Informasjonserklæring

Behandlingsansvarlig

Volvo Car Corporation, et svensk juridisk selskap med organisasjonsnummer 556074-3089 og adresse SE-405 31, Göteborg, Sverige – heretter omtalt som «VCC», «vi», «vår» og «oss» – vil som behandlingsansvarlig behandle personopplysningene dine som beskrevet nedenfor.

Formålet med, og det rettslige grunnlaget for behandlingen

Vi behandler personopplysningene (navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse osv.) som du gir oss i forbindelse med din data forespørsel om rettigheter i forbindelse med personopplysninger. Formålet med vår behandling er å administrere anmodningen din. Vi behandler også personopplysningene du gir oss, for utviklings- og statistikkformål i tilknytning til systemet vårt for administrasjon av anmodninger fra registrerte.

Det rettslige grunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger i forbindelse med administrasjon av din dataforespørsel om utøvelse av rettigheter i forbindelse med personopplysninger, er at denne behandlingen er nødvendig for å overholde den juridiske forpliktelsen som vi er pålagt i forbindelse med dine rettigheter. Det rettslige grunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger for utviklings- og statistikkformål, er at denne behandlingen er nødvendig av hensyn til vår legitime interesse.

Utlevering og mottakere av dine personopplysninger

Volvo Cars kan komme til å overføre dine personopplsninger til mottakere i land utenfor EØS som kan ha annen lovgivning når det gjelder personvern og datasikkerhet. Dette inkluderer land som EU-kommisjonen ikke anser har tilstrekkelig nivå av beskyttelse av personopplysninger. Hvis dette skjer vil Volvo Cars sikre at overføringen er lovlig i henhold til relevant lovgivning. Du vil også bli informert om det rettslige grunnlaget for overføringen, hvilke sikkerhetstiltak som er iverksatt og hvr du kan henvende seg for å få informasjon om disse sikkerhetstiltakene.

Oppbevaringstid

Vi behandler personopplysningene dine i forbindelse med din anmodning fra en registrert om utøvelse av rettigheter i forbindelse med personopplysninger, i en periode på tolv (12) måneder fra datoen anmodningen din ble innfridd.

Dine rettigheter og VCCs kontaktinformasjon

Du finner mer informasjon om rettighetene dine i forbindelse med vår behandling av dine personopplysninger, samt kontaktopplysninger til personvernombudet vårt, på https://support.volvocars.com/privacy.