Sikkerhet

Sikkerhet har alltid vært grunnlaget for hvordan vi driver forskning og anvender brukerdata for å gjøre velinformerte beslutninger. Siden 1970-tallet har vi nå analysert over 43 000 biler som har vært involvert i virkelige ulykker. Disse ulykkene har rammet over 72 000 passasjerer.

Inne på et testanlegg for Volvo
Digital gjengivelse av prikker som ligner en person. Har noe tekst i forgrunnen.

Vi deler Volvo sin forskning med verden

Vi mener at alle som kjører eller er passasjer i en bil skal være like godt sikret. Siden 2019 har vi gjennom E.V.A-initiativet delt over 40 år med forskning innen bilsikkerhet. Dette ligger ute med åpen tilgang og mulighet for nedlastning.

E.V.A-initiativet: Likeverd i kjøretøy, for alle (Equal Vehicles for All)

Et tiltak for at bilsikkerheten skal være like god for alle. Ikke bare menn, men også kvinner og barn.

«Vi samler inn data i sanntid, det har vi gjort lenge. Slik identifiserer vi hvordan skader kan variere for menn, kvinner og barn i ulike kollisjoner»

Dr. Lotta Jakobsson, Senior Technical Leader ved Volvo Cars Safety Centre.

Kollisjonstest sett ovenifra.

Resultatet av mer enn 40 år med forskning

Volvo Traffic Accident Research Team ble dannet i 1970 for å lage en stor kunnskapsbank over forskning og resultater. Kunnskapsbanken er selve ryggraden for mange sikkerhetsfornyelser vi ser i dagens biler.

Banebrytende funksjoner som gjør en forskjell

Digital gjengivelse av et karosseri
Side Impact Protection System (SIPS)

Volvo-innovasjonen SIPS, er en karosseristruktur som er bygget for å øke den generelle sikkerheten i bilen. Studier viser at SIPS og sidekollisjonsputen kan redusere alvorlige brystskader, for alle passasjerer, med over 50 prosent.

Digital gjengivelse av et karosseri
Beskyttelse for alle

Utover SIPS har også de oppblåsbare kollisjonsgardinene sørget for omtrent 75% lavere risiko for hodeskader ved en sidekollisjon. Gardinene blåser seg opp på 0,04 sekunder, og er det første kollisjonssystemet som har forbedret skikerheten til passasjerer både foran og bak.

To kvinner i en bil gleder seg over en kjøretur

Den mest effektive livredderen i trafikken

Siden vi lanserte sikkerhetsbeltet for over 60 år siden, har det reddet over 1 million liv. I alle slags kollisjoner gir bilbeltet veldig god beskyttelse for passasjerer, uansett størrelse, kjønn eller kroppsfasong.

Volvo Cars' sikkerhetsfunksjoner styrker gode kjørevaner, og har til hensikt å forebygge fraværende, aggressiv eller på andre måter
usikker eller ulovlig kjøring. Det er alltid førerens ansvar å ha god kontroll over bilen. Beskrevne funksjoner kan være ekstrautstyr, og
tilgjengeligheten kan variere fra land til land.