Wersja artykułu 2024.159.0

Ogólna informacja o ochronie prywatności

Obowiązuje od:

Opublikowano:

Witamy!

Poważnie traktujemy Państwa prywatność i chcemy być transparentni oraz informować Państwa o tym, jak wykorzystujemy Państwa dane osobowe. Będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe wyłącznie w jasno określonych celach i zgodnie z Państwa prawami związanymi z ochroną danych.

Aby móc zapewnić Państwu swobodę przemieszczania się w zindywidualizowany, zrównoważony i bezpieczny sposób, stale rozwijamy nowe produkty i usługi. W miarę ich udostępniania, będą one również podlegały niniejszej informacji, chyba że wyraźnie poinformujemy Państwa o tym, iż jest inaczej.

Niniejsza informacja wyjaśnia, w jaki sposób Volvo Cars przetwarza dane osobowe. Dotyczy ona naszych interakcji z osobami fizycznymi, takimi jak obecni i potencjalni klienci, odwiedzający strony internetowe i partnerzy biznesowi. Od tej chwili będziemy zbiorczo określać różne osoby, z którymi wchodzimy w interakcje, używając sformułowań „Państwo” lub „Państwa”.

Należy pamiętać, że niektóre produkty Volvo Cars mają własne informacje o ochronie prywatności, które wyjaśniają specyficzne przetwarzanie danych dotyczące danego produktu lub usługi. Poniżej przedstawiamy ich listę. Mogą Państwo łatwo uzyskać do nich dostęp, korzystając bezpośrednio z linków.

W niniejszej informacji znajdą Państwo poniższe informacje:

1. Kim jesteśmy?

Volvo Car Corporation jest osobą prawną zarejestrowaną w Szwecji pod numerem 556074-3089, a jej siedziba mieści się pod adresem Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31, Göteborg, Szwecja. Za przetwarzanie Państwa danych osobowych odpowiada Volvo Car Corporation i spółki należące do jej grupy („Volvo”, „my” we wszystkich odmianach gramatycznych). Jesteśmy firmą globalną i dostarczamy produkty i usługi na całym świecie. Więcej informacji na temat spółek grupy działających na poszczególnych rynkach znajdą Państwo tutaj.

2. Jakie dane osobowe wykorzystujemy i dlaczego?

Dane osobowe to informacje, które bezpośrednio lub pośrednio dotyczą Państwa jako osoby fizycznej. Zgodnie z tym, dane osobowe to dotyczące Państwa informacje, takie jak imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, dane finansowe, adres IP oraz informacje, które przekazują nam Państwo podczas kontaktu z naszym działem obsługi klienta. Wykorzystywanie przez nas Państwa danych osobowych nazywa się przetwarzaniem. Każde przetwarzanie danych osobowych musi być uzasadnione. Określa się to jako posiadanie „podstawy prawnej”. Podstawy prawne, na których opieramy się przy przetwarzaniu różnych kategorii danych osobowych, zostały opisane poniżej. Podstawa prawna różni się w zależności od tego, w jakim celu wykorzystujemy Państwa dane osobowe. Aby przeczytać więcej o różnych podstawach prawnych, proszę zapoznać się z poniższymi informacjami.

 • Niezbędne do wykonania umowy: Podstawa ta jest stosowana, gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy z Państwem i wykonania naszych zobowiązań, które z niej wynikają.
 • Niezbędne do realizacji naszego uzasadnionego interesu lub uzasadnionego interesu osoby trzeciej: Podstawa ta jest stosowana, gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych jest dla nas niezbędne do realizacji interesu biznesowego, który nie jest podrzędny wobec Państwa interesu polegającego na nieprzetwarzaniu danych osobowych.
 • Udzielona przez Państwa zgoda: Podstawa ta jest stosowana, gdy udzielają nam Państwo zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych z określonych powodów.
 • Niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego: Podstawa ta jest stosowana, gdy prawo wymaga od nas przetwarzania Państwa danych osobowych.

Proszę zwrócić uwagę, że tam, gdzie określona kategoria danych jest podana poniżej drukiem pogrubionym, słowniczek na końcu niniejszej informacji wyjaśnia bardziej szczegółowo, co ta kategoria danych obejmuje.

2.1 Kiedy odwiedzają Państwo nasze strony internetowe

Przetwarzamy określone dane osobowe (w szczególności identyfikatory sieciowe, których definicję podano w słowniczku), gdy korzystają Państwo z naszych stron internetowych. Zakres identyfikatorów sieciowych i innych danych osobowych, które będą przetwarzane, zależy od konkretnego sposobu korzystania przez Państwa z usług i funkcji naszych stron internetowych, jak opisano poniżej. Aby uzyskać więcej informacji na temat stosowanych technologii, takich jak pliki cookie, prosimy zapoznać się z naszą informacją o plikach cookie.

Poniższa tabela zawiera bardziej szczegółowy wykaz elementów danych określanych jako „identyfikatory sieciowe”.

Jak będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe („cel”)Informacje, które wykorzystujemy („dane osobowe”)Podstawa prawna
Gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową i wchodzą z nią w interakcję, automatycznie gromadzimy dane wysyłane przez Państwa przeglądarkę w celu nawiązania połączenia z naszą stroną internetową.
 • Adres IP
 • Informacje o urządzeniu
 • Znacznik czasowy dostępu
 • Strony internetowe, z których uzyskano dostęp do strony
 • Strony internetowe, do których uzyskano dostęp ze strony
Nasz uzasadniony interes związany z zapewnieniem Państwu bezpiecznej strony internetowej.
Wykrywanie oszustw i nadużyć podczas Państwa interakcji z naszymi funkcjami internetowymi, np. niewłaściwego korzystania z formularzy, wykrywanie botów.
 • Adres IP
 • Dane przekazywane nam przez Państwa w ramach interakcji
Nasz uzasadniony interes związany z wykrywaniem oszustw i nadużyć.
Zapamiętywanie wyborów dokonanych przez Państwa na naszych stronach internetowych (takich jak ustawienia prywatności, produkty w koszyku, język).
 • Preferowany język
 • Informacje o zgodach
 • Pliki cookie

Jeśli są Państwo zalogowani, informacje, które nam Państwo przekazują (takie jak dane kontaktowe, zamówienia, dane pojazdu, konfiguracje)

Nasz uzasadniony interes polegający na zarządzaniu naszymi interakcjami z Państwem, ulepszaniu naszej działalności i podnoszeniu poziomu zadowolenia klientów.
Udostępnianie Państwu funkcji czatu.
 • Pliki cookie
 • Transkrypcja (jeśli jest wymagana)
 • Informacje związane z Państwa wnioskiem (szczegóły znajdują się w punkcie 2.2)
Nasz uzasadniony interes polegający na zarządzaniu naszymi interakcjami z Państwem, ulepszaniu naszej działalności i podnoszeniu poziomu zadowolenia klientów.
Aby zapewnić Państwu usługi map, korzystamy z treści osadzonych przez zewnętrznych dostawców usług, które przekazują dane osobowe tylko wtedy, gdy korzystają Państwo z tej usługi. Dostawcy usług map są odpowiedzialni za późniejsze przetwarzanie danych.
 • Adres IP
 • Dane dotyczące lokalizacji
Nasz uzasadniony interes związany z dostarczaniem Państwu usług map i łączeniu Państwa z naszymi partnerami biznesowymi.
Mierzenie sposobu korzystania z naszych witryn internetowych i uzyskiwanie wglądu w sposób korzystania z usług, lepsze zrozumienie zachowania użytkowników oraz poprawienie użyteczności i niezawodności stron internetowych, a ostatecznie Państwa doświadczenia online.
 • Dane użytkownika (takie jak adres IP, informacje o urządzeniu, identyfikatory plików cookie)
 • Dane dotyczące użytkowania (takie jak przeglądane treści, czas spędzony na stronie, działania podjęte na stronie)
 • ID zamówienia, jeśli ma zastosowanie
Państwa zgoda na pliki cookie wydajności i/lub analityczne oraz późniejsze działania związane z przetwarzaniem danych zgodnie z naszą platformą zarządzania zgodami.
Prezentowanie Państwu spersonalizowanych treści i reklam na innych stronach internetowych i platformach mediów społecznościowych. Oraz mierzenie skuteczności naszych kampanii.
 • Dane użytkownika (takie jak adres IP, informacje o urządzeniu, identyfikatory plików cookie)
 • Dane dotyczące użytkowania (takie jak przeglądane treści, czas spędzony na stronie, działania podjęte na stronie)
 • Strony internetowe i reklamy, z których uzyskali Państwo dostęp do naszej strony
 • Wskaźniki zaangażowania
Państwa zgoda na kategorie marketingowych plików cookie oraz późniejsze działania związane z przetwarzaniem danych zgodnie z naszą platformą zarządzania zgodami.

