Artikkelversjon 2023.195.0

Volvo Car Serviceavtale og Volvo Car Serviceavtale Pluss

Gjelder fra:

Publisert:

Dette dokumentet beskriver tjenestene og produktene som er inkludert i din Volvo Car Serviceavtale og, hvis du har kjøpt Volvo Car Serviceavtale Pluss, hvilke av din bils slitasjekomponenter (listet nedenfor) som er inkludert i prisen.

Volvo Car Serviceavtale og Volvo Car Serviceavtale Pluss omtales i dette dokumentet med samlebegrepet "Serviceavtale".

Vilkår

Serviceavtalen er gyldig for et fast antall planlagte vedlikeholdstjenester i rekkefølge fra kjøpsdatoen for denne avtalen, [eller for perioden som angitt i ordrespesifikasjonen din].

Volvo Car Serviceavtale

Serviceavtalen består av Volvo Car Service, som innebærer det vedlikeholdsarbeidet (inkludert arbeidskostnader og materiell) som skal utføres på bilen din i samsvar med Volvo Cars anbefalinger, inkludert funksjons- og sikkerhetskontroller av begrensede slitasjekomponenter, samt handlinger som utføres ved spesifiserte serviceintervaller. Mer informasjon om Volvo Car Service finnes i førerveiledningen og service- og garantihåndboken for bilen din.

Volvo Car Service kan endres av Volvo Cars.

Volvo Car Serviceavtale Pluss

Serviceavtale Pluss inneholder planlagt vedlikeholdsservice i henhold til Serviceavtalen (beskrevet ovenfor) i tillegg til komponenter og arbeid på slitasjedeler slik det fremgår nedenfor (og som varierer avhengig av din bilmodell).

For en helektrisk bil er følgende slitasjedeler inkludert:

 • skifte av viskerblader
 • skifte av bremseskiver og bremseklosser

For en plug-in hybrid, bensindrevet eller dieseldrevet bil, er følgende slitasjedeler inkludert:

 • skifte av viskerblader
 • skifte av bremseskiver og bremseklosser
 • skifte av startbatteri og lading
 • bremsevæske

Øvrige slitasjedeler som ikke er nevnt ovenfor, er ikke medtatt.

Reparasjon av slitasjedeler er til enhver tid underlagt den profesjonelle vurderingen hos det autoriserte Volvo Car-verkstedet som utfører tjenesten, og kan ikke kreves av kunden med mindre den profesjonelle vurderingen fra det autoriserte Volvo Car-verkstedet anser det nødvendig. I forbindelse med Volvo Car Service er det autoriserte Volvo Car-verkstedet forpliktet til å utføre nødvendige inspeksjoner og utskiftninger av slike gjenstander (inkludert og dekket i Serviceavtale Pluss) uten kundens bestillinger.

Vær oppmerksom på at inkludering av slitasjedeler ikke påvirker referansen til "slitasje" i service- og garantihåndboken i bilen din.

Vilkår

Serviceavtalen er underlagt "Spesifikke vilkår for Serviceavtale" angitt nedenfor (som kan endres fra tid til annen av Volvo Cars).

Spesifikke vilkår for Volvo Car Serviceavtale

1. Generelt

1.1 Disse vilkårene utgjør vilkårene for Serviceavtalens "Vilkår". Ta deg tid til å lese dem grundig før du godtar dem.

1.2 Begrepet "du" eller "din" i disse Vilkårene refererer til deg som avtalepart.

2. Hvem vi er

Vi er Volvo Car Corporation (reg. nr. 556074-3089), en del av Volvo Car Group, og vår registrerte adresse er Assar Gabrielssons Väg, 405 31 Gøteborg, Sverige ("vi", "vår" eller "oss" som også inkluderer alle tilknyttede selskaper til Volvo Cars "Tilknyttet selskap"). Vi er din kontraktspartner.

3. Hvem du er

3.1 Du bekrefter at du er (i) juridisk kompetent til å inngå en kontrakt, (ii) over 18 år (gjelder hvis du er forbruker), og (iii) autorisert til å representere den juridiske enheten (gjelder hvis du er en juridisk enhet).

