Førerassistansesystemer

Våre førerassistansesystemer gir deg komfort og trygghet bak rattet, uansett hvor du drar. Se nærmere på noen av de tilgjengelige systemene.

Å unngå en kollisjon

Intelligente systemer registrerer, og hjelper deg med å unngå kollisjoner med andre biler, fotgjengere og syklister – både dag og natt. Ved behov varsler systemet deg med lydsignaler, visuelle signaler og bremsestøt. Hvis en kollisjon er i ferd med å skje, eller du er på vei inn i kjørebanen til et motgående kjøretøy, bremser bilen automatisk.

Lane Keeping Aid

Lane Keeping Aid gjør det mer praktisk og sikkert når du kjører på motorveien. Hvis du bytter kjørefelt uten at du bruker blinklyset, styres du forsiktig tilbake til kjørefeltet. Hvis denne styrehjelpen ikke er nok eller du fortsetter å styre ut over linjene i veien, varsler systemet deg ved hjelp av vibrasjoner i rattet. Lane Keeping Aid overvåker plasseringen din på veien kontinuerlig og gir styrehjelp ved hastigheter fra 65 km/t til 200 km/t. ***

Run-off Road Mitigation

Run-off Road Mitigation hjelper til med å forhindre utforkjøring. Hvis du er på vei over markeringen av det ytre kjørefeltet, får du hjelp til å styre bilen tilbake på veien. Kan denne sikkerhetsinnovasjonen fra Volvo kan også aktivere bremsene etter behov for å holde deg på veien. Run-off Road Mitigation opererer under fart mellom 65 kmt/t og 140 km/t.

Cross Traffic Alert med autobrems

Driver assist med Cross Traffic Alert gjør det enklere for deg å rygge ut av en parkeringsplass, med advarsler om kjøretøy som nærmer seg og autobrems ved kollisjonsfare.**

Blindsoneinformasjonssystemet (BLIS)

Blindsoneinformasjonssystemet (BLIS™) med Steer Assist kan gjøre det mindre stressende å manøvrere i tett trafikk. Varsler og aktiv støtte fra bilen styrer deg tilbake på veien. Når en bil beveger seg inn i din blindsone, eller nærmer seg raskt bakfra i kjørefeltet på en av sidene, kan Blindsoneinformasjonssystemet (BLIS™) varsle deg via et lys i venstre eller høyre sidespeil. ***

360 graders kamera

Fire kameraer med høyoppløsning gir deg 360° fugleperspektiv når du parkerer, slik at du uanstrengt kan ta deg inn og ut av trange steder.

Connected safety

Skybasert kommunikasjon lar deg motta og dele informasjon om forholdene på veien med andre Volvo-biler. Sanntidsdata hjelper både deg og andre, med å forberede seg på veien videre, ved å vise et symbol i kjøredisplayet eller i head-up display. Du blir også varslet hvis et annet tilkoblet kjøretøy fanger opp signaler om glatt veibane. ***

Ikke alle avbildede funksjoner er standard eller tilgjengelige for alle modeller og motorer. * Kjøretøy, fotgjengere og syklister som beveger seg i bilens retning, kan oppdages ved visse hastigheter og under visse forhold; føreren er til enhver tid ansvarlig for sikker kjøring. ** Funksjoner for førerstøtte er ikke en erstatning for førerens oppmerksomhet og dømmekraft. Cross Traffic Alert vil kunne ha begrenset funksjonalitet i visse situasjoner. Bremsestopp fungerer bare ved lavere hastigheter.*** Føreren kan velge å deaktivere Lane Keeping Aid, BLIS og Connected Safety, og disse systemene må aktivt gjenopprettes for å kunne fungere igjen.