Bærekraft

Klimahandling

Klimaendringen er et faktum. Som bilprodusent anerkjenner vi at vi er en del av årsaken til klimaendringene vi står ovenfor, og at vi har et handlingsansvar. Vi jobber med å redusere utslipp på tvers av hele verdikjeden vår, for å nå målet om å bli et klimanøytralt selskap innen 2040.

Klimaendringene er den ultimate sikkerhetstesten.

Handlinger og milepæler

CO2 per bil -40 %

CO2 per bil -40 %

Fra perioden 2018 til 2025 har vi som mål å redusere CO2-utslippet for levetiden per bil med 40 prosent. Det betyr at vi må gjøre mer enn å bare redusere eksosutslipp – elektrifisering er ikke nok. Vi må også redusere CO2-utslippet på tvers av hele driften og leveringskjeden vår.

Eksosutslipp -50 %

Mer enn halvparten av totalutslippet vårt kommer fra eksos. Vi vil redusere eksosutslippet med 50 prosent innen 2025 (med utgangspunkt i tallene fra 2018). Elektrifisering er nøkkelen. Alle nye Volvo-modeller kommer i elektrifisert utgave. Vi ruller også ut nye helelektriske modeller som XC40 Recharge og C40 Recharge – begge er elbiler med null eksosutslipp.

Utslipp fra drift -25 %

Vi må også stå for handling når det gjelder andre utslippskilder, blant annet fra produksjonsanlegg, firmabiler, logistikk, forretningsreiser, pendling, avfall og slutten av livet til kjøretøy. Vi sikter mot å redusere driftsutslippet per produsert kjøretøy med 25 prosent innen 2025 (med utgangspunkt i tallene fra 2018). Til å begynne med er målet vårt en klimanøytral global produksjonen innen 2025.

Utslipp fra leveringskjeden -25 %

For oss er det viktig at også leverandørene reduserer utslippene. Produksjon av stål, batterier og deler, gruvedrift av råvarer og indirekte materialer, som datamaskiner og kontormøbler, må vi også ta tak i. Vi ønsker at våre toppleverandører skal bruke 100 prosent klimanøytral energi innen 2025, og utvikle en sirkulær tilnærming til materialer.Målet er at vi reduserer utslipp i forsyningskjeden med 25 prosent per bil innen 2025 (med utgangspunkt i tallene fra 2018).

CO2 per bil -40 %

Fra perioden 2018 til 2025 har vi som mål å redusere CO2-utslippet for levetiden per bil med 40 prosent. Det betyr at vi må gjøre mer enn å bare redusere eksosutslipp – elektrifisering er ikke nok. Vi må også redusere CO2-utslippet på tvers av hele driften og leveringskjeden vår.

Et skinnfritt sete i en Volvo.

Eksosutslipp -50 %

Mer enn halvparten av totalutslippet vårt kommer fra eksos. Vi vil redusere eksosutslippet med 50 prosent innen 2025 (med utgangspunkt i tallene fra 2018). Elektrifisering er nøkkelen. Alle nye Volvo-modeller kommer i elektrifisert utgave. Vi ruller også ut nye helelektriske modeller som XC40 Recharge og C40 Recharge – begge er elbiler med null eksosutslipp.

Et skinnfritt sete i en Volvo.

Utslipp fra drift -25 %

Vi må også stå for handling når det gjelder andre utslippskilder, blant annet fra produksjonsanlegg, firmabiler, logistikk, forretningsreiser, pendling, avfall og slutten av livet til kjøretøy. Vi sikter mot å redusere driftsutslippet per produsert kjøretøy med 25 prosent innen 2025 (med utgangspunkt i tallene fra 2018). Til å begynne med er målet vårt en klimanøytral global produksjonen innen 2025.

Et skinnfritt sete i en Volvo.

Utslipp fra leveringskjeden -25 %

For oss er det viktig at også leverandørene reduserer utslippene. Produksjon av stål, batterier og deler, gruvedrift av råvarer og indirekte materialer, som datamaskiner og kontormøbler, må vi også ta tak i. Vi ønsker at våre toppleverandører skal bruke 100 prosent klimanøytral energi innen 2025, og utvikle en sirkulær tilnærming til materialer.Målet er at vi reduserer utslipp i forsyningskjeden med 25 prosent per bil innen 2025 (med utgangspunkt i tallene fra 2018).