3.2 Du bekrefter at alle detaljer du gir oss, er sanne og korrekte. Du er til enhver tid ansvarlig for å holde kontaktopplysningene vi har om deg oppdatert. Kontakt vårt Kundesenter så snart som mulig hvis du endrer noen av kontaktopplysningene dine.

3.3 Du bekrefter også at du ikke er en person, eller opptrer på vegne av en person, oppført på noen sanksjonsliste pålagt av FN, EU, Storbritannia eller USA, og at du ikke vil selge, gi eller overføre rett til tilgang og gjøre bruk av tjenestene til noen slik sanksjonert person, eller til noen person lokalisert i (a) et land eller territorium som er, eller hvis regjering er, gjenstand for omfattende sanksjoner, som enten kan være på plass eller pålegges fra tid til annen, inkludert (men ikke begrenset til) Cuba, Iran, Nord-Korea, Syria, Krim-regionen i Ukraina, den såkalte Donetsk folkerepublikk-regionen i Ukraina, den såkalte Kherson folkerepublikk-regionen i Ukraina, den såkalte Luhansk folkerepublikk-regionen i Ukraina og den såkalte Zaporizhzhia folkerepublikk-regionen i Ukraina, (b) Russland eller (c) Belarus. Hvis dette på noe tidspunkt viser seg å ikke være sant, vil Kontrakten din bli avsluttet med umiddelbar virkning, uten ansvar for kompensasjon av noen art. I følge loven kan det dessuten hende at vi ikke er i stand til å tilbakebetale noen betalinger du kan ha gjort til oss.

4. Kontrakt

4.1 Du godtar disse vilkårene i forhold til kjøp av Serviceavtalen, enten ved å legge inn en bestilling gjennom en av Volvo Cars digitale kanaler eller via en Volvo Car-forhandler. Disse vilkårene sammen med beskrivelsen av den aktuelle Serviceavtalen (slik den fremgår av ovenstående, inkludert eventuelle begrensninger) utgjør kontrakten ("Kontrakten").

4.2 En bindende kontrakt inngås mellom deg og oss for Serviceavtalen, enten når vi har godkjent bestillingen din (vi forbeholder oss retten til etter eget skjønn å avvise bestillingen), eller du har betalt for Serviceavtalen.

5. Angrerett (Gjelder kun for Volvo Cars App)

5.1 For en Kontrakt som er inngått gjennom en Volvo Cars digital kanal, har du rett til å kansellere Kontrakten innen fjorten (14) dager etter at du har inngått Kontrakten, uten å oppgi noen grunn. For å utøve din rett til å kansellere må du informere oss om din avgjørelse om å kansellere Kontrakten med en klar uttalelse. Du kan gjøre dette ved å kontakte vårt Kunderelasjonssenter (kontakt oss) eller ved å sende kanselleringen til adressen eller e-posten som er angitt i dette skjemaet. Du kan bruke standardskjemaet som det er link til i disse Vilkårene for å kansellere, selv om det ikke er påkrevd.

5.2 Hvis du bestemmer deg for å kansellere Kontrakten, vil vi innen fjorten (14) dager etter å ha mottatt din forespørsel om kansellering, refundere alle betalinger vi har mottatt fra deg i forbindelse med Kontrakten. Dersom du allerede har utført en vedlikeholdstjeneste under Serviceavtalen før du benytter deg av angreretten, vil vi enten foreta et rimelig fradrag i refusjonen tilsvarende kostnaden for slik vedlikeholdstjeneste eller, dersom du har valgt månedlige avdrag som betalingsmåte i Serviceavtalen, vil vi belaste deg for den gjenværende kostnaden for slik vedlikeholdstjeneste som ikke dekkes av betalingen du allerede har gjort til oss.

5.3 Vi vil foreta tilbakebetalingen med samme betalingsform som du brukte i den opprinnelige transaksjonen. Du vil ikke bli pålagt noen gebyrer fra oss som resultat av tilbakebetalingen.

5.4 Ikke noe i Kontrakten vil påvirke dine lovfestede rettigheter, enten det gjelder din rett til kansellering eller på annen måte.