2.2 Komunikacja i kontakt

Komunikacja ma kluczowe znaczenie dla wszystkich relacji. Chcemy otrzymywać od Państwa informacje i móc odpowiedzieć, gdy się Państwo z nami skontaktują. W tym celu musimy przetwarzać Państwa dane osobowe w sposób wyjaśniony poniżej.

Jak będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe („cel”)Informacje, które wykorzystujemy („dane osobowe”)Podstawa prawna
Zarządzanie naszymi interakcjami z Państwem, wzajemną komunikacją oraz obsługą zapytań i skarg za pośrednictwem dowolnego kanału, takiego jak czat, e-mail, platformy mediów społecznościowych, formularze internetowe, nasze telefoniczne centrum obsługi klienta lub gdy odwiedzają nas Państwo osobiście.
 • Dane kontaktowe, Volvo ID i preferencje dotyczące kontaktu
 • Informacje z Państwa pojazdu oraz o Państwa pojeździe, produktach lub usługach, które Państwu dostarczamy i/lub ich wykorzystania przez Państwa
 • Dane dotyczące umowy, w odnośnych przypadkach
 • Informacje finansowe, w odnośnych przypadkach
 • Nagrania i transkrypcje rozmów i pisemnej komunikacji między nami
 • Dane osobowe związane z Państwa prośbą o wsparcie lub jakimkolwiek innym zapytaniem, w związku z którym potrzebują Państwo naszej pomocy.

Nasz uzasadniony interes związany z zapewnieniem Państwu satysfakcjonującej obsługi klienta i dobrego doświadczenia klienta związanego z naszą marką.

Lepsze zrozumienie Państwa doświadczeń, zainteresowań i obaw dotyczących naszych produktów, usług i marki, poprzez prowadzenie inicjatyw związanych z oceną, takich jak ankiety i badania.
 • Dane kontaktowe
 • Wiek i płeć
 • Informacje o Państwa pojeździe
 • Dane dotyczące umowy, w odnośnych przypadkach
 • Współczynnik otwarć wiadomości e-mail/klikalności
 • Inne dane osobowe, które podadzą nam Państwo w swoich odpowiedziach na ankiety.

Nasz uzasadniony interes związany z:

 • ulepszaniem naszych produktów i usług oraz podnoszeniem poziomu zadowolenia klientów
 • zrozumieniem ogólnej wydajności i skuteczności naszych inicjatyw związanych z oceną.

Państwa zgoda na cele marketingowe w tych krajach, w których jest to wymagane do przeprowadzania ankiet i badań.

Planowanie, organizowanie i prowadzenie wydarzeń, w których zgodzili się Państwo uczestniczyć i/lub w których Państwo uczestniczyli.
 • Informacje przekazane w związku z rejestracją i uczestnictwem w wydarzeniu, takie jak dane kontaktowe, wymagania dietetyczne lub inne potrzeby, w stosownych przypadkach.
 • Dane osobowe, które gromadzimy podczas wydarzenia (w tym, w odnośnych przypadkach, zdjęcia i filmy przedstawiające Państwa)

Nasz uzasadniony interes związany z przygotowaniem i zarządzaniem wydarzeniami oraz popularyzacją działań realizowanych przez Volvo Cars.

Gdy uczestniczą Państwo w konkretnym wydarzeniu, odsyłamy do naszej Informacji o ochronie prywatności w związku z wydarzeniem, gdzie można znaleźć bardziej szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób Volvo Cars wykorzystuje Państwa dane osobowe w związku z tym konkretnym wydarzeniem.

Jeżeli nie są Państwo jeszcze klientami Volvo Cars, przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu zarządzania kontaktami.
 • Dane kontaktowe
 • Państwa preferencje i zainteresowania dotyczące naszych pojazdów i usług
 • Preferowany dealer
Nasz uzasadniony interes związany z zadowalającą obsługą potencjalnych klientów.

2.3 Marketing i oferty

Pragniemy informować Państwa na bieżąco i móc przekazywać Państwu odpowiednie aktualności, treści marketingowe i oferty. W tym celu wykorzystujemy dane osobowe, które zbieramy bezpośrednio od Państwa oraz od dostawców zewnętrznych. Powyższe dane osobowe wykorzystujemy również w celu dostosowania komunikacji do Państwa potrzeb oraz spersonalizowania korzystania przez Państwa z naszych treści. W przypadku, gdy informacje dotyczące Państwa otrzymujemy od osób trzecich, stosujemy kontrole i przeglądy w celu potwierdzenia, że informacje te zostały uzyskane przez daną osobę trzecią zgodnie z prawem oraz że osoba ta ma prawo nam je przekazać. Będziemy przekazywać Państwu odpowiednie aktualności, treści marketingowe i oferty za pośrednictwem wielu kanałów, takich jak poczta, telefon, poczta elektroniczna, aplikacja Volvo Cars i media społecznościowe.

Jeżeli nie chcą już Państwo otrzymywać od nas informacji marketingowych i ofert, mogą Państwo w każdej chwili nas o tym poinformować, wybierając opcję „Zrezygnuj z subskrypcji” u dołu każdej marketingowej wiadomości e-mail lub podobną opcję w innych kanałach komunikacji.

W ramach komunikacji marketingowej współpracujemy z partnerami z branży reklamy cyfrowej, aby tworzyć i wyświetlać treści marketingowe w sieciach społecznościowych i internetowych sieciach reklamowych. Będą oni dalej określani jako „Partnerzy reklamowi”. Na potrzeby wyświetlania odpowiednich i celowanych reklam nasi dostawcy korzystają z danych osobowych przekazanych przez nas lub uzyskanych poprzez inne technologie, np. pliki cookie. Więcej informacji na ten temat można znaleźć poniżej.

Jak będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe („cel”)Informacje, które wykorzystujemy („dane osobowe”)Podstawa prawna

Rejestrowanie Państwa wyborów i zarządzanie nimi.

Wysyłanie informacji marketingowych, o które Państwo prosili lub które mogą Państwa zainteresować, zgodnie z Państwa preferencjami.

 • Dane kontaktowe
 • Preferencje dotyczące kontaktu w zakresie komunikacji marketingowej
 • Dane dotyczące umowy, w odnośnych przypadkach
 • Dane pojazdu, w odnośnych przypadkach
 • Rejestrowanie Państwa wyborów (data i czas wyboru oraz system, w którym dokonano wyboru)

Państwa zgoda na otrzymywanie od nas bezpośrednich informacji marketingowych.