Kvinne med materialer

Klimanøytral produksjon

Målet er en klimanøytral produksjonsdrift innen 2025. Siden 2008 har alle våre europeiske anlegg vært drevet på vannkraft. Per i dag driftes våre globale anlegg av over 80 prosent klimanøytral elektrisitet. Vi vet at det krever mange seiere – store som små – for å nå målene våre.

Volvo Cars har som mål å bli klimanøytrale innen 2040.

Alle våre europeiske anlegg bytter til 100% fornybar elektrisitet

Anlegget i Skövde, Sverige blir klimanøytralt.

Solceller installert ved anlegget Ghent i Belgia og anlegget Charleston i USA

Anleggene Chengdu og Daqing i Kina kjøper inn 100 % klimanøytral elektrisitet

Torslanda, Sverige blir vårt første klimanøytrale bilanlegg.

Mannen bak Volvos Lambda sensorsystem viser oppfinnelsen.

Den globale standarden for utslippsrapportering

Vi vil ha ekte resultater basert på en nøyaktig opptelling av alle utslipp vi er ansvarlige for direkte eller indirekte. Derfor bruker vi Greenhouse Gas Protocol (GHG) – et internasjonalt anerkjent verktøy som kan anvendes for å beregne og rapportere klimagassutslipp.

CO2-veikart

Når vi ser på alle utslipp som vi direkte eller indirekte er ansvarlige for, ser vi at det kreves en bred blanding av tiltak for å skape ekte forandring. Her ser du Volvo sitt veikart for CO2-utslipp.

Elbiler – fordeler og utfordringer

Elektrifisering har en betydelig rolle i visjonen om å bli klimanøytrale innen 2040 – men elbiler skaper også nye utfordringer, for alle.

Gevinstene ved elbiler forsvinner hvis elektrisiteten som brukes til å lade genereres fra fossilt brensel. Lading med fornybar elektrisitet reduserer utslippet i levetiden til enhver bil, betraktelig.

Lading virker også inn på opptaket av elbiler – mer infrastruktur til lading trengs også for at flere personer skal bytte til elbil.

Per i dag føler nok også flere at det er tryggere med lenger rekkevidde. Lang rekkevidde krever større batterier, som har en innvirkning på totalutslippet og prisen i bilens levetid.

Det er et sammensatt samspill, og vi tror at elbiler først oppnår sitt fulle potensiale når vi – som et globalt samfunn – finner nye metoder for å tilby kundene enklere tilgang til lading med fornybar elektrisitet.

Analyse av levetiden til XC40 Recharge og C40 Recharge

Full åpenhet om CO2-utslipp fra Volvo Cars' batteridrevne elektriske biler (BEV), er noe vi regner som bedriftens samfunnsansvar. Derfor har vi laget grundige levetidsanalyser (LCA) av CO2-avtrykket til XC40 Recharge og C40 Recharge.

Barn sitter i baksetet i en parkert bil

Klimamål

Disse grundige levetidsanalysene gir et klart bilde av CO2-intensive materialer og prosesser innen egen drift og leveringskjede – noe som hjelper oss på veien mot våre klimamål, og også mot nullutslippsmobilitet.

Fremtid

Vi lover å fortsette med vår åpenhet om CO2-avtrykket til alle nye Volvo-biler som lanseres i fremtiden.

Vår posisjon

Vårt mål om å bli et klimanøytralt selskap innen 2040 skaper mange utfordringer, og vi vil være åpne gjennom hele denne transformasjonen. Vi ønsker å handle ansvarlig, og vi ønsker at alle som er interessert i hva som skjer her i Volvo Cars skal få utforske fremskrittene vi gjør og vite hva vi står for.

Du må gjerne utforske materialet under for å finne ut mer om hvordan vi tilnærmer oss vårt ansvar.

Volvo Cars er opptatt av bærekraft

Hva gjør vi for å takle de globale utfordringene for bærekraftig utvikling

Rapport om standpunkt for klimahandling

Hva vi står for i kampen mot global oppvarming.

Rapport om standpunkt til sirkulær økonomi

Hvordan vi kan endre oss for å bruke materialene og produktene våre på en bedre måte.

Rapport om standpunkt for CO2-kompensasjon

Hvor vi står for CO2-kompensasjon.