Taklast och lastning på lasthållare

Vid lasting på bilens tak rekommenderas de lasthållare som Volvo har utvecklat.

Detta för att minska risken för skador på bilen. Volvos lasthållare finns att köpa hos auktoriserade Volvoåterförsäljare.

Följ noggrant den monteringsanvisning som bifogas lasthållaren.

  • Fördela lasten jämnt över lasthållarna. Lägg den tyngsta lasten underst.
  • Kontrollera regelbundet att lasthållarna och lasten sitter ordentligt fast. Surra lasten väl med lastband.
  • Om lasten är längre än bilen framåt, som t.ex. en kanot eller kajak, sätt dit bogseröglan i sitt främre uttag och använd den att fästa lastband i.
  • Bilens vindfång och därmed bränsleförbrukningen ökar med lastens storlek.
  • Kör mjukt. Undvik häftiga accelerationer, hårda inbromsningar och hård kurvtagning.

 Varning

Bilens tyngdpunkt och köregenskaper förändras vid lastning på taket.

Följ bilens specifikationer om vikter och maximalt tillåten last.