Sporing av stjålet kjøretøy med Volvo On Call*

Ved mistanke om at bilen er stjålet kan Volvo On Call-servicesenteret kontaktes via Volvo On Call-appen for å forsøke å finne bilen.1

Hvis tyveri eller annen ulovlig bruk av bilen er konstatert, kan bilens eier sammen med politiet og Volvo On Call-servicesenteret avtale hvordan bilen skal spores.

 Nb!

Dette gjelder også hvis bilen har blitt åpnet og stjålet ved bruk av en tilhørende nøkkel.
Følgende må gjøres:
Kontakt Volvo On Call-servicesenteret, og fortell at du ønsker hjelp til å spore bilen. Sporingen starter.
Lever en anmeldelse til politiet.
Kontakt Volvo On Call-servicesenteret igjen, og oppgi saksnummeret fra politiet.
Volvo On Call-servicesenteret informerer politiet om bilens posisjon.

 Nb!

En forutsetning for at bilen skal kunne spores, er at det leveres en politianmeldelse. Volvo On Call gir bare ut informasjon til politiet.
  1. * Tilleggsutstyr/tilbehør.
  2. 1 Tilgjengelige tjenester varierer avhengig av marked.