Ställ in hastighetsbegränsning för Care Key

Hastighetsbegränsningen för Care Key sätts i centerdisplayen.

Hastighetsbegränsningen för Care Key sätts i inställningar för användarprofilen som är administratör. När inställningen är gjord aktiveras hastightesbegränsningen när bilen används med en Care Key.

Det är möjligt att välja en hastighetsbegränsning i intervallet 50-150 km/h (30-95 mph), med ett stegintervall på 10 km/h (5 mph).

Bilen behöver låsas upp med en nyckel utan begränsning för att det ska vara möjligt att inaktivera funktionen. Användaren som är administratör kan inaktivera hastighetsbegränsningen för Care Key via inställningar i centerdisplayen. Därefter kan Care Key användas som en vanlig nyckel.