6. Pris og betaling

6.1 Kjøpsprisen er det beløpet som ble oppgitt da du gjorde bestillingen gjennom en Volvo Car digital kanal og bekreftet i bestillingsbekreftelsen eller i bestillingsspesifikasjonen som du mottok fra en Volvo Car-forhandler.

6.2 Med dette forstår og godtar du at du er kontraktsmessig bundet til å betale kjøpsprisen i sin helhet.

6.3 Du er ansvarlig for å betale kjøpsprisen gjennom tilgjengelige betalingsalternativer.

6.4 Ved månedlige avdrag: Betaling utføres med månedlige avdrag i den valgte perioden og skjer med automatisk trekk fra betalingsinformasjonen du gir oss. Det første avdraget skal betales på datoen når kontrakten for Serviceavtalen starter, og de påfølgende avdragene betales hver måned deretter. Det er viktig at du hver måned sørger for at det beløpet som skal betales, kan trekkes fra din bankkonto, og at du har gitt korrekt betalingsinformasjon.

6.5 Du er også ansvarlig for betalingen av eventuelle avgifter, som for eksempel moms, relatert til Volvo Car-avtalen.

6.6 Du kan kansellere den månedlige betalingsplanen ved å betale hele kjøpsprisens utestående balanse. Kontakt vårt Kundesenter for å betale hele den utestående balansen.

6.7 Vi har rett til å bruke en tredjepart for innkreving og/eller foreta rettslige skritt mot deg for manglende betaling av gebyrene. Vi forbeholder oss retten til å kreve erstatning fra deg for rimelige kostnader og/eller utgifter som vi måtte ha i forbindelse med slike handlinger, inkludert, men ikke begrenset til, kostnader til tredjeparten, og eventuelle juridiske og administrative kostnader.

7. Periode og oppsigelse av Serviceavtale

7.1 Kontrakten er gyldig (i) for antall planlagte vedlikeholdstjenester inkludert i din Serviceavtale, eller (ii) den begrensede tidsperioden slik det fremgår av din bestillingsspesifikasjon.

7.2 Hvis du bestiller en planlagt vedlikeholdstjeneste og/eller slitasjearbeid og det utføres etter avslutningen av denne Avtalen, vil dette anses som ekstra tjenester som må betales i henhold til normale priser og betalingsbetingelser hos det aktuelle autoriserte Volvo Car-verkstedet.

7.3 Denne Kontrakten vil bli avsluttet automatisk (uten ytterligere varsel):

 1. når alt påkrevd arbeid har blitt utført, eller den begrensede perioden er utløpt; eller
 2. når service skulle ha vært utført i samsvar med serviceintervallene (som angitt i førerveiledningen og service- og garantihåndboken for kjøretøyet), og du ikke har levert kjøretøyet til et autorisert Volvo Car-verksted for Volvo Car Service; eller
 3. hvis bilen din som er tilknyttet Serviceavtalen, blir eksportert (solgt og registrert i et annet land) til et annet marked.

7.4 Volvo Cars har rett til å avslutte Kontrakten med umiddelbar virkning hvis vilkårene for Volvo Cars' operasjoner i markedet endres betydelig på grunn av forhold utenfor Volvo Cars' kontroll og disse forholdene kompliserer Volvo Cars' muligheter til å gjennomføre vedlikeholdstjenesten. Hvis dette skjer, vil Volvo Car refundere deg for alle beløp som er betalt for vedlikeholdstjenester som ikke er utført.

7.5 Partene har rett til å avslutte Kontrakten med umiddelbar virkning hvis den andre parten begår et alvorlig eller gjentatte brudd på forpliktelsene i Kontrakten.

7.6 Volvo Cars har i tillegg rett til å avslutte denne Kontrakten med umiddelbar virkning hvis du ikke betaler ethvert forfalt beløp innen fristen og vi har sendt deg minst to påminnelser. Hvis vi avslutter Kontrakten, vil Volvo Cars ikke refundere eventuelle beløp som allerede er innbetalt og Volvo Cars har rett til å kreve betaling for eventuelle vedlikeholdstjenester som er utført under denne Kontrakten før avslutningen.

