Information på internet

www.volvocars.com finns ytterligare information som rör din bil.

Med ett personligt Volvo ID är det möjligt att logga in på Min Volvo vilket är en personlig webbsida för dig och din bil.

Px-1220-QR Code
QR-kod

För att kunna läsa QR-koden krävs en QR-kodläsare, vilket finns som tilläggsprogram (app) till flera mobiltelefoner. QR-kodläsare kan laddas ner från t.ex. App Store, Windows Phone eller Google Play.