W przypadku, gdy kupili Państwo od nas produkt lub usługę, a w stosownych przypadkach, gdy wysyłamy informacje marketingowe do Państwa jako przedstawiciela firmy, nasz uzasadniony interes jest związany z wysyłaniem do Państwa informacji marketingowych.

Nasz prawny obowiązek dokumentowania i wykazywania, czy wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie od nas informacji marketingowych oraz rejestrowania i respektowania Państwa preferencji dotyczących kontaktu, a także kiedy i z czego Państwo zrezygnowali.

Aby pokazywać i dostarczać Państwu odpowiednie informacje marketingowe i oferty, które są spersonalizowane i dostosowane do Państwa preferencji i zainteresowań.

Aby lepiej zrozumieć Państwa konkretne zainteresowania i preferencje i dostosować do nich nasze komunikaty.

Dopasowanie komunikacji w ten sposób może być wynikiem analizy lub przewidywania Państwa osobistych preferencji na podstawie posiadanych przez nas informacji dotyczących Państwa (tak zwane profilowanie).

 • Dane kontaktowe
 • Informacje o Państwa pojeździe
 • Volvo ID
 • ID urządzenia
 • Identyfikatory sieciowe
 • Współczynnik otwarć wiadomości e-mail/klikalności
 • Korzystanie przez Państwa z naszych usług, aplikacji mobilnych i stron internetowych (w zakresie, w jakim można to powiązać z Państwem)*.
 • Dane dotyczące umowy (w odnośnych przypadkach)
 • Informacje wynikające ze statystycznej analizy wydajności naszej komunikacji marketingowej
 • Informacje dotyczące korzystania przez Państwa z naszych usług
 • Historia zakupów
 • Preferowany dealer
 • Historia serwisowania

Nasz uzasadniony interes związany z przekazywaniem Państwu bardziej adekwatnych reklam.

Państwa zgoda na przetwarzanie przez nas tych danych osobowych w celach marketingowych oraz, w stosownych przypadkach, Państwa zgoda na odpowiednie pliki cookie i podobne technologie.

W celu zaprezentowania odpowiednich i dopasowanych reklam Volvo Cars w czasie, gdy odwiedzają Państwo strony naszych Partnerów reklamowych oraz w mediach społecznościowych oraz bezpośrednich komunikatach (jest to nazywane zwykle retargetowaniem).

W celu znalezienia i zaangażowania właściwej grupy odbiorców oraz skierowania do nich reklamy.

 • Dane kontaktowe
 • Współczynnik otwarć wiadomości e-mail/klikalności
 • Identyfikatory sieciowe

Państwa zgoda na odpowiednie pliki cookie lub podobne technologie na naszej stronie internetowej oraz w stosownych przypadkach Państwa uprzednia zgoda na informacje marketingowe oparte na plikach cookie i innych identyfikatorach sieciowych, które wymagają Państwa zgody.

Państwa zgoda na otrzymywanie od nas komunikatów marketingowych lub – w przypadku gdy zakupili Państwo od nas produkt lub usługę – nasz uzasadniony interes polegający na wyświetlaniu i przesyłaniu Państwu komunikatów marketingowych.

Nasz uzasadniony interes związany z reklamowaniem naszych produktów i usług oraz prezentowaniem Państwu bardziej adekwatnych reklam.

Uznajemy, że w takich sytuacjach nasi Partnerzy reklamowi, tj. spółki Meta i Google, ponoszą (jako współadministratorzy) odpowiedzialność solidarną.

W celu uzyskania danych statystycznych dotyczących naszej komunikacji marketingowej.
 • Wskaźniki zaangażowania
 • Współczynnik otwarć wiadomości e-mail/klikalności, szczegóły dotyczące Państwa interakcji z naszymi wiadomościami e-mail i klikniętych linków. Wiadomości e-mail oraz nasza witryna zawierają piksele monitorujące używane do pomiaru częstotliwości otwierania i klikania.
 • Korzystanie przez Państwa z naszej aplikacji Volvo Cars, w tym pobrania, aktywacje, status licencji, subskrypcje, zasięg kanałów mediów społecznościowych, zaangażowanie, kliknięcia, otwarcia, kontakty, odtwarzanie wideo w oparciu o IP, piksele śledzące i elementy łączące osób trzecich.
Nasz uzasadniony interes związany z mierzeniem skuteczności naszych informacji i działań marketingowych pod warunkiem, że w przypadku uzyskania informacji z urządzenia użytkownik zaakceptował reklamowe pliki cookie.

* Dotyczy to użycia aplikacji po zalogowaniu się za pomocą swojego identyfikatora Volvo oraz korzystania z przeglądarki po kliknięciu łącza z wiadomości e-mail, jak również sytuacji, w której zwrócili się Państwo o usługę powiązaną z Państwa numerem telefonu lub adresem e-mail, np. rezerwacja usługi serwisowej lub jazdy próbnej.

2.4 Dostarczanie naszych produktów i usług

Relacja umowna powstaje między nami, gdy zamawiają Państwo, zapisują się lub kupują produkt lub usługę. Będziemy gromadzić informacje, które są nam niezbędne do przygotowania, zawarcia i realizacji umowy. Dane osobowe, które będziemy gromadzić, zależą od umowy. Proszę kliknąć poszczególne umowy poniżej, aby dowiedzieć się więcej.

2.4.1 Jazda próbna

Jak będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe („cel”)Informacje, które wykorzystujemy („dane osobowe”)Podstawa prawna

W celu obsługi i przygotowania Państwa jazdy próbnej.

Umożliwienie zabezpieczenia naszych praw i odzyskania samochodu testowego (którego jesteśmy właścicielem) w przypadku istotnego naruszenia umowy.

 • Dane kontaktowe
 • Dowód tożsamości
 • W razie potrzeby dane o pozycji pojazdu

Wykonanie umowy.

Nasz uzasadniony interes związany z monitorowaniem przestrzegania przez Państwa umowy (w tym z odzyskaniem pojazdu, gdy zgłoszą się Państwo na jazdę próbną).

2.4.2 Abonament Care by Volvo oraz zakupy online wraz z ofertami finansowania samochodu

2.4.2.1 Klient indywidualny lub przedsiębiorca indywidualny

Jak będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe („cel”)Informacje, które wykorzystujemy („dane osobowe”)Podstawa prawna

Przetworzenie i przygotowanie się do realizacji Państwa zamówienia.

Zweryfikowanie Państwa tożsamości i ocena zdolności kredytowej przy podpisywaniu umowy na abonament samochodowy lub innej oferty finansowania samochodu. Informacje o tym, jak udostępniamy dane osobowe biurom oceny ryzyka kredytowego, znajdują się w rozdziale „Udostępnianie Państwa danych osobowych”.

Przeprowadzenie dodatkowej kontroli Państwa dochodów, w przypadku gdy powyższe badanie zdolności kredytowej nie jest wystarczające do potwierdzenia Państwa zdolności kredytowej.

Ocena naszego modelu ryzyka kredytowego i zapobieganie oszustwom.

Sprawdzenie wiarygodności klienta pod kątem list sankcji w celu zapobiegania oszustwom, praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu oraz sprawdzenie, czy klienci są osobami zajmującymi eksponowane stanowiska polityczne.

 • Dane kontaktowe
 • Dowód tożsamości
 • Informacje finansowe

Wykonanie umowy. Nasz uzasadniony interes związany z wiedzą, z kim zawieramy umowy i upewnieniem się, że mogą Państwo zapłacić te kwoty, do których się Państwo zobowiązali.

Nasz uzasadniony interes związany z oceną i optymalizacją naszego modelu ryzyka kredytowego i zapobieganiem oszustwom.

Wypełnianie naszych zobowiązań prawnych w zakresie przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy lub naszego uzasadnionego interesu, jeśli ma to zastosowanie.

