Volvo On Call*

Volvo On Call (VOC)* är en tilläggstjänst som Volvoägare kan abonnera på. Abonnemanget består av säkerhets-, trygghets- och komforttjänster.

VOC-systemet är kopplat till bilens SRS- och larmsystem samt bilens övriga system (t.ex. lås och klimat). Bilen har ett inbyggt modem för kommunikation mellan bilen och VOC:s tjänster. Kartan visar i vilka länder systemet är tillgängligt. Kontakta en Volvoåterförsäljare för aktuell information, då kartan kan förändras. Abonnemangets tjänster/erbjudande är beroende på marknad. Kontakta en Volvoåterförsäljare för information om vilka tjänster som gäller i ett land.

Tillgänglighet

Efter att fjärrnyckeln avlägsnats ur bilen är systemets funktioner tillgängliga kontinuerligt under 5 dygn och därefter en gång per timma under de kommande 17 dygnen. Efter totalt 22 dygn kommer systemet vara avstängt tills dess bilen startats.

Systemet använder sig av GNSS (Global Navigation Satellite System) för att lokalisera bilen. Bilens inbyggda modem används för kontakt med VOC service center och VOC mobilapp.

 Varning

Systemet fungerar enbart i områden där VOC:s samarbetspartner har mobiltäckning och på de marknader där tjänsten är tillgänglig.

Precis som med mobiltelefoner kan atmosfäriska störningar eller glesare sändartäckning leda till att anslutning är omöjlig, t.ex. i glest befolkade områden.

Abonnemang

Ett abonnemang initieras i samband med bilköpet då systemet aktiveras. Abonnemanget är tidsbegränsat men kan förlängas och giltigheten är marknadsberoende.

Komforttjänster

Säkerhetstjänster

Trygghetstjänster

 OBS

Alla samtal med VOC service center kommer att spelas in.

Information på internet

För mer information om Volvo On Call, se support.volvocars.com.

  1. * Tillval/tillbehör.
  2. 1 Vissa marknader.