V60

2021 Early

Sporing av stjålet kjøretøy med Volvo On Call*

Ved mistanke om at bilen er stjålet kan Volvo On Call-servicesenteret kontaktes via Volvo On Call-appen eller telefon for å forsøke å finne bilen.1

Hvis tyveri eller annen ulovlig bruk av bilen er konstatert, kan eieren av bilen sammen med politiet og Volvo On Call servicesenter bli enige om at bilen skal spores. Volvo On Call servicesenter sender en melding til bilen for å finne bilens posisjon. Deretter kontaktes politiet eller annen myndighet.

 Notat

Dette gjelder også hvis bilen har blitt åpnet og stjålet ved bruk av en tilhørende nøkkel.

 Notat

En forutsetning for at bilen skal kunne spores, er at det leveres en politianmeldelse. Volvo On Call gir bare ut informasjon til politiet.
  1. * Tilleggsutstyr/tilbehør.
  2. 1 Tilgjengelige tjenester varierer avhengig av marked.

Hjalp dette?