Fjärrstart (ERS)*

Fjärrstart (ERS – Engine Remote Start) innebär att bilens motor kan startas på distans för att kunna värma upp/kyla ner kupén innan avfärd. ERS aktiveras via nyckel och/eller via Volvo On Call*, se .

Klimatanläggningen startar med samma inställningar som användes då bilen parkerades.

En ERS-startad motor är aktiverad i maximalt 15 minuter, därefter stängs den av. Efter 2 st ERS-aktiveringar krävs att motorn startas på ordinare vis innan ERS åter kan användas.

ERS kan endast fås på bilar med automatisk växellåda och bilar som har en huvswitch1 installerad.

 OBS

Livslängden på fjärrnyckelns batteri påverkas av ERS-funktionen. Vid frekvent användning av ERS bör batteriet därför bytas 1 gång per år, se Fjärrnyckel – byte av batteri.

 OBS

Ta hänsyn till lokala/nationella regler/bestämmelser för tomgångskörning.

 Varning

För att fjärrstarta motorn måste följande kriterier vara uppfyllda:

  • Bilen ska vara under uppsikt.
  • Person eller djur får inte befinna sig i eller kring bilen.
  • Bilen får inte stå i ett slutet oventilerat utrymme – avgaserna kan allvarligt skada människor och djur.
  1. * Tillval/tillbehör.
  2. 1 Finns i XC60, bilar med larm, flertalet bilar med 4-cylindriga motorer eller om ERS är valt vid nybyggnad.