Utworzenie i zarządzanie umową dotyczącą produktów i usług, o które Państwo się zwrócili.

Ułatwienie dokonania płatności i odzyskania długu (w stosownych przypadkach, proszę zapoznać się z rozdziałem „Udostępnianie Państwa danych osobowych”, gdzie zamieszczono informacje na temat udostępniania danych osobowych firmom windykacyjnym).

Zarejestrowanie samochodu w krajowym rejestrze pojazdów i aktywowanie ubezpieczenia samochodu zawartego w cenie samochodu (jeśli dotyczy).

Umożliwienie zabezpieczenia naszych praw w przypadku istotnego naruszenia umowy.

 • Dowód tożsamości
 • Dane kontaktowe
 • Volvo ID
 • numer klienta Volvo,
 • Dane pojazdu
 • Informacje finansowe
 • Wiek

Wykonanie umowy.

Wypełnianie naszych zobowiązań prawnych w zakresie rejestracji pojazdów.

2.4.2.2 Klient biznesowy

Jak będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe („cel”)Informacje, które wykorzystujemy („dane osobowe”)Podstawa prawna

Obsługa zamówienia i weryfikacja osoby upoważnionej do składania podpisu w imieniu osoby prawnej.

Realizacja umowy i przekazanie instrukcji dotyczących płatności.

Umożliwienie zabezpieczenia naszych praw w przypadku istotnego naruszenia umowy.

Informacje dotyczące marketingu, patrz Marketing i oferty.

 • Dowód tożsamości
 • Dane kontaktowe
 • Upoważnienie lub pełnomocnictwo

Nasz uzasadniony interes związany z obsługą, zawarciem i realizacją umowy, którą zawieramy z reprezentowaną przez Państwa osobą prawną.

Wypełnienie naszych zobowiązań prawnych.

2.4.2.3 Klient biznesowy z kontem flotowym online

Jak będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe („cel”)Informacje, które wykorzystujemy („dane osobowe”)Podstawa prawna

Utworzenie konta flotowego i zweryfikowanie Państwa jako użytkownika konta flotowego przy logowaniu.

Weryfikacja Państwa tożsamości oraz tego, że są Państwo osobą upoważnioną do składania podpisu w imieniu firmy, w której Państwo pracują.

Komunikacja z Państwem, przetworzenie zamówienia, realizacja umowy i przekazanie instrukcji dotyczących płatności.

Umożliwienie zabezpieczenia naszych praw w przypadku istotnego naruszenia umowy.

Sprawdzenie wiarygodności klienta pod kątem list sankcji w celu zapobiegania oszustwom, praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu oraz sprawdzenie, czy klienci są osobami zajmującymi eksponowane stanowiska polityczne.

Informacje dotyczące marketingu, patrz Marketing i oferty.

 • Dane kontaktowe
 • Volvo ID
 • Hasło
 • Dowód tożsamości
 • Upoważnienie lub pełnomocnictwo

Nasz uzasadniony interes związany z obsługą, zawarciem i realizacją umowy, którą zawieramy z reprezentowaną przez Państwa osobą prawną.

Wypełnianie naszych zobowiązań prawnych w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Nasz uzasadniony interes związany z oceną naszej usługi flotowej online.

2.4.3 Usługi online w naszych samochodach

Wiele naszych samochodów Volvo jest wyposażonych w usługi online. W celu świadczenia tych usług wykorzystujemy następujące dane osobowe w sposób opisany poniżej.

Jak będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe („cel”)Informacje, które wykorzystujemy („dane osobowe”)Podstawa prawna

Ocena stanu samochodu na podstawie informacji bieżących i historycznych w celu zaplanowania serwisu i konserwacji oraz ich przeprowadzenia w razie potrzeby.

Kontaktowanie się z Państwem w sprawie Państwa umowy i zawartych w niej usług.

Umożliwienie zabezpieczenia naszych praw i odzyskania samochodu na abonament (którego właścicielem jesteśmy my lub nasi partnerzy finansowi) w przypadku istotnego naruszenia umowy. Gdy jest to konieczne ze względu na uzasadniony interes nasz lub strony trzeciej w celu ustalenia, wykonania lub obrony przed roszczeniami prawnymi lub na wniosek otrzymany od organu ścigania i gdy potrzebuje on informacji do wykonywania swoich działań w zakresie zapobiegania przestępczości i wymierzania kar, możemy ujawnić informacje organowi ścigania pod warunkiem uzyskania wewnętrznej zgody.

 • Informacje z pojazdu
 • Dane o lokalizacji pojazdu
 • Dane kontaktowe
 • Dowód tożsamości
 • Volvo ID
 • numer klienta Volvo,
 • Dane pojazdu

Realizacja umowy (na przykład dotyczącej czynności obsługi technicznej i usług konserwacji zapobiegawczej, które są objęte umową abonamentową Care by Volvo).

Nasz uzasadniony interes związany z monitorowaniem przestrzegania przez Państwa umowy (w tym z odzyskaniem pojazdu, gdy mają Państwo umowę abonamentową).

Wypełnianie zobowiązań prawnych ciążących na nas lub na osobie trzeciej lub realizacja naszego uzasadnionego interesu polegającego na przekazywaniu danych organom ścigania i wymiaru sprawiedliwości (np. policji, sądom) w przypadku podejrzenia popełnienia poważnego przestępstwa lub gdy jest to konieczne do ustalenia, wykonania lub obrony przed roszczeniami prawnymi.

Możliwość udostępnienia Państwu funkcji samochodu takich jak usługi online i funkcje bezpieczeństwa samochodu.
 • Dane kontaktowe
 • Volvo ID

Nasz uzasadniony interes związany z udostępnieniem Państwu funkcji samochodu i zagwarantowaniu usług online.

Wykonanie umowy (na przykład udostępnienie Państwu usług online).

2.4.4 Volvo ID

Volvo ID to unikatowy, osobisty i niepodlegający przeniesieniu identyfikator, który daje dostęp do wielu usług Volvo zarówno online, jak i w Państwa samochodzie. Aby móc udostępnić Państwu Volvo ID, będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe w sposób opisany poniżej.

Jak będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe („cel”)Informacje, które wykorzystujemy („dane osobowe”)Podstawa prawna
Utworzenie Państwa Volvo ID i umożliwienie Państwu dostępu do usług w ramach cyfrowego ekosystemu Volvo Cars.
 • Informacje kontaktowe
 • Volvo ID
 • Dane pojazdu (w stosownych przypadkach)
 • Hasło
 • Preferowany język
Wykonanie umowy.
Zarządzanie Państwa rezerwacją (rezerwacjami), kontaktowanie się i komunikowanie się z Państwem w sprawie usług, które Państwo zarezerwowali przy użyciu Państwa Volvo ID.
 • Informacje kontaktowe
 • Dane pojazdu
 • Szczegóły rezerwacji (czas, miejsce spotkania, wykorzystywany kanał komunikacji, status rezerwacji)
 • Wszelkie informacje, które podają nam Państwo podczas dokonywania rezerwacji, takie jak opis problemu, który ma zostać rozwiązany
 • Informacje dotyczące aplikacji i Państwa urządzenia (jeśli dotyczy)
Nasz uzasadniony interes związany z zarządzaniem i komunikowaniem się z Państwem w sprawie Państwa rezerwacji.

2.4.5 Pick-up & Delivery

Pick-up & Delivery to usługa, która daje Państwu możliwość odebrania samochodu od Państwa w celu wykonania usługi lub naprawy, a następnie zwrócenia go Państwu. Aby móc udostępnić Państwu tę usługę, będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe w sposób opisany poniżej.

