Wybieranie reakcji na stan blokowania

Możesz włączać i wyłączać różne reakcje na zablokowanie i odblokowanie samochodu.

Po zablokowaniu i odblokowaniu samochodu włączają się określone lampy.

Możesz włączyć dodatkowe reakcje, na przykład składanie lusterek bocznych. Te ustawienia można włączać i wyłączać niezależnie. Te opcje wybiera się w obszarze opcji reagowania na stan zablokowania.

Naciśnij symbol samochodu na dolnym pasku i przejdź do menu Settings.
Wybierz ControlsLockingLock/unlock feedback.
Wybierz odpowiednie reakcje zwrotne.