er gjennomført, men ikke virket i forhold til det egentlige formålet.
 • tap som overskrider det beløpet du har betalt til oss for bruken av Tjenestene i de foregående 12 månedene forut for hendelsen som kravet baserer seg på.

BESTEMMELSER OG AVSLUTNING

Disse Vilkårene vil fortsette å gjelde inntil de avsluttes eller hvis du slutter å bruke alle Tjenester.

Du kan til enhver tid slutte å bruke en eller alle Tjenester, og i så fall vil disse Vilkårene, eventuelle Spesielle vilkår eller Tredjepartsvilkår ikke lenger gjelde, og du vil ikke lenger ha noen forpliktelser ifølge disse Vilkårene, noen Spesielle vilkår eller Tredjepartsvilkår.

Dersom du slutter å bruke en bestemt Tjeneste, vil disse Vilkårene, eventuelle Spesielle vilkår eller Tredjepartsvilkår fortsatt gjelde for hver av Tjenestene som du fortsetter å bruke.

Vi forbeholder oss retten til å avslutte leveringen av Tjenestene, permanent eller midlertidig, og avslutte eller suspendere disse Vilkårene og/eller Spesielle vilkår dersom (a) du faktisk har eller det antas med sannsynlighet at du har brutt disse Vilkårene og/eller Spesielle vilkår, (b) vi beslutter å avslutte leveringen av Tjenestene i sin nåværende form, i hele verden eller for et bestemt geografisk område eller (c) andre lignende forretningsmessige årsaker som vi etter eget forgodtbefinnende antar å være fornuftige årsaker til å avslutte leveringen av Tjenestene. Hvis Volvo Cars har til hensikt å stanse leveringen av en Tjeneste, vil du bli underrettet om dette i rimelig tid før Tjenesten avsluttes.

Ved avslutning av disse Vilkårene, kan du ikke lenger bruke Tjenestene.

Avslutning vil ikke berøre noen bestemmelser i disse Vilkårene, noen Spesielle Vilkår eller Tredjepartsvilkår som ut fra sin natur er beregnet for fortsatt å gjelde etter avslutningen, inkludert uten begrensning betingelsene som gjelder (a) Fraskrivelse av garantier, (b) Begrensning av ansvar, (c) Overdragelse og (d) Gjeldende lover og tvistested.

OVERDRAGELSE

Ingen av partene kan overdra sine rettigheter eller forpliktelser under disse bestemmelsene eller noen andre spesielle bestemmelser til en tredjepart uten skriftlig aksept fra den andre parten. Vi kan imidlertid overdra våre rettigheter og forpliktelser under disse Vilkårene og/eller alle andre Spesielle vilkår til ethvert Datterselskap.

GJELDENDE LOVER OG TVISTESTED

Med mindre annet kreves i lovverket skal disse Vilkårene, alle Spesielle vilkår og all bruk av Tjenestene fortolkes i samsvar med og styres av lovene i Norge, unntatt FNs Konvensjon om kontrakter for internasjonale løsørekjøp, uten hensyn til deres konflikter i lovprinsipper. Det eksklusive tvistestedet for alle krav som oppstår ut fra disse Vilkårene og/eller eventuelle Spesielle vilkår, skal være rettsapparatet i området hvor vi har vårt registrerte hovedkontor, med mindre annet kreves av lovverket.

Hvis du bor i EU, tilbyr Europakommisjonen en konfliktløsningsplattform på nettet, og du kan få tilgang til den her: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Hvis du ønsker å gjøre oss oppmerksom på en sak, kan du ta kontakt med oss.