8. Samhandling med forhandler og gjennomføring av vedlikeholdstjeneste

8.1 Serviceavtalen er koblet til markedet hvor den opprinnelig ble kjøpt. Planlagt vedlikeholdsservice i henhold til serviceprogrammet kan påkalles ved et hvilket som helst autorisert Volvo Car-verksted innenfor det markedet.

8.2 Når planlagt vedlikeholdsservice skal utføres i henhold til bilens serviceprogram, må du bestille tid hos et autorisert Volvo Car-verksted i markedet der Serviceavtalen opprinnelig ble kjøpt. Du kan bruke vår digitale bestillingstjeneste for å legge inn en bestilling eller ta kontakt med et autorisert Volvo Car-verksted.

8.3 Kontrakten din er knyttet til bilen din. Hvis det har vært eierskapsskifte etter at Kontrakten ble inngått, vil Serviceavtalens termin fortsatt være gyldig for den nye eieren. Derimot er forpliktelsen til å betale utestående beløp til Volvo Cars i forbindelse med Kontrakten, personlig for deg. Du er ansvarlig for (a) å informere kjøperen av bilen din om vilkårene i denne Kontrakten, og (b) enhver betaling fra kjøperen av bilen din for utestående beløp under denne Kontrakten.

9. Dine forpliktelser

9.1 Planlagt vedlikeholdsservice skal utføres i samsvar med Volvo Cars' anbefalinger. Planlagt vedlikeholdsservice avhenger av tid og kjørelengde og kan skje med forskjellige tidsintervaller. For at Serviceavtalen skal være gyldig, kreves videre at du:

 1. kjører, vedlikeholder og behandler bilen i samsvar med instruksjonene i førerveiledningen for bilen samt service- og garantihåndboken, og din Kontrakt;
 2. gjennomfører rutinekontroller for bilens væsker mellom anbefalte serviceintervaller og etterfylle på egen kostnad ved behov; og
 3. på egen kostnad levere bilen til et autorisert Volvo-verksted for service på de serviceintervallene som er oppgitt i bilens førerveiledning og service- og garantihåndbok.

10. Utelukkelser

10.1 Serviceavtalen inkluderer ingen reparasjonsarbeider, reservedeler eller forbruksvarer som er nødvendig for å opprettholde kjørbarheten for bilen (uansett om det anses som resultat av vedlikeholdstjenester eller noe annet), eller alt annet arbeid du blir enig med det autoriserte Volvo-verkstedet om at skal utføres. Utskifting av registerreimer, ekstrareimer, strammere og ruller, AdBlue og kjølevæske er også unntatt. Alle ekstra tjenester er gjenstand for separate avtaler mellom deg og det autoriserte Volvo-verkstedet, og Volvo Cars er ikke og vil ikke på noe tidspunkt være part i noen avtaler om ekstra tjenester.

10.2 Volvo-biler med spesielle serviceprogrammer, som for eksempel (men ikke begrenset til) taxi, politi eller andre spesifiserte bruksformål er ekskludert, og eventuelle kostnader knyttet til slike spesielle serviceprogram vil bli lagt til som en ekstra kostnad.

11. Ansvarsfraskrivelse

11.1 Serviceavtalen inkluderer ingen forpliktelse for det autoriserte Volvo Car-verkstedet eller Volvo Cars til på noen måte å dekke dine kostnader, tap av inntekt, tap av tid eller annen skade, forårsaket av at du har overlatt bilen til verkstedet eller forårsaket ved at du ikke kan bruke bilen i den tiden den har vært i verkstedets omsorg for avtalt planlagt vedlikehold.

11.2 Ikke noe i disse Vilkårene utelukker, begrenser eller modifiserer noen garanti, rettighet eller behandling implisert eller pålagt av eventuelle gjeldende lovverk som ikke kan lovmessig ekskluderes, eller begrenses.

12. Gjeldende lov og tvistested

Når det gjelder tvister vedrørende fortolkningen eller bruken av denne Kontrakten, skal partene søke å løse disse ved gjensidig avtale. Denne Kontrakten er underlagt lovene i landet der Serviceavtalen ble kjøpt, og verneting for eventuelle tvister vil være de kompetente nasjonale domstolene.