Klimatanläggning – felsökning och reparation

Service och reparation av luftkonditioneringsanläggningen får endast utföras av auktoriserad verkstad.

Felsökning och reparation

Luftkonditioneringsanläggningen innehåller fluorescerande spårmedel. Använd ultraviolett ljus vid läckagesökning.

Volvo rekommenderar att du kontaktar en auktoriserad Volvoverkstad.

 Varning

I luftkonditioneringsanläggningen finns köldmediet R134a under tryck. Service och reparation av systemet får endast utföras av auktoriserad verkstad.

Relaterade dokument