Gjennomrustningsgaranti

12 års garanti mot gjennomrustning

Gjennomrustningsgaranti

 

Volvo garanterer at dersom det i løpet av garantiperioden skulle oppstå gjennomrusting på bilens karosseri, vil Volvo uten kostnad for kunden utbedre skaden.

Rustbeskyttelsesgaranti

Garantidekning

Hvis det ruster hull i noen del av karosseriet, repareres eller skiftes den eller de aktuelle karosseriplatene kostnadsfritt hos en fritt valgt Volvo-forhandler eller et verksted som er autorisert av Volvo, også hvis bilen har fått ny eier i garantitiden.

Med "gjennomrusting" menes at det er oppstått gjennomgående hull i karosseriet som følge av rust innenfra eller fra undersiden som følge av fabrikasjons- eller materialfeil. Rustbeskyttelsesgarantien gjelder internasjonalt, men avvik forekommer i noen land. 

 

Garantiperiode

Rustbeskyttelsesgarantien begynner å gjelde fra samme tid som nybilgarantien, og fortsetter i 12 år. 

Unntak

Volvo er ikke ansvarlig for reparasjon eller utskifting som er en direkte følge av:

• at ikke lakk og karosseri er skikkelig vedlikeholdt i samsvar med Volvos veiledning
• faktorer utenfor Volvos kontroll, som miljøfarer medregnet - men ikke begrenset til industrinedfall, storm, sur nedbør og skader (som steinsprut, riper og bruk av uegnet vaskemiddel)
• kollisjonsskader som er reparert med materialer eller metoder som ikke er godkjent av Volvo
• endringer av bilen i forhold til Volvos opprinnelige spesifikasjoner