Jak będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe („cel”)Informacje, które wykorzystujemy („dane osobowe”)Podstawa prawna

Utworzenie Państwa konta Pick-up & Delivery, świadczenie usługi oraz komunikacja z Państwem.

Wskazanie Państwu najbliższego dealera lub warsztatu, który może wykonać tę usługę.

 • Dane kontaktowe
 • Hasło
 • Dane o pozycji pojazdu
 • Historia usługi Pick-up & Delivery
 • Dane pojazdu
 • Wszelkie informacje przekazywane nam przez Państwa w związku z korzystaniem z usługi (na przykład notatki z odbioru)
 • Identyfikatory sieciowe

Wykonanie umowy.

Państwa zgoda na zastosowanie technologii śledzenia lokalizacji w Państwa urządzeniu lub na naszej stronie internetowej.

Udostępnienie Państwu pojazdu zastępczego (jeśli dotyczy).
 • Dowód tożsamości
 • Dane ubezpieczenia
 • Dane pojazdu
 • Dane kontaktowe
Wykonanie umowy.

2.5 Gwarancja, zarządzanie reklamacjami i wezwania do serwisu

Aby móc obsługiwać sprawy gwarancyjne, reklamacje oraz ewentualne wezwania do serwisu i wycofania usług, będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe w sposób opisany poniżej.

Jak będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe („cel”)Informacje, które wykorzystujemy („dane osobowe”)Podstawa prawna

Utworzenie i obsługa gwarancji pojazdu (jeśli dotyczy) oraz ocena i zarządzanie zgłoszonymi przez Państwa reklamacjami gwarancyjnymi.

Zarządzanie, umożliwienie i obsługa wezwań do serwisu i reklamacji związanych z produktem (takich jak roszczenia z tytułu odpowiedzialności za produkt).

 • Informacje kontaktowe
 • Dane dotyczące umowy
 • Dane pojazdu
 • Informacje z pojazdu, w zależności od potrzeby
 • Inne informacje, które przekazują nam Państwo w związku z Państwa reklamacją

Wykonanie umowy.

Wypełnienie naszych zobowiązań prawnych (na przykład zarządzanie wezwaniami do serwisu i kwestiami bezpieczeństwa/odpowiedzialności za produkt).

Nasz uzasadniony interes związany z rozpatrywaniem roszczeń z tytułu odpowiedzialności za produkt.

2.6 Badania i rozwój naszych produktów i usług

Stale rozwijamy, oceniamy i prowadzimy badania naszych produktów i usług. W tym celu będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe w sposób opisany poniżej. Ponadto prowadzimy analizy na danych anonimowych i na poziomie zagregowanym. W takich przypadkach dane nie mogą zostać powiązane z Państwem jako osobą.

Jak będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe („cel”)Informacje, które wykorzystujemy („dane osobowe”)Podstawa prawna
Sporządzanie statystyk i przeprowadzanie analizy naszych usług i produktów, zrozumienie zainteresowania rynku naszymi produktami i ofertą oraz sposobu ich wykorzystania.
 • Dane pojazdu
 • Dane kontaktowe
 • Dane dotyczące umowy
 • Pełne lub częściowe zapisy Państwa spraw dotyczących obsługi klienta, odnoszące się do konkretnych zagadnień
Nasz uzasadniony interes związany z ciągłym ulepszaniem naszych produktów, usług i oferty.
Analizowanie danych dotyczących działania pojazdów i innych usług oraz dostarczanie aktualizacji w razie potrzeby.
 • Dane pojazdu
 • Informacje z pojazdu
 • Dane kontaktowe
 • Dane z analizy jazdy

Nasz uzasadniony interes związany z ciągłą poprawą działania, jakości i bezpieczeństwa pojazdów, produktów i usług Volvo.

Państwa zgoda, gdy jest wymagana.

Planowanie ogólnego zarządzania i prowadzenia naszej działalności.
 • Dane kontaktowe
 • Państwa historia transakcji z nami i płatności na naszą rzecz
 • Korzystanie przez Państwa z naszych usług, aplikacji mobilnych i stron internetowych
Nasz uzasadniony interes związany ze zrozumieniem naszej działalności i klientów.

2.7 Pracownicy naszych partnerów biznesowych lub konsultanci

Wykorzystujemy Państwa dane osobowe, jako pracownika jednego z naszych partnerów biznesowych lub konsultanta, w sposób opisany poniżej, abyśmy mogli prowadzić interesy z firmą, którą Państwo reprezentują lub w której Państwo pracują. Nie są tu jednak uwzględnieni pracownicy naszych partnerów będących dealerami lub warsztatów zajmujących się sprzedażą i serwisowaniem naszych samochodów.

Jak będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe („cel”)Informacje, które wykorzystujemy („dane osobowe”)Podstawa prawna
Utrzymanie naszych relacji biznesowych z Państwem, komunikowanie się z Państwem i w inny sposób zajmowanie się sprawami dotyczącymi naszych relacji biznesowych.
 • Dane kontaktowe, które udostępniają Państwo w celach zawodowych
 • Inne informacje, które udostępniają nam Państwo w ramach naszych kontaktów biznesowych
Nasz uzasadniony interes związany z prowadzeniem naszej działalności biznesowej.
Zarządzanie bezpieczeństwem i ochroną w naszych obiektach.
 • Obrazy takie jak nagrania wideo zarejestrowane przez systemy telewizji przemysłowej (CCTV) zainstalowane na terenie naszych obiektów
Nasz uzasadniony interes związany z utrzymaniem bezpieczeństwa i ochrony, zapobieganiu kradzieży i oszustwom na terenie naszych obiektów.

2.8 Dla akcjonariuszy

Jesteśmy spółką notowaną na szwedzkiej giełdzie. Oznacza to, że musimy wypełnić nasze zobowiązania wobec Państwa jako akcjonariuszy. W tym celu gromadzimy i przechowujemy następujące informacje na temat Państwa jako akcjonariusza.

Jak będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe („cel”)Informacje, które wykorzystujemy („dane osobowe”)Podstawa prawna

Identyfikacja akcjonariuszy, prowadzenie rejestru akcjonariuszy, przygotowanie walnego zgromadzenia oraz prowadzenie walnego zgromadzenia i powiązanych z nim spotkań.

Wypełnienie naszych zobowiązań wobec Państwa jako akcjonariuszy na mocy obowiązujących przepisów.

Wypełnienie naszych obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, takich jak ujawnienie rejestru akcji na żądanie.

Zarządzanie udziałami Volvo Cars, w tym, w stosownych przypadkach, dystrybucją akcji.

Komunikowanie się z Państwem jako akcjonariuszem.

 • Informacje kontaktowe
 • Dowód tożsamości
 • Informacje dotyczące pełnomocników reprezentujących akcjonariuszy, jeśli dotyczy
 • Informacje o Państwa udziałach
 • Materiały wizualne i/lub nagrania audio (na przykład nagrania wykonane podczas walnego zgromadzenia)
 • Inne informacje, które Państwo nam udostępniają (na przykład poprzez e-mail, zawiadomienia o walnym zgromadzeniu, wniosek o zajęcie się konkretną sprawą na walnym zgromadzeniu i inną komunikację)

Wypełnienie naszych zobowiązań prawnych.

Nasz uzasadniony interes związany z identyfikacją Państwa jako akcjonariusza oraz komunikacją z Państwem.

Nasz uzasadniony interes związany z zarządzaniem i, w stosownych przypadkach, dystrybucją naszych udziałów oraz udostępnianiem odpowiednich informacji (w tym między innymi danych osobowych dotyczących Państwa jako akcjonariusza) osobom trzecim, takim jak centralne depozyty papierów wartościowych i banki wystawiające kwity depozytowe, w stosownych przypadkach.

