Zrównoważony rozwój

Droga do neutralności klimatycznej

Chcemy osiągnąć neutralność klimatyczną do 2040 roku – to największe wyzwanie, z jakim kiedykolwiek się zmierzyliśmy. Jesteśmy częścią problemu. Dlatego naszym obowiązkiem jest zmienić to, co robimy i jak to robimy. Bądźmy wszyscy częścią rozwiązania.

Zmiana klimatu to ostateczny test na bezpieczeństwo.

„Zrównoważony rozwój jest teraz dla nas równie ważny jak bezpieczeństwo”.

Håkan Samuelsson, dyrektor generalny

Nasze działania są ukierunkowane na ochronę życia ludzi zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz naszych samochodów. Teraz z takim samym zaangażowaniem zamierzamy chronić naszą planetę.

Nasze cele

Działanie dotyczące klimatu

Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2040 roku

Gospodarka o obiegu zamkniętym

Osiągnięcie modelu gospodarki o obiegu zamkniętym do 2040 roku

Etyczny i odpowiedzialny biznes

Osiągnięcie statusu lidera na polu etycznego i odpowiedzialnego biznesu

Srebrny elektryczny SUV Volvo XC40 Recharge ładowany w różowym otoczeniu.

Jak to osiągnąć?

W pełni elektryczne do 2030 roku

Dziś wszystkie nasze samochody mają wersję zelektryfikowaną. Chcemy, aby do 2030 roku wszystkie samochody opuszczające naszą fabrykę były samochodami w pełni elektrycznymi. Wszyscy jesteśmy zaangażowani.

2017

Pierwszy spośród znanych producentów samochodów ogłaszający całkowitą elektryfikację

2019

Wszystkie modele dostępne w wersji zelektryfikowanej

2021

C40 Recharge – pierwsze Volvo zaprojektowane tylko w wersji w pełni elektrycznej

2025

Założenie: modele w pełni elektryczne stanowiące 50% całej sprzedaży

2030

Plan: każdy nowy model Volvo będzie w pełni elektryczny

góra lodowa i woda po jednej stronie

Ale elektryfikacja to za mało

Musimy ograniczyć wszystkie nasze bezpośrednie i pośrednie źródła emisji. Stawiamy czoło problemowi emisji CO2 w naszym łańcuchu dostaw i wszelkich działaniach operacyjnych – oznacza to przyjęcie zasad gospodarki o obiegu zamkniętym.

– 50%

Emisja spalin

– 25%

Emisja w łańcuchu dostaw

– 25%

Emisja generowana przez działalność operacyjną, w tym logistykę

– 40%

Całkowita redukcja na pojazd

Popieramy cele porozumienia paryskiego

Inicjatywa Science Based Targets (SBTi)* zatwierdziła nasz ambitny plan zakładający, że do 2040 staniemy się firmą neutralną klimatycznie. Według SBTi nasze cele w zakresie redukcji emisji są zgodne z celami porozumienia paryskiego, zakładającymi ograniczanie globalnego ocieplenia o znacznie poniżej 2°C w porównaniu z poziomami sprzed epoki przemysłowej.

Zależy nam na zmniejszeniu naszego wpływu na naszą planetę i wiemy, że będzie to wymagało globalnego wysiłku. Dlatego ważna jest współpraca z innymi podobnie myślącymi firmami, dostawcami i organizacjami mająca na celu poprawę naszych wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju, jak też zmianę w całej branży.

* SBTi to efekt współpracy między organizacjami Carbon Disclosure Project (CDP), United Nations Global Compact, World Resources Institute (WRI) i World Wide Fund for Nature (WWF).

sciencebasedtargets
cdp
ellenmacarthurfoundation
weforum
unglobalcompact
drivesustainability
responsiblebusiness
responsiblemineralsinitiative
Konstruktor sondy lambda firmy Volvo pokazuje swój wynalazek.

Dziedzictwo zrównoważonego rozwoju

Od wielu lat pracujemy nad zmniejszeniem naszego wpływu na środowisko. Poznaj niektóre z naszych dotychczasowych działań.

Zmiana klimatu to ostateczny test na bezpieczeństwo.

Zmiana klimatu to ostateczny test na bezpieczeństwo.