Bränsleförbrukning och CO₂-utsläpp

Informationen i tabellerna nedan är enligt WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure), som är en internationell testmetod för fordon motsvarande personbil avsedd för laboratorietest.

Bränsleförbrukningen för ett fordon mäts i liter per 100 km och koldioxidutsläppet (CO₂) i gram CO₂ per km.

Förklaring
P5-1917-Icon CityStadkörning (långsam)
P5-1917-Icon SuburbFörortskörning (medel)
P5-1917-Icon Country roadLandsvägskörning (snabb)
P5-1917-Icon MotorwayMotorvägskörning (mycket snabb)
P5-1507-Icon Fuel consumption BlendedKombinerat värde (blandad körning)
P5-1507-Icon CO2Gram CO₂/km
P5-1507-Icon Fuel consumption (l/100km)Liter/100 km
P5-1507-Icon Man transmissionManuell växellåda
P5-1507-Icon Aut transmissionAutomatisk växellåda
P5-1917-Icon lowLågt värde
P5-1917-Icon highHögt värde

 OBS

Om förbruknings- och emissionsdata saknas i tabellen finns dessa i ett bipackat supplement.
P5-1507-Icon Car symbolP5-1917-Icon CityP5-1917-Icon SuburbP5-1917-Icon Country roadP5-1917-Icon MotorwayP5-1507-Icon Fuel consumption Blended
P5-1507-Icon CO2P5-1507-Icon Fuel consumption (l/100km)P5-1507-Icon CO2P5-1507-Icon Fuel consumption (l/100km)P5-1507-Icon CO2P5-1507-Icon Fuel consumption (l/100km)P5-1507-Icon CO2P5-1507-Icon Fuel consumption (l/100km)P5-1507-Icon CO2P5-1507-Icon Fuel consumption (l/100km)
T4 (B4204T31)P5-1507-Icon Aut transmissionP5-1917-Icon low24610,91767,71446,41597,01697,5
P5-1917-Icon high25911,41938,51647,31918,41928,5
T5 (B4204T26)P5-1507-Icon Aut transmissionP5-1917-Icon low24410,81767,71476,51627,11717,5
P5-1917-Icon high26011,51938,51647,21938,51938,5
T6 AWD (B4204T29)P5-1507-Icon Aut transmissionP5-1917-Icon low28712,72069,11707,51848,11988,7
P5-1917-Icon high29413,02249,91888,32079,12169,5
D3 (D420T16)P5-1507-Icon Man transmissionP5-1917-Icon low1746,61445,51204,61375,21385,3
P5-1917-Icon high1917,31616,11445,51706,51636,2
D3 (D420T16)P5-1507-Icon Aut transmissionP5-1917-Icon low1957,51565,91274,81415,41475,6
P5-1917-Icon high2108,01706,51515,81756,71716,5
D3 AWD (D4204T4)P5-1507-Icon Aut transmissionP5-1917-Icon low2118,11766,71485,71676,41696,5
P5-1917-Icon high2278,61917,31626,21867,11857,1
D4 (D4204T7)P5-1507-Icon Aut transmissionP5-1917-Icon low1927,31525,81294,91435,51475,6
P5-1917-Icon high2077,91756,71475,61766,71716,5
D4 (D4204T14)P5-1507-Icon Man transmissionP5-1917-Icon low1746,91445,71244,91475,81435,7
P5-1917-Icon high1807,11596,31405,51686,61596,3
D4 (D4204T14)P5-1507-Icon Aut transmissionP5-1917-Icon low1927,31525,81294,91435,51475,6
P5-1917-Icon high2077,91756,71475,61766,71716,5
D4 AWD (D4204T14)P5-1507-Icon Aut transmissionP5-1917-Icon low2118,11766,71485,71676,41696,5
P5-1917-Icon high2278,61917,31626,21867,11857,1
D5 AWD (D4204T23)P5-1507-Icon Aut transmissionP5-1917-Icon low2208,41796,81495,71616,21696,5
P5-1917-Icon high2379,11987,51656,31867,11897,2

Värdena i tabellen ovan för bränsleförbrukning och CO₂-utsläpp baseras på särskilda körcykler (se nedan). Beroende på utrustning kan bilens vikt öka. Detta, liksom hur tungt bilen lastas, påverkar bränsleförbrukningen och CO₂-utsläppen. Enligt WLTP får varje bil unika bränsleförbruknings- och CO₂-utsläppsvärden beroende på hur bilen är utrustad. Dessa värden ligger mellan det låga och höga värdet i tabellen ovan. På många marknader kan du finna din bils unika bränsleförbruknings- och CO₂-utsläppsvärden i bilens registreringsbevis.

Det finns flera orsaker till förhöjd bränsleförbrukning jämfört med tabellvärdena. Exempel på detta är:

  • Om bilen utrustas med extra tillbehör vilket påverkar bilens vikt.
  • Förarens körsätt.
  • Om kunden väljer andra hjul än de standardmonterade på modellens grundversion kan rullmotståndet öka.
  • Hög hastighet ger ökat luftmotstånd.
  • Bränslekvalitet, väg- och trafikförhållanden, väder och bilens skick.

En kombination av här nämnda exempel kan ge avsevärt högre förbrukning.

Stora avvikelser i bränsleförbrukning kan uppstå vid en jämförelse med körcykelprofilerna (se nedan) som används vid certifiering av bilen och på vilka förbrukningssiffrorna i tabellen baseras. För ytterligare information hänvisas till de refererade regelverken.

 OBS

Extrema väderförhållanden, körning med släpvagn eller körning på höga höjder i kombination med sämre bränslekvalitet än rekommenderad är faktorer som väsentligt ökar bilens bränsleförbrukning.

WLTP-standard

Från och med 1 September 2018 infördes en ny standard för att beräkna förbrukningsvärden på bilen. WLTP-standarden (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure) representerar de genomsnittliga körförhållandena för vardaglig körning. I jämförelse med den tidigare standarden (NEDC) tar WLTP hänsyn till mer varierande trafiksituationer och hastigheter men även utrustning och viktklasser. Tillvalsutrustning som påverkar förbrukningen är avstängd under testningen t.ex. luftkonditionering, sätesvärme m.m.. Den nya standarden ska ge mer realistiska siffror när det gäller bränsleförbrukning, koldioxid och utsläpp. Värdena är till för att kunna jämföra olika bilar med varandra och inte för att representera din typiska normal förbrukning.

Körcykelprofiler

En körcykel simulerar en verklig genomsnittlig körning av bilen. Standarden utgår från fyra olika körcykelprofiler. De fyra körcykelprofilerna är:

  • Stadskörning – långsam körning
  • Förortskörning – medel körning
  • Landsvägskörning – snabb körning
  • Motorvägskörning – mycket snabb körning.

Varje körcykel fastställs av olika förutsättningar som t.ex. hastighet, tid och körsträcka.

Det officiella värdet för blandad körning, som redovisas i tabellen, är enligt lagkrav en kombination av resultaten från de fyra körcyklerna.

För att få fram koldioxidutsläppen (CO₂-utsläppen) under de fyra körcyklerna samlas avgaserna upp. Dessa analyseras sedan och ger värdet för CO₂-utsläpp.