Kontakt z nami

Jeżeli nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania, skontaktuj się z nami! Chcąc uzyskać odpowiednią pomoc, należy kontaktować się z właściwą osobą i działem.

Adres:

Volvo Car Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
Ul. Puławska 558/560
02-884 Warszawa
Tel.: 48 (22) 566 28 00
Fax.: 48 (22) 566 28 88

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000018620
NIP nr 113-21-09-846, kapitał zakładowy 250.000 zł

W celu uzyskania dodatkowych informacji o naszych produktach odwiedź strony produktów.


Infolinia Volvo Car Poland

Jeśli lokalny dealer Volvo nie będzie mógł odpowiedzieć na Państwa pytania, prosimy o kontakt centrum obsługi klienta.
22 255 20 50
bok@volvocars.com

Odwiedziny w Volvo

W Volvo Cars Visitor Centre w Göteborgu dostępnych jest szereg atrakcji: przejażdżki pociągiem po fabryce, jazdy próbne najnowszymi modelami samochodów, wycieczka z przewodnikiem po Brand Experience Centre, sklep i restauracja.

Program GOLD

Dowiedź się więcej na tematu programu GOLD przeznaczonego dla nieautoryzowanych serwisów samochodów Volvo. Dowiedź się więcej


Informacja o strategii podatkowej Volvo Car Poland Sp. z o.o. za rok 2022.

Informacja o strategii podatkowej Volvo Car Poland Sp. z o.o. za rok 2021.

Informacja o strategii podatkowej Volvo Car Poland Sp. z o.o. za rok 2020.