Däck – hastighetsklasser

Varje däck tål en viss maxhastighet och tillhör därmed en särskild hastighetsklass (SS – Speed Symbol).

Däckens hastighetsklass ska minst motsvara bilens toppfart. Lägsta tillåtna hastighetsklass anges i hastighetsklasstabellen nedan. Enda undantaget från dessa bestämmelser är vinterdäck1, där lägre hastighetsklass får användas. Om ett sådant däck väljs får bilen inte köras fortare än däcket är klassificerat för. (T.ex. får klass Q köras i maximalt 160 km/h.) Väglaget avgör hur fort bilen kan köras, inte däckens hastighetsklass.

 OBS

Det är maximal tillåten hastighet som anges i tabellen.
Q160 km/h (används endast på vinterdäck)
T190 km/h
H210 km/h
V240 km/h
W270 km/h
Y300 km/h

 Varning

Bilen måste utrustas med däck som har samma eller högre lastindex (LI) och hastighetsklass (SS) än specificerat. Om ett däck med för lågt lastindex eller hastighetsklass används kan det bli överhettat.
  1. 1 Både dubbade och dubbfria däck.