Typgodkännande – radarsystem

Typgodkännande för radarsystem kan utläsas i tabellen.
Land/Område
Singapore

P3-1035-sv60-Singapore Typgodkännande Radar

IDA: Infocomm Development Authority of Singapore.

Brasilien
P3-10w46-Typgodkännande Radar Brasilien
EuropaSymbol CE Härmed intygar Delphi Electronics & Safety att L2C0038TR och L2C0049TR är i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Försäkran om överensstämmelse kan vid behov konsulteras med Delphi Electronics & Safety / One Corporate Center / Kokomo, Indiana 46904-9005 USA.

Relaterade dokument