Yttertemperaturmätare

Yttertemperaturmätarens display syns i kombiinstrumentet.
P3/P4-1320-all-analog and digital ambient temp sensor
  1. Ikon röd cirkel 1Display för yttertemperaturmätare, digitalt instrument
  2. Ikon röd cirkel 2Display för yttertemperaturmätare, analogt instrument

När temperaturen ligger inom området +2 °C till –5 °C lyser en snöflingesymbol i displayen. Den varnar för halkrisk. Om bilen stått stilla kan mätaren visa för högt värde.

Relaterade dokument