Elsystem

Elsystemet är enpoligt och använder chassi och motorstomme som ledare.

Bilen har en spänningsreglerad växelströmsgenerator.

Startbatteriets storlek, typ och prestanda beror på bilens utrustning och funktion.

 Viktigt

Om startbatteriet byts ut, var noga med att byta till ett batteri med samma köldstartförmåga och typ som originalbatteriet (se dekal på batteriet).