3. Udostępnianie Państwa danych osobowych

Udostępniamy dane różnym organizacjom, aby prowadzić naszą działalność, utrzymywać nasze relacje z Państwem oraz dostarczać Państwu produkty i usługi. Aby uzasadnić udostępnianie przez nas danych osobowych, opieramy się na różnych podstawach prawnych w zależności od celu. Może to być na przykład Państwa zgoda lub uzasadniony interes nasz lub strony trzeciej. W każdym przypadku zawarliśmy niezbędne umowy o ochronie danych w celu zapewnienia, że Państwa dane osobowe będą wykorzystywane zgodnie z prawem i celami określonymi w niniejszej informacji o ochronie prywatności.

Kto („Odbiorca”)Dlaczego („Cel”)
Inne spółki grupy Volvo Cars i ich podwykonawcy przetwarzający daneDane osobowe są przekazywane innym spółkom grupy w celu obsługi klienta i świadczenia usług związanych z planowaniem serwisu i konserwacji pojazdów, obsługą strony internetowej oraz udostępnianiem systemów informatycznych w celu wsparcia działalności i przechowywania danych.
Dostawcy IT i ich podwykonawcy przetwarzający daneDane osobowe są przekazywane dostawcom IT, którzy dostarczają nam ogólne systemy wsparcia biznesowego, takim jak dostawcy oprogramowania i przechowywania danych.
Autoryzowani dealerzy Volvo Cars (i ich podwykonawcy przetwarzający dane)Dane osobowe są przekazywane autoryzowanemu dealerowi (dealerom) Volvo, gdy jest to konieczne do spełnienia Państwa wniosku, np. w celu komunikacji i administrowania zapytaniami ofertowymi, jazdami próbnymi lub przekazaniem samochodów oraz udostępniania odpowiednich informacji zwrotnych na temat Państwa doświadczeń związanych z nimi.
Autoryzowane warsztaty Volvo Cars (i ich podwykonawcy przetwarzający dane)Dane osobowe są przekazywane do autoryzowanych warsztatów Volvo Cars w celu wykonania usług w ramach programu serwisowego Volvo. Udostępniamy również istotne informacje zwrotne, które nam Państwo przekazali.
Nasi doradcy prawni i podobni profesjonalni konsultanciDane osobowe muszą być ujawnione w celu wspierania, doradzania i reprezentowania nas w związku z roszczeniami i/lub postępowaniami sądowymi.
Organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości (np. policja, sądy)Dane osobowe muszą być udostępniane lub mogą być udostępniane organom ścigania i wymiaru sprawiedliwości (np. policji, sądom) w celu wypełnienia obowiązku prawnego lub realizacji naszego uzasadnionego interesu związanego z udostępnianiem danych w przypadku podejrzenia popełnienia poważnego przestępstwa lub gdy jest to konieczne do ustalenia, wykonania lub obrony przed roszczeniami prawnymi.
Dostawcy usług marketingowych i reklamowychDane osobowe są udostępniane firmom, które świadczą nam usługi marketingowe lub dostawcom reklamy cyfrowej.
Dostawcy usług finansowych, partnerzy usług finansowych, biura oceny ryzyka kredytowego i agencje windykacyjne

Dane osobowe będą przekazywane podmiotom świadczącym te usługi w celu oceny dokumentów finansowych, które Państwo nam przedkładają, zapewnienia nadchodzącej płatności oraz oceny świadczonych usług (to znaczy usług związanych z oceną ryzyka kredytowego i usług windykacyjnych).

Jeżeli dokonują Państwo płatności online, mogą Państwo przekazać swoje dane bezpośrednio dostawcy usług płatniczych. W takim przypadku Państwa dane są kontrolowane przez dostawcę usług płatniczych, a my nie mamy do nich wglądu, z wyjątkiem sytuacji, gdy musi on je udostępnić w ramach potwierdzenia płatności.

Udostępniamy Państwa dane dostawcom usług finansowych lub naszym partnerom świadczącym usługi finansowe w celu zarządzania operacjami biznesowymi, na przykład w celu przygotowania i administrowania Państwa umową, wysyłania faktur, umożliwienia i monitorowania płatności, obsługi komunikacji związanej z usługami i obsługi klienta oraz w celu wykonywania praw przez partnera świadczącego usługi finansowe. Ponadto, aby pomóc w ulepszeniu oferty produktów i usług, zarządzać skargami, zapewnić zgodność z przepisami oraz w celach szkoleniowych.

Państwa dane osobowe udostępniamy wyłącznie biurom oceny ryzyka kredytowego, w celu oceny i przeprowadzenia kontroli ryzyka kredytowego. Udostępniamy Państwa dane osobowe naszym partnerom windykacyjnym (i ich dostawcom) tylko wtedy, gdy klienci, którzy mają u nas abonament, zalegają z płatnościami. Udostępniamy tym podmiotom dane osobowe, ponieważ mamy uzasadniony interes związany z przeprowadzeniem właściwej oceny ryzyka kredytowego oraz uzasadniony interes związany ze ściąganiem i sprzedażą zaległych należności.

Inni dostawcy usług (jak na przykład operatorzy sieci komórkowych, partnerzy w zakresie usług obsługi klienta, dostawcy usług łączności, operatorzy pomocy drogowej i operatorzy systemów ładowania)

Możemy udostępniać informacje dotyczące Państwa, pojazdu i abonamentu w celu umożliwienia świadczenia usług, wykrywania usterek i poprawy jakości usług lub w celu udzielenia wsparcia w przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów.

Na niektórych rynkach wykorzystujemy i udostępniamy informacje zewnętrznemu dostawcy usług obsługi klienta.

Partnerzy ubezpieczeniowiMożemy udostępniać Państwa dane osobowe naszym partnerom ubezpieczeniowym, aby na przykład, w stosownych przypadkach, móc spełnić Państwa prośbę o wycenę ubezpieczenia. Każdy partner ubezpieczeniowy jest administratorem w zakresie przetwarzania danych osobowych po takim przekazaniu, a informacje o tym, w jaki sposób partnerzy ubezpieczeniowi przetwarzają dane osobowe, można znaleźć na ich stronach internetowych lub kontaktując się z nimi bezpośrednio.
Każdy podmiot zatwierdzony przez PaństwaNa przykład mogą Państwo poprosić nas o udostępnienie danych pojazdu ubezpieczycielowi lub organowi prawnemu.

4. Jak pozyskujemy Państwa dane osobowe

Dane osobowe otrzymujemy bezpośrednio od Państwa, od firmy, którą Państwo reprezentują, a w niektórych przypadkach od osób trzecich, z którymi prowadzimy interesy.

Otrzymujemy również Państwa dane osobowe od spółek z grupy Volvo Cars, jeżeli przekazali Państwo informacje spółce z grupy w związku z korzystaniem z samochodów i usług online, na przykład z aplikacji Volvo Cars.

W pewnych sytuacjach przetwarzamy dane osobowe zebrane z publicznie dostępnych źródeł w związku z Państwa rolą zawodową w celach marketingowych i reklamowych. W takich przypadkach zawsze zapewniamy Państwu możliwość skorzystania z Państwa praw przy pierwszej interakcji z Państwem.

Jeżeli posiadają Państwo pojazd z usługami online i włączyli przekazywanie określonych danych o pojeździe, będziemy również zbierać informacje bezpośrednio z Państwa pojazdu, na przykład informacje o stanie pojazdu i Państwa zachowaniu jako kierowcy. Więcej na ten temat można przeczytać w naszym dokumencie Informacja o ochronie prywatności związana z pojazdem.

