Uppdatering av mjukvara

Uppdatering av mjukvara

För att du som Volvokund ska få en så bra upplevelse som möjligt av din bil utvecklar Volvo ständigt systemen i bilarna och de tjänster som du erbjuds. Vid uppdatering av mjukvaran i din bil får du tillgång till många nya funktioner och förbättringar.

Uppdatera mjukvara

Hos en auktoriserad Volvoåterförsäljare kan du i samband med service uppdatera mjukvaran i din Volvo till senaste versionen. Med den senaste mjukvaruuppdateringen kan du få tillgång till nya funktioner och förbättringar, samt de förbättringar som kommit med tidigare mjukvaruuppdateringar.

Uppdateringar från och med april 2019

 • Förbättrad logik för bältespåminnaren i baksätet. Signalen kommer att sluta ljuda när bilen stannar och börjar ljuda igen när bilen rör sig.
 • För att förbättra den övergripande kvaliteten på våra fordon har en ny funktion, Volvo data analytics, integrerats. Denna funktion kommer att använda en liten del av fordonets dataplan.
 • Förändrad optimering i infotainmentsystemet för kompensering av motorljud. Något förändrat ljud kan upplevas.
 • Förbättrad feedback för Pilot Assist. Under vissa förhållanden vibrerar ratten lätt när Pilot Assist styrhjälp blir urkopplad, adaptiva farthållaren förblir aktiv. Samma vibration används som körfältassistans använder då bilen är på väg att lämna körfältet.
 • Förändrade meddelanden i förardisplayen (12-tum) för Start/Stopp-funktionen. Symbol för start/stopp har tillkommit och texterna "Ready" och "Off" har tagits bort.

  Gäller ej Twin Engine-modeller.

  Se, Förändrade start/stopp-symboler
 • Connected safety, larm om varningsblinkers och larm om halt väglag, blir tillgänglig för Europa, se Connected Safety.
 • Uppdatering av Apple CarPlay:
  • Förenklad Start-up efter att en iPhone har kopplats in.
  • Visuell notifiering av inkommande SMS samt andra notiser från en iPhone.
  • Förbättrad positionering vid användning av karttjänster i Apple CarPlay i Kina.
 • Förbättrad mjukvara i Tuneln, fler kanaler kommar att fungera.
 • Förbättrad sökning av intressepunkt (POI

  Point Of Interest

  ) i navigationssystemet.
 • Prestanda- och stabilitetsförbättringar i infotainmentsystemet.
 • Användaren får en ny timer på fordonets trygghetsbelysning. Tidigare var den 30 sekunder och med den nya förändringen blir det 120 sekunder.
 • Förbättring av motorstyrningssystemets optimering.
 • Förbättring av transmissionssystemets optimering.
 • Uppdaterad mjukvara som ger bättre styrkänsla och mindre vibrationer.

  Gäller bilar fr.o.m. 18w46, ej XC40

Uppdateringar från och med mars 2019

 • Förbättring av motorstyrningssystemets optimering

  Gäller ej XC40 eller XC40 Twin Engine.

  .
 • Kommunikation mellan bil och Volvo On Call-appen har förbättrats med avseende på varningar för låg bränslenivå.

Uppdateringar från och med november 2018

 • Förbättring av transmissionssystemets optimering.
 • Twin Engine-modeller: Bilen kan inte startas medan laddkabel är inkopplad.
 • Uppdatering av Spotify-appen. Ny funktionalitet: Möjlighet att lägga till och ta bort sånger från listan över favoriter införs. Uppdaterad vy över spellistor med information om listorna. Förbättrad skroll-funktion. Generella buggfixar gjorda.
 • Uppdatering av Yelp-appen. Ny funktionalitet: Möjlighet att se antal recensioner nu tillgängligt. Generella buggfixar gjorda.
 • Uppdatering av TuneIn-appen. Generella buggfixar gjorda.
 • Uppdatering av Weather-appen. Generella buggfixar gjorda.
 • Möjlighet att stänga av däckövervakningssystemet, TPMS

