Låsning/upplåsning – handskfack

Handskfacket kan endast låsas/låsas upp med fjärrnyckelns löstagbara nyckelblad.

För information om nyckelblad, se Löstagbart nyckelblad – losstagning/fastsättning.

P3-V60H Normallåsning handskfack
För att låsa handskfacket:
Ikon röd pil 1

Skjut in nyckelbladet i handskfackets låscylinder.

Ikon röd pil 2

Vrid nyckelbladet 90 grader medurs. Nyckelhålet är horisontellt i låst läge.

Ikon röd pil 3

Dra ut nyckelbladet.

  • Upplåsning sker i omvänd ordning.

För information om sekretesslåsning, se Sekretesslåsning*.

  1. * Tillval/tillbehör.