Sikkerhet

Sikkerhet i den virkelige verden er vårt fokus

Vi har bygget opp sikkerhetskunnskapen vår gjennom flere tiår med bransjeledende forskning på virkelige scenarier. Siden 1970-tallet har vi analysert over 50 000 biler fra virkelige ulykker som har involvert over 80 000 passasjerer.

Inne på et testanlegg for Volvo

E.V.A-initiativet: Like kjøretøy for alle (Equal Vehicles for All)

Volvo Cars utvikler biler slik at de er like sikre for alle, uavhengig av kjønn, alder, høyde, form eller vekt. Siden 2019 har vi delt over 40 år med forskning innen bilsikkerhet. Dette ligger ute med åpen tilgang og mulighet for nedlastning.

Dr. Lotta Jakobsson, Senior Technical Leader ved Volvo Cars Safety Centre.

Kollisjonstest sett ovenifra.

Resultatet av mer enn 50 år med forskning

Volvo Traffic Accident Research Team ble dannet i 1970 for å lage en stor kunnskapsbank over forskning og resultater. Dette dannet ryggraden for mange av våre sikkerhetsinnovasjoner som finnes i biler i dag.

Banebrytende funksjoner som gjør en forskjell

Digital gjengivelse av et karosseri
Side Impact Protection System (SIPS)

Volvos SIPS (Side Impact Protection System) og sidekollisjonspute øker sikkerheten på en intelligent måte, og reduserer potensielt alvorlige brystskader med over 50 prosent for alle passasjerer.

Digital gjengivelse av et karosseri
Beskyttelse for alle

SIPS, sammen med den raskt oppblåste gardinkollisjonsputen reduserer risikoen for hodeskader med 75 prosent ved sidekollisjoner. Den blåser seg opp på 0,04 sekunder og gir en bedre beskyttelse for passasjerer foran og bak i bilen.

Digital oversikt over et bilsete
Setene våre bidrar til å beskytte deg mot nakkeslengskader

Tradisjonelt har kvinner høyere risiko for nakkeslengskader på grunn av anatomi og styrkeforskjeller. Når det gjelder Volvo-seter, opphever WHIPS-systemet dette ved å bruke robuste hodestøtter og smart setedesign for å utjevne risikoen for nakkeslengskader for begge kjønn.

To kvinner i en bil gleder seg over en kjøretur

Den mest effektive livredderen i trafikken

Siden vi lanserte sikkerhetsbeltet for over 60 år siden, har det reddet over 1 million liv. I alle slags kollisjoner gir bilbeltet veldig god beskyttelse for passasjerer, uansett størrelse, kjønn eller kroppsfasong.

Inne på et Volvo Cars testanlegg.

Vi deler Volvo sin forskning med verden

Vi tenker at alle skal være godt sikret. Gjennom E.V.A.-initiativet har vi siden 2019 delt vår forskning på sikkerhet innen virkelige ulykker fra over 50 år siden.

E.V.A. – like kjøretøy for alle

Svar på vanlige spørsmål

Hvorfor bruker Volvo Cars data fra den virkelige verden?

Utviklingen vår innen sikkerhet er basert på kunnskap fra data fra den virkelige verden, ettersom vi tar sikte på å gjøre bilene trygge for alle og bidra til å beskytte mennesker i virkelige trafikksituasjoner, noe som er mer enn bare å adressere og oppfylle standardiserte kollisjonstester for sertifisering og rangeringer.

Hvordan utvikler Volvo Cars sikre biler basert på data fra virkeligheten?

Data om mer enn 50 000 biler i virkelige kollisjoner med over 80 000 passasjerer er samlet inn og inkludert i vår statistiske database, som gir informasjon om hvorfor ulykken skjedde og hvordan skader ble forårsaket. Deretter bruker vi funnene i utviklingen av nye Volvoer for å beskytte folk bedre mot skader. Siden vi har samlet inn data på samme måte i mange år, kan vi kartlegge fremgangen og forbedre suksessraten gjennom årene.

Hvor lenge har Volvo Cars testet med kvinnelige kollisjonsdukker?

Vi har testet med kvinnelige kollisjonsdukker siden 1995, og startet med den eneste tilgjengelige frontstøtdukken i liten kvinnestørrelse, HIII 5th percentile. I 2001 inkluderte vi en liten sidekollisjonsdukke, SID2s. Vi utviklet verdens første mellomstore kvinnelige kollisjonsdukke gjennom en virtuell modell av en gravid kvinne tidlig i 2000-årene. Ti år senere utvidet vi kollisjonsdukkefamilien med en virtuell mellomstor kvinnelig kollisjonsdukke for evaluering av nakkeslengskader ved påkjørsler bakfra, som den eneste bilprodusenten i samutviklingen av EvaRID.

Hvordan sikrer du personvernet til de involverte i ulykkene?

Vi deler kunnskapen vi fikk fra krasjene i stedet for databasen, noe som betyr at ingen identifiserbar informasjon om de involverte personene vil bli inkludert eller mulig å spore. Volvo Cars bruker dataene til sikkerhetsforskning som er legitim interesse i henhold til personvernlovgivningen inkl. GPDR.

Hva står E.V.A for? Hva handler initiativet om?

E.V.A står for Equal Vehicles for All. Volvo deler kunnskapen vi har opparbeidet oss fra forskning på virkelige kollisjoner siden over ti år siden, og oppfordrer bransjen til å gjøre biler like sikre for alle, uansett kjønn, alder, høyde, form eller vekt.

Hvilken kunnskap består E.V.A.-initiativet av?

Kunnskapen du kan få tilgang til og laste ned gjennom dette prosjektet, er en samling av mer enn 150 forskningsrapporter. Det er en samling som består av en del av forskningen som ligger bak utviklingen av sikkerhetsinnovasjoner i Volvo Cars siden 1950-årene.

Hva er tilgjengelig i det digitale biblioteket?

Over 160 forskningsrapporter om passasjerbeskyttelse har blitt lastet opp til dette knutepunktet så langt. Det har blitt kontinuerlig utvidet med flere papirer på dette feltet og andre. Biblioteket inneholder forskningsartikler om alle typer skader (f.eks. nakkeslengskader, hode-, bryst- og ryggskader og skader i over- og underekstremiteter) i alle typer kollisjonssituasjoner. Biblioteket inneholder også forskningsartikler om barnesikkerhet. I fremtiden vil den bli utvidet til å omfatte mer av Volvos forskning.

Volvo Cars' sikkerhetsfunksjoner styrker gode kjørevaner, og har til hensikt å forebygge fraværende, aggressiv eller på andre måter usikker eller ulovlig kjøring. Det er alltid førerens ansvar å ha god kontroll over bilen. Beskrevne funksjoner kan være ekstrautstyr, og tilgjengeligheten kan variere fra land til land.