Fjärrmanövrerad startspärr med spårsystem

Fjärrmanövrerad startspärr med spårsystem gör det möjligt att spåra och lokalisera bilen samt att på avstånd aktivera startspärren vilket stänger av motorn.

Kontakta närmaste Volvohandlare för mer information och hjälp med att aktivera systemet.