Niektóre dane osobowe, które Państwo nam przekazują, są niezbędne, abyśmy mogli wypełnić nasze zobowiązania, prawne lub umowne, związane z dostarczaniem produktów i usług Państwu lub firmie, którą Państwo reprezentują. Jeżeli zdecydują się Państwo na niepodanie pewnych niezbędnych danych osobowych, nie będziemy mogli wypełnić naszych prawnych lub umownych zobowiązań wobec Państwa lub firmy, którą Państwo reprezentują.

5. Przekazywanie danych za granicę

Jako firma międzynarodowa udostępniamy Państwa dane osobowe spółkom należącym do grupy, podwykonawcom i partnerom biznesowym na całym świecie, w szczególności przekazujemy dane osobowe do Indii i Turcji w celu zapewnienia wsparcia informatycznego, do Stanów Zjednoczonych w celu zapewnienia usług hostingowych, wsparcia informatycznego i obsługi klienta.

Zawsze, gdy dokonujemy przekazania danych osobowych za granicę, stosujemy narzędzia i zabezpieczenia, aby upewnić się, że takie przekazanie jest zgodne z obowiązującym prawem i że Państwa dane osobowe mają zapewniony taki sam poziom ochrony jak w UE/EOG. Zazwyczaj stosujemy takie narzędzia i zabezpieczenia jak:

 • zapewnienie, że dany kraj jest objęty decyzją Komisji Europejskiej dotyczącą adekwatności, lub
 • zapewnienie wdrożenia tak zwanych standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską (dostępnych na stronie internetowej Komisji Europejskiej), oraz
 • zapewnienie wdrożenia zabezpieczeń technicznych, takich jak szyfrowanie i anonimizacja.

Jeśli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji na temat przekazywania przez nas danych za granicę, mogą Państwo skontaktować się z nami, korzystając z podanych poniżej danych kontaktowych.

6. Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe

Volvo Cars będzie przechowywać Państwa dane osobowe jedynie tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji jednego lub większej liczby celów wymienionych wyżej, a także w przypadku, gdy jesteśmy w inny sposób prawnie zobowiązani do przechowywania danych (w tym między innymi w związku z okresami umownymi, wymogami wynikającymi z gwarancji i odpowiedzialności za produkt, prawnymi obowiązkami sprawozdawczymi, wymogami dotyczącymi przechowywania niezbędnych danych na potrzeby przewidywanych sporów i/lub w celu zapobiegania oszustwom). Jeżeli nie będziemy już mieć uzasadnionej potrzeby biznesowej w odniesieniu do danych, wówczas albo dokonamy ich anonimizacji, tak aby nie można ich było powiązać z Państwem lub Państwa pojazdem, albo je usuniemy.

Do rodzajów danych osobowych, o których mowa w niniejszej informacji o ochronie prywatności, mają zastosowanie następujące standardowe okresy przechowywania. Powyższe okresy przechowywania mogą ulec zmianie zależnie od pewnych przysługujących Państwu praw (takich jak prawo do usunięcia danych), dokonanych przez Państwa wyborów i udzielonych zgód, okresowych zmian innych obowiązków prawnych, których musimy przestrzegać, lub jeśli w inny sposób powiadomiliśmy Państwa o innym okresie przechowywania danych. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat wymogów dotyczących przechowywania danych w Państwa kraju lub w odniesieniu do określonego rodzaju danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi.

 • Dane kontaktowe klientów: przez okres, w którym są Państwo klientami oraz przez dodatkowy okres wynoszący maksymalnie 5 lat.
 • Dane kontaktowe osób niebędących klientami: maksymalnie 12 miesięcy od ostatniej interakcji z Państwem lub od złożenia zapytania o produkt lub usługę. Okres ten rozpoczyna się ponownie po każdej nowej interakcji z nami.
 • Identyfikatory sieciowe: maksymalnie 36 miesięcy od daty Państwa ostatniej interakcji z nami. Prosimy o zapoznanie się z naszą polityką dotyczącą plików cookie i banerem dotyczącym plików cookie w celu uzyskania informacji o ich konkretnym okresie wykorzystywania.
 • Interakcje z działem obsługi klienta: okres przechowywania zależy od kraju zamieszkania i wynosi od 1 do 10 lat od daty zamknięcia sprawy. W celu uzyskania szczegółów związanych z Państwa rynkiem prosimy o kontakt z nami.
 • Nagrania rozmów telefonicznych i transkrypcje rozmów na czacie: maksymalnie 1 rok od daty rozmowy telefonicznej lub rozmowy na czacie.
 • Volvo ID: w czasie, gdy posiadają Państwo aktywne konto Volvo ID oraz przez dodatkowy okres wynoszący maksymalnie 30 dni.
 • Informacje o Państwa pojeździe i z Państwa pojazdu: maksymalnie 10 lat od daty produkcji pojazdu. Szczegółowe informacje na temat okresów przechowywania danych w przypadku pojazdów z usługami online można znaleźć w naszym dokumencie Informacja o ochronie prywatności związana z samochodem.
 • Dane umowy: na czas trwania umowy oraz na dodatkowy okres wynoszący maksymalnie 5 lat.
 • Informacje finansowe: w przypadku negatywnej decyzji dotyczącej kredytu lub abonamentu – maksymalnie 5 lat, a w przypadku zawarcia z Państwem umowy – tak długo, jak Państwa umowa z nami jest aktywna lub maksymalnie 10 lat zgodnie z naszymi zobowiązaniami prawnymi do przechowywania informacji po rozwiązaniu umowy.

7. Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Profilowanie

Korzystamy z automatycznego przetwarzania danych, aby lepiej poznać Państwa i Państwa preferencje indywidualne. Wykorzystujemy to na przykład wtedy, gdy przeprowadzamy profilowanie na Państwa temat, aby:

 • Dostosować i spersonalizować marketing skierowany do Państwa poprzez analizę lub przewidywanie Państwa preferencji indywidualnych na podstawie posiadanych przez nas informacji na Państwa temat.
 • Dostosować i spersonalizować Państwa doświadczenia podczas interakcji z naszymi różnymi kanałami, takimi jak nasza strona internetowa.

Takie zautomatyzowane przetwarzanie danych nie ma znaczącego wpływu na Państwa jako osobę fizyczną. Proszę pamiętać, że zawsze przysługuje Państwu prawo do sprzeciwu wobec stosowania przez nas profilowania, o którym mowa powyżej. W tym celu lub w razie jakichkolwiek pytań dotyczących naszych procesów profilowania, proszę skontaktować się z nami.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Przy podejmowaniu decyzji o zawarciu z Państwem umowy o abonament samochodowy online stosujemy zautomatyzowane podejmowanie decyzji, które ma dla Państwa istotne skutki. Oznacza to, że niektóre decyzje dotyczące Państwa wniosku o zawarcie z nami umowy są podejmowane wyłącznie w sposób zautomatyzowany (bez udziału osoby fizycznej).

Korzystamy ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji, gdy przed podjęciem decyzji o zawarciu z Państwem umowy przeprowadzamy następujące kontrole:

 • Kontrola Państwa zdolności kredytowej i możliwości spłaty kwot, do których się Państwo zobowiązali, przy podejmowaniu decyzji o zatwierdzeniu Państwa wniosku o skorzystanie z usługi kredytowej świadczonej przez nas, oraz
 • Kontrola wiarygodności klienta w celu zapobiegania oszustwom, praniu pieniędzy oraz w celu sprawdzenia wybranych list sankcji, aby sprawdzić, czy korzystanie przez Państwa z naszych usług wiąże się z ryzykiem oszustwa lub prania pieniędzy oraz z kim zawieramy umowę.

W celu podjęcia zautomatyzowanej decyzji korzystamy z informacji, które podają nam Państwo w ramach wniosku online, danych z biur oceny ryzyka kredytowego oraz naszych własnych informacji wewnętrznych. Więcej informacji na temat rodzaju danych osobowych, które wykorzystujemy oraz celu naszych działań związanych z profilowaniem można znaleźć tutaj. Proszę pamiętać, że jeżeli to Państwu nie odpowiada, mają Państwo prawo poprosić o udział osoby w podejmowaniu decyzji. W takim przypadku proszę pamiętać, że podjęcie decyzji potrwa dłużej.

Stosowanie przez nas zautomatyzowanego podejmowania decyzji może spowodować, że Państwa wniosek zostanie odrzucony na podstawie Państwa oceny kredytowej. W razie pytań na ten temat, prosimy o kontakt z nami z wykorzystaniem danych podanych tutaj.

Proszę pamiętać, że zawsze mają Państwo prawo do sprzeciwu wobec podlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, jeżeli decyzja ta będzie miała dla Państwa skutki prawne lub znaczące. W przypadku niezadowolenia z wyniku decyzji zawsze mogą Państwo zwrócić się do nas i odwołać się od niej. Aby skorzystać z tego prawa, proszę odwołać się do sekcji Państwa prawa i środki kontroli.

8. Państwa prawa i środki kontroli

Przysługują Państwu określone prawa w odniesieniu do Państwa danych osobowych, które przetwarzamy. Prawa te mogą się różnić w zależności od tego, w jakiej jurysdykcji Państwo się znajdują oraz od charakteru przetwarzania danych. Ogólnie rzecz biorąc, Państwa prawa dotyczą poniższych możliwości:

 • wycofanie Państwa zgody (najczęściej jest to rezygnacja z otrzymywania informacji marketingowych)
 • sprzeciwienie się przetwarzaniu przez nas Państwa danych
 • zwrócenie się o kopię danych, które posiadamy na Państwa temat (tak zwane prawo dostępu do danych)
 • zwrócenie się o przeniesienie danych do innego podmiotu (tak zwana możliwość przenoszenia danych)
 • zwrócenie się o poprawienie lub ograniczenie danych
 • zwrócenie się o usunięcie danych (tak zwane prawo do zostania zapomnianym)

Jak wspomniano, prawa te nie są bezwzględne i w niektórych przypadkach przepisy o ochronie danych osobowych ograniczają ich zastosowanie. Jeżeli tak będzie w przypadku wniosku, który Państwo do nas skierują, zawsze wyjaśnimy, dlaczego nie możemy spełnić Państwa prośby.

Jeżeli chcieliby Państwo złożyć wniosek o skorzystanie ze swoich praw, mogą Państwo skontaktować się z nami, wypełniając ten formularz. Uprzejmie prosimy o skorzystanie z formularza, ponieważ zawiera on informacje, które są nam potrzebne do zweryfikowania Państwa tożsamości i skutecznego rozpatrzenia Państwa wniosku. Jeżeli jednak wolą Państwo nie korzystać z formularza, zawsze mogą Państwo skontaktować się z nami i przesłać swój wniosek, korzystając z danych kontaktowych podanych w następnej sekcji.

Mają Państwo również prawo do złożenia skargi do lokalnego organu ochrony danych, jeżeli mają Państwo zastrzeżenia co do sposobu, w jaki wykorzystujemy Państwa dane osobowe. Będziemy jednak wdzięczni, jeśli najpierw skontaktują się Państwo z nami bezpośrednio i przedstawią swoje wątpliwości, abyśmy mogli wspólnie spróbować je rozwiązać. Nasze dane kontaktowe znajdą Państwo tutaj.

9. Informacje kontaktowe

W przypadku pytań dotyczących sposobu, w jaki wykorzystujemy Państwa dane osobowe, mogą Państwo skontaktować się z nami pod adresem dataprotection@volvocars.com lub z administratorem bezpieczeństwa informacji Volvo Car Corporation, korzystając z poniższych danych:

Adres pocztowy: Volvo Car Corporation, Attention: The Data Protection Officer, avd 50092, VAK, 405 31 Göteborg, Szwecja.

E-mail: globdpo@volvocars.com

10. Aktualizacje niniejszej informacji

Stale rozwijamy nasze produkty i usługi, w związku z czym będziemy dokonywać przeglądu i aktualizacji niniejszej Informacji o ochronie prywatności. W związku z tym zachęcamy Państwa do regularnego przeglądania niniejszej Informacji o ochronie prywatności. Data znajdująca się w górnej części niniejszej Informacji o ochronie prywatności informuje o tym, kiedy była ona ostatnio aktualizowana. Będziemy postępować z Państwa danymi osobowymi w sposób zgodny z Informacją o ochronie prywatności, zgodnie z którą zostały one zgromadzone, chyba że uzyskamy Państwa zgodę na inne postępowanie z nimi.

11. Słowniczek

Dane kontaktoweImię, nazwisko, zwrot grzecznościowy, adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu.
Dane pojazduModel pojazdu, numer identyfikacyjny pojazdu („VIN”) i numer rejestracyjny.
Volvo IDImię, nazwisko, numer telefonu, preferowany język, kraj, adres e-mail i wybrane hasło.
Dane dotyczące umowyTyp umowy, numer abonamentu (jeśli dotyczy), data rozpoczęcia i zakończenia umowy.
Informacje z pojazduDane i stan z czujników, ustawienia, połączenia, dane związane z użytkowaniem pojazdu itp. (tego rodzaju dane są związane z numerem VIN samochodu i dlatego mogą być powiązane z Państwem). Aby uzyskać więcej informacji, proszę zapoznać się z naszym dokumentem Informacja o ochronie prywatności związana z pojazdem.
Informacje finansoweMogą to być dane dotyczące Państwa konta bankowego, karty kredytowej lub debetowej, wynagrodzenie brutto, roczny dochód (w tym zaświadczenie o emeryturze w przypadku osób będących na emeryturze). W przypadku badania zdolności kredytowej lub kontroli wiarygodności klienta mogą to być również dane dotyczące osób pozostających na utrzymaniu, stanu cywilnego, miejsca zamieszkania, oceny kredytowej. W przypadku osób prawnych możemy również wykorzystać tytuł prawny, procent własności firmy, wyroki skazujące, pozbawienie praw.
Dowód tożsamościMoże to być kopia lub zdjęcie ważnego krajowego dokumentu tożsamości lub prawa jazdy. Państwa osobisty numer identyfikacyjny lub data urodzenia i/lub dodatkowe dokumenty, których możemy zażądać w celu weryfikacji Państwa tożsamości, na przykład rachunki za media lub pismo z banku. W przypadku przeprowadzania badania zdolności kredytowej lub kontroli wiarygodności klienta mogą to być również następujące informacje uzyskane z innych źródeł, takich jak agencje zapobiegania oszustwom, agencje rządowe lub biura oceny ryzyka kredytowego: obywatelstwo, zastrzeżenie adresu, status wyborcy.
Identyfikatory siecioweObejmuje to różne dane gromadzone za pomocą plików cookie i podobnych technologii, które są umieszczane na naszej stronie internetowej. Mogą to być identyfikatory plików cookie, adres IP, wizyty na stronach internetowych, aktywność na stronach internetowych.
Wskaźniki zaangażowaniaObejmuje to informacje o Państwa interakcjach z naszymi informacjami marketingowymi na różnych kanałach, które możemy przypisać Państwu lub Państwa urządzeniu. Mogą to być między innymi współczynniki otwarć i klikalności, data i godzina interakcji z naszymi e-mailami, linki, które kliknął odbiorca. W przypadku mediów społecznościowych może to być zasięg, zaangażowanie i kliknięcia naszych reklam, otwarcia naszych reklam i kontaktów oraz odtwarzanie wideo.