Aktivera och deaktivera ventilerat framsäte*

Sätena kan ventileras för att exempelvis ge ökad komfort i varmt klimat.

Ventilationssystemet består av fläktar i säten och ryggstöd som suger luft genom sätets klädsel. Kyleffekten ökar ju kallare kupéluften är. Systemet kan aktiveras när motorn är igång.

P5-22w04-Climate–Button seat and steering wheel regulation

Tryck på vänster respektive höger sidas ratt- och sätesknapp i klimatraden i centerdisplayen för att öppna reglaget för säte och ratt.

Om bilen inte är utrustad med eluppvärmda säten eller eluppvärmd ratt (för förarsidan) är knappen för ventilerade säten direkt tillgängligt i klimatraden.

P5-22w04-Climate–Button seat ventilation
Tryck upprepade gånger på knappen för ventilerade säten för att skifta mellan de tre nivåerna: Hög, Medium och Låg.
Nivån ändras och knappen visar inställd nivå.
  1. * Tillval/tillbehör.

Relaterade dokument