  Tyre Pressure Monitoring System

  , genom appen "Bilstatus" i centerdisplayen återintroduceras

  Gäller endast vissa marknader

  .
 • Uppdatering av justering av svank- och sidostöd som ställts in och sparats i en förarprofil. Stöden justeras som innan när dörren låses upp med nyckel som är kopplad till profilen men med tillägget att de dessutom justeras ytterligare en gång när bilen startas för att ta hänsyn till det faktiska tryck som uppstått när föraren har satt sig i förarsätet.
 • Förarprofiler: Listan över förarprofiler har uppdaterats med information för att ge en tydligare överblick. Om en profil har en nyckel kopplad till sig så kommer detta nu stå utskrivet i listan under profilnamnet; För att göra det enklare att spara ändringar gjorda till en skyddad förarprofil har en "Spara"-knapp lagts till vid den aktiva profilen i snabbvalsmenyn för förarprofiler.
 • Bilen går att köra iväg när den elektriska parkeringsbromsen är avaktiverad även om "Auto hold" är påslaget och förarens bälte inte är fastspänt.
 • Röststyrning: Allmänna förbättringar och fixar gjorda, bl.a. ökad prestanda/förbättrat utförande för POI

  Point Of Interest

  -sökningar samt korrigering av ljudkedjor/kommandoserier.

Uppdateringar från och med oktober 2018

 • Förbättring av motorstyrningssystemets optimering.
 • För XC40: Ändrat startvärde för när varvtalsmätaren går över i röd färg från 6500 till 6000 varv per minut på alla bensinmodeller.
 • Förbättringar i Spotify-appen för ökad kvalité och prestanda, bl.a. effektivare laddning av spellistor och detaljerad information samt generella buggfixar.
 • Förbättringar i TuneIn-appen för ökad kvalité och prestanda. Generella buggfixar gjorda. Uppdaterat TuneIn-ikonen.
 • Ny funktion i Yelp-appen; Möjlighet att boka bord direkt i appen. Automatisk komplettering av restaurangsökningar införs. Generella buggfixar gjorda.

Uppdateringar från och med maj 2018

 • Den tid som bränsletankens isoleringsventil är öppen för Twin Engine-modeller har utökats. För mer information om hur ventilen fungerar på Twin Engine-modeller, se Om tankventilen stängs på Twin Engine vid bränslepåfyllning.
 • Uppdatering av avbländningsfunktionen för bilens backspeglar som ger en större skillnad mellan de olika lägena Ljus, Normal och Mörk. Se manualen för din bil för mer information om Automatisk avbländning av backspegel.
 • Integritet och datadelning har uppdaterats. Funktion för att aktivera och deaktivera datadelning generellt i bilen tas bort. Aktivering och deaktivering av datadelning väljs istället enbart individuellt för respektive uppkopplad tjänst och för nedladdade appar. För att läsa mer om Integritet och datadelning, se Integritet och datadelning.
 • Uppdaterat utseende och utformning av vissa meddelanden för Pilot Assist, adaptiv farthållare, farthållare och fartbegränsare. För mer information, se Uppdaterat utseende på varningsmeddelanden för Pilot Assist, farthållare, adaptiv farthållare och fartbegränsare.
 • Körfältsassistans, (Lane Keeping Aid, LKA), uppdatering och förändring av hur systemet arbetar för att känna av om föraren håller händerna på ratten och aktivt styr eller inte, vilket är en förutsättning för funktionen. Detta kan märkas genom att viss förändring har skett för när varning om detta visas i förardisplayen, både till att varningen ibland kommer snabbare än tidigare och ibland långsammare, med avsikt att vara bättre anpassad till olika situationer.
 • På grund av nya EURO-NCAP krav kommer bältespåminnaren för baksätet ljuda en längre tid om bältet tas av innan bilen står stilla.
 • Ändrad position för trafikskyltar i Head up-displayen

  Gäller inte XC40.

  när navigationssystemet används och guidning är inaktivt för vissa modeller. Trafikskyltarna ses nu till höger endast om navigationsrutt har aktiverats.
 • Av komfortskäl kan Pilot Assist inte aktiveras om ett släpfordon, cykelhållare eller liknande ansluts till bilens elsystem.
 • Röststyrning: Allmänna förbättringar och fixar gjorda, bl.a. bättre igenkänning för alla språk, bättre igenkänning direkt från start för engelska

  UK English

  , tyska och mandarin samt förbättring av uttal för talsyntes för mandarin.

Uppdateringar från och med mars 2018

 • Volvo On Call-appen har förbättrats och uppdaterats så att notiser upprepas färre gånger.
 • Uppdatering av förarprofilsvyn i centerdisplayen. Alternativen Skydda profil och Anslut fjärrnyckel har bytt plats och möjligheten att Spara aktuella inställningar till profilen är endast synlig om Skydda profil har valts. När Spara aktuella inställningar till profilen väljs ändras texten i rutan till "sparar" i några sekunder vilket bekräftar att ändringar i inställningarna utförs. För mer information om hur du kan skydda och spara ändringar i en förarprofil, se Redigera och skydda förarprofil.

Uppdateringar från och med november 2017

 • Antalet notiser i Volvo On Call-appen har reducerats vid tillfällen då förutsättningar för förkonditionering saknas.
 • Ny funktion, Integritet och datadelning. Datadelning behöver aktivt väljas om det ska aktiveras för uppkopplade tjänster och nedladdade appar i bilen. Valet att aktivera datadelning behöver t.ex. göras i ny bil, efter fabriksåterställning eller efter vissa verkstadsbesök och mjukvaruuppdateringar. Datadelning för uppkopplade tjänster och appar behöver aktiveras individuellt för varje förarprofil som används. Exempel på tjänster som behöver dela data för att fungera är Volvo On Call

  Gäller endast VOC-marknader

  och diktering av meddelanden. För att läsa mer om datadelninginställningar, se Integritet och datadelning. För mer information om villkor för tjänster, se volvocars.com/intl/support/legal.
 • Uppdatering av datadelningsinställningar för Volvo On Call, Integritet och datadelning, tillgänglig vecka 51, december, 2017. Datadelningsinställningarna är aktiverade för Volvo On Call som standard. Observera att datadelning för andra uppkopplade tjänster och nedladdade appar fortfarande behöver väljas att aktiveras för att de ska kunna användas. För mer information, se Datadelningsinställningar för Volvo On Call

  För bilar av årsmodell 2016 (tillverkade 2015 fram till början av 2016) behövs den mjukvaruuppdatering som släpptes i Juni 2018 för att datadelning ska kunna deaktiveras för Volvo On Call via inställningarna i Integritet och datadelning.

  .
 • Möjlighet att koppla upp mot specifika verkstadsnätverk i samband med besök med hjälp av fjärrnyckelns knappar införs. För mer information, se Dataöverföring mellan bil och verkstad via Wi-Fi.
 • Aktivering/deaktivering för funktion Assistans vid kollisionsrisk flyttas till funktionsvyn i centerdisplayen. För mer information, se Styrassistans vid kollisionsrisk.
 • Ny visuell funktion, Intellisafe-säkerhetskontroll vid start av bil. För mer information, se IntelliSafe - säkerhetskontroll vid start.
 • Röststyrning: Allmänna förbättringar och fixar gjorda, bl.a. förbättrad igenkänning direkt från start för amerikansk engelska

  US English

  .

Funktionalitet efter uppgradering kan variera beroende på marknad, modell, modellår och tillval.

Bilmodell/årsmodell

XC90 och XC90 Twin Engine av årsmodell 2016 och senare

S90, V90 och V90 Cross Country av årsmodell 2017 och senare

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine och S90 Twin Engine av årsmodell 2018 och senare

XC40 Twin Engine, V60, V60 Twin Engine och V60 Cross Country av årsmodell 2019 och senare

S60 och S60 Twin Engine av årsmodell 2020 och senare

System

Sensus Navigation

Den här artikeln är relevant för

Bilmodell/årsmodell

XC90 och XC90 Twin Engine av årsmodell 2016 och senare

S90, V90 och V90 Cross Country av årsmodell 2017 och senare

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine och S90 Twin Engine av årsmodell 2018 och senare

XC40 Twin Engine, V60, V60 Twin Engine och V60 Cross Country av årsmodell 2019 och senare

S60 och S60 Twin Engine av årsmodell 2020 och senare

System

Sensus Navigation

Under kategorier

Bilsystem Underhåll & Service

Relaterad information

Sensus Connect Volvo On Call

Hjälp oss genom att betygsätta denna artikel

Tack för din feedback

DCS Thanks Description