Wersja artykułu 2022.59.0

Informacje o podmiocie gospodarczym

Obowiązuje od:

Opublikowano:

Volvo Car Poland

Nazwa firmy: Volvo Car Poland sp. z o.o.

Adres siedziby: Puławska 558/560, 02-884 Warszawa, Polska

Adres e-mail do kontaktów (dział obsługi klienta): bok@volvocars.com

Numer telefonu do kontaktów (dział obsługi klienta): + 48 (22) 255 20 50

Numer w rejestrze przedsiębiorstw: Krajowy Rejestr Sądowy, KRS nr 0000018620

Numer NIP: PL1132109846