Zrównoważony rozwój

Droga do neutralności klimatycznej

Chcemy osiągnąć neutralność klimatyczną do 2040 roku – to największe wyzwanie, z jakim kiedykolwiek się zmierzyliśmy. Jesteśmy częścią problemu. Dlatego naszym obowiązkiem jest zmienić to, co robimy i jak to robimy. Bądźmy wszyscy częścią rozwiązania.

Zmiana klimatu to ostateczny test na bezpieczeństwo.

Nasze cele

Działanie dotyczące klimatu

Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2040 roku

Gospodarka o obiegu zamkniętym

Osiągnięcie modelu gospodarki o obiegu zamkniętym do 2040 roku

Etyczny i odpowiedzialny biznes

Osiągnięcie statusu lidera na polu etycznego i odpowiedzialnego biznesu

Srebrny elektryczny SUV Volvo XC40 Recharge ładowany w różowym otoczeniu.

Jak to osiągnąć?

W pełni elektryczne do 2030 roku

Dziś wszystkie nasze samochody mają wersję zelektryfikowaną. Chcemy, aby do 2030 roku wszystkie samochody opuszczające naszą fabrykę były samochodami w pełni elektrycznymi. Wszyscy jesteśmy zaangażowani.

góra lodowa i woda po jednej stronie

Ale elektryfikacja to za mało

Musimy ograniczyć wszystkie nasze bezpośrednie i pośrednie źródła emisji. Stawiamy czoło problemowi emisji CO2 w naszym łańcuchu dostaw i wszelkich działaniach operacyjnych – oznacza to przyjęcie zasad gospodarki o obiegu zamkniętym.

– 50%

Emisja spalin

– 25%

Emisja w łańcuchu dostaw

– 25%

Emisja generowana przez działalność operacyjną, w tym logistykę

– 40%

Całkowita redukcja na pojazd

Popieramy cele porozumienia paryskiego

Inicjatywa Science Based Targets (SBTi)* zatwierdziła nasz ambitny plan zakładający, że do 2040 staniemy się firmą neutralną klimatycznie. Według SBTi nasze cele w zakresie redukcji emisji są zgodne z celami porozumienia paryskiego, zakładającymi ograniczanie globalnego ocieplenia o znacznie poniżej 2°C w porównaniu z poziomami sprzed epoki przemysłowej.

Zależy nam na zmniejszeniu naszego wpływu na naszą planetę i wiemy, że będzie to wymagało globalnego wysiłku. Dlatego ważna jest współpraca z innymi podobnie myślącymi firmami, dostawcami i organizacjami mająca na celu poprawę naszych wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju, jak też zmianę w całej branży.

* SBTi to efekt współpracy między organizacjami Carbon Disclosure Project (CDP), United Nations Global Compact, World Resources Institute (WRI) i World Wide Fund for Nature (WWF).

Konstruktor sondy lambda firmy Volvo pokazuje swój wynalazek.

Dziedzictwo zrównoważonego rozwoju

Od wielu lat pracujemy nad zmniejszeniem naszego wpływu na środowisko. Poznaj niektóre z naszych dotychczasowych działań.