Transmissionsolja – kvalitet och volym

Föreskriven transmissionsolja och volym för respektive växellådsalternativ kan utläsas i tabellen.

Manuell växellåda

Manuell växellådaVolym (liter)Föreskriven transmissionsolja
MMT6ca 1,7 BOT 350 M3
M66ca 1,9 (ca 1,451)

 OBS

För MPS6 gäller oljebyten inom vissa serviceintervall.

För övriga växellådor behöver växellådsoljan inte bytas under normala körförhållanden. Vid ogynnsamma körförhållanden kan det dock vara nödvändigt.

Automatisk växellåda

Automatisk växellådaVolym (liter)Föreskriven transmissionsolja
MPS6ca 7,3 BOT 341
TF-80SCca 7,0AW1
TF-80SDca 7,0AW1
TG-81SC

ca 6,62

ca 7,53

AW1

 OBS

För MPS6 gäller oljebyten inom vissa serviceintervall.

För övriga växellådor behöver växellådsoljan inte bytas under normala körförhållanden. Vid ogynnsamma körförhållanden kan det dock vara nödvändigt.

  1. 1 Gäller motor D4204T5.
  2. 2 Bensinmotorer
  3. 3 Dieselmotorer