Styrservoolja – nivå

Styrservooljans nivå ska ligga mellan behållarens MIN- och MAX-märken. Oljan behöver inte bytas.

P3-0920 New front - styrservoolja

 Viktigt

Håll rent runt styrservobehållaren vid kontroll. Locket ska inte öppnas.

Kontrollera nivån vid varje service. Byte av olja behövs inte. Nivån ska ligga mellan MIN- och MAX-märkena.

För rekommenderad oljekvalitet, se Styrservoolja – kvalitet.

 OBS

Om ett fel uppstår i styrservosystemet eller motorn är avstängd och måste bogseras, kan bilen fortfarande styras.