Bærekraft

Klimaendringen er et faktum. Som bilprodusent anerkjenner vi at vi er en del av å problemet og at vi har et handlingsansvar. Vi har som mål å nå netto null klimagassutslipp innen 2040. Hvordan? Ved å redusere utslipp i hele verdikjeden vår.

Hvit Volvo XC40 kjører på en isbelagt vei, sett bakfra.

Handlinger og milepæler

CO₂e per bil -75 %, 2030

CO₂e per bil -75 %, 2030

Vi reduserer gradvis gjennomsnittlig utslipp per bil for å oppnå netto null innen 2040. Ambisjonen vår er å redusere livsløpsutslipp per bil med 40 prosent innen 2025, og deretter å redusere livssyklusutslipp per bil med 75 prosent innen 2030 (2018-grunnlinje).

100 % elektrisk innen 2030

100 % elektrisk innen 2030

Vi har som mål å redusere utslippene per bil med 50 prosent innen 2025, deretter 100 prosent innen 2030 (2018-grunnlinje). Vi har også som mål å være helelektriske innen 2030. Så langt har vi lansert EX40, EC40, EX90, EX30 og EM90 – helelektriske og med null avgassutslipp.

-30 % driftsutslipp innen 2030

-30 % driftsutslipp innen 2030

Vi må også stå for handling når det gjelder andre utslippskilder, blant annet fra produksjonsanlegg, firmabiler, logistikk, forretningsreiser, pendling, avfall og slutten av livet til kjøretøy. Så vi tar sikte på å redusere driftsutslippene, gjennomsnittlig per bil, med 25 prosent innen 2025, deretter 30 prosent innen 2030 (2018-grunnlinje). Til å begynne med er målet vårt å ha klimanøytral energi i egen virksomhet innen 2025.

-30 % materialutslipp innen 2030

-30 % materialutslipp innen 2030

For oss er det viktig at også leverandørene reduserer utslippene. Produksjon av stål, batterier og deler, gruvedrift av råvarer og indirekte materialer, som datamaskiner og kontormøbler, må vi også ta tak i. For helelektriske biler er 75 prosent av materialutslippene fra stål, aluminium og batteri. Så vi jobber aktivt med å designe og utvikle bilene våre på en mer bærekraftig måte, samtidig som vi øker andelen lavutslipp, nær nullutslipp og resirkulerte materialer. Målet er at vi reduserer utslipp fra materialer med 25 prosent per bil innen 2025, deretter med 30 prosent per bil innen 2030 (2018-grunnlinje).

Klimanøytral produksjon

Målet er en klimanøytral produksjonsdrift innen 2025. Siden 2008 har alle våre europeiske anlegg vært drevet på vannkraft.

2022Slovakia

Planer annonsert for et nytt klimanøytralt bilanlegg i Kosice som åpner i 2026.

2021Sverige

Torslanda-bilfabrikken er vår første klimanøytrale bilfabrikk.

2021Kina

Daqing-bilproduksjonsanlegget drives av 100 % klimanøytral elektrisitet.

2020Kina

Chengdu-bilproduksjonsanlegget drives av 100 % klimanøytral elektrisitet.

2018Belgia og USA

Solenergi introduseres til produksjonsvirksomheten i Gent og Charleston.

2008I Europa

Alle produksjonsenheter i Europa går over til 100 % fornybar elektrisitet.

Kvinne arbeider på en bærbar datamaskin, sett fra siden.

Den globale standarden for utslippsrapportering

Vi vil ha ekte resultater basert på en nøyaktig opptelling av alle utslipp vi er ansvarlige for direkte eller indirekte. Derfor bruker vi Greenhouse Gas Protocol (GHG) – et internasjonalt anerkjent verktøy som kan anvendes for å beregne og rapportere klimagassutslipp.

CO2-veikart

Når vi ser på alle utslipp som vi direkte eller indirekte er ansvarlige for, ser vi at det kreves en bred blanding av tiltak for å skape ekte forandring. Her ser du Volvo sitt veikart for CO2-utslipp.

Elbiler – fordeler og utfordringer

Elektrifisering har en betydelig rolle i visjonen om å bli klimanøytrale innen 2040 – men elbiler skaper også nye utfordringer, for alle.

Gevinstene ved elbiler forsvinner hvis elektrisiteten som brukes til å lade genereres fra fossilt brensel. Lading med fornybar elektrisitet reduserer utslippet i levetiden til enhver bil, betraktelig.

Lading virker også inn på opptaket av elbiler – mer infrastruktur til lading trengs også for at flere personer skal bytte til elbil.

Delvis syn bakfra av en parkert XC40 som står og lader utenfor en kafe der to personer er vendt mot hverandre.

Per i dag føler nok også flere at det er tryggere med lenger rekkevidde. Lang rekkevidde krever større batterier, som har en innvirkning på totalutslippet og prisen i bilens levetid.

Det er et sammensatt samspill, og vi tror at elbiler først oppnår sitt fulle potensiale når vi – som et globalt samfunn – finner nye metoder for å tilby kundene enklere tilgang til lading med fornybar elektrisitet.

Livssyklusanalyse av bilene våre

Full åpenhet om karbonutslipp fra Volvo Cars' batteridrevne elektriske biler (BEV), er noe vi regner som bedriftens samfunnsansvar. Derfor har vi laget grundige levetidsanalyser (LCA) av av karbonavtrykket til alle nye elbiler lansert siden 2019.

Barn sitter i baksetet i en parkert bil

Klimamål

Disse grundige levetidsanalysene gir et klart bilde av CO2-intensive materialer og prosesser innen egen drift og leveringskjede – noe som hjelper oss på veien mot våre klimamål, og også mot nullutslippsmobilitet.

Datatransparens og klimaambisjoner

Vi lover å fortsette med vår åpenhet om CO2-avtrykket til alle nye Volvo-biler som lanseres i fremtiden.

Vår posisjon

Vårt mål om å bli et klimanøytralt selskap innen 2040 skaper mange utfordringer, og vi vil være åpne gjennom hele denne transformasjonen. ansvar. Vi ønsker å handle ansvarlig, og vi ønsker at alle som er interessert i hva som skjer her i Volvo Cars skal få utforske fremskrittene vi gjør og vite hva vi står for.

Du må gjerne utforske materialet under for å finne ut mer om hvordan vi tilnærmer oss